Partner serwisu
03 września 2014

Program Opieki Farmaceutycznej ostatecznie zakazany

Kategoria: Z życia branży

Dnia 27 sierpnia 2014 r. zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, oddalający skargę złożoną wobec wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 25 stycznia 2013 r., którym Sąd utrzymał w mocy decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie nakazu zaprzestania prowadzenia reklamy apteki w formie programu lojalnościowego - "Program Opieki Farmaceutycznej”.

Program Opieki Farmaceutycznej ostatecznie zakazany

Tym samym, Sąd potwierdził w całej rozciągłości stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie uznania, iż organizowanie i prowadzenie przez apteki ogólnodostępne programów lojalnościowych stanowi naruszanie zakazu reklamy aptek zawartego w art. 94a ust. 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271 z późn. zm.).

W ustanych motywach wyroku (pisemne uzasadnienie wyroku zostanie sporządzone w terminie późniejszym) Sąd stwierdził, iż treść art. 94a ust. 1 jest jasna i nie budzi wątpliwości interpretacyjnych. Stwierdził również, iż nie widzi potrzeby skierowania do Trybunału Konstytucyjnego zapytania o zgodność powyższego przepisu z Konstytucją (wniosek taki został bowiem zawarty w skardze kasacyjnej). Wypowiadając się na temat zakazu reklamy aptek Sąd wskazał, iż za reklamę należy uznać wszelkie działania, które mają na celu zachęcenie klientów do skorzystania z usług konkretnej apteki, a jedną z form reklamy jest właśnie organizowanie w aptece programu lojalnościowego. Zdaniem Sądu jednym z celów programu jest przyciągnięcie nowych klientów i zachowanie „starych” co należy uznać za element reklamy.

Warto również zaznaczyć, iż stroną postępowania był podmiot, który nie prowadzi apteki ale zajmuje się organizowaniem programów w aptekach. Wyrokiem tym Sąd potwierdził, iż nakaz zaprzestania prowadzenia reklamy może być skierowany nie tylko wobec podmiotu prowadzącego aptekę, ale do każdego, kto prowadzi reklamę apteki i tym samym narusza zakaz określony w art. 94a ust. 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne.  

Źródło: GIF

Fot.: www.freeimages.com

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ