Partner serwisu
11 września 2014

Ludwik Rozenbaum: Renowacja i modernizacja maszyny trwale ulepszają produkt

Kategoria: Krótko na temat

Producenci farmaceutyczni różnie podchodzą do kwestii renowacji i modernizacji maszyn. O ile renowacja po długotrwałym czasie użytkowania maszyny staje się koniecznością, to modernizacja jest pewnym celem strategicznym, a jej wdrożenie jest zależne od posiadanych sił i środków oraz wymagań stawianych przez nadzór farmaceutyczny.

Ludwik Rozenbaum: Renowacja i modernizacja maszyny trwale ulepszają produkt

Jakie rozwiązania w zakresie renowacji maszyn proponujemy klientom?

W zasadzie wszyscy dostawcy, z którymi współpracujemy, oferują renowację i modernizację swoich maszyn, polegającą na odświeżeniu, odnowieniu i unowocześnieniu produktu.

Celem renowacji jest podniesienie właściwości funkcjonalnych i użytkowych maszyny do stanu, w jakim maszyna ta znajdowała się po instalacji i pomyślnym jej odbiorze technicznym. Modernizacja natomiast polega na zastosowaniu nowych rozwiązań funkcjonalnych, które ze względu na aktualny stan wiedzy i techniki nie mogły być wprowadzone w czasie, gdy maszyna była projektowana. 

W zależności od potrzeb klienta i jego strategii oferta może obejmować kompleksowe działanie polegające na równoczesnym przeprowadzeniu renowacji i modernizacji maszyny, ale może też obejmować jedną z powyższych czynności w sposób wyłączny.   

Co można uzyskać dzięki renowacji?

Renowacja i modernizacja trwale ulepszają produkt, podnoszą jego wartość użytkową i funkcjonalną. Renowacja ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pracy i produktu, gwarantuje utrzymanie stabilnych parametrów pracy maszyny, pozwala zapobiec postojom i awariom.

Modernizacja natomiast wprowadza nową jakość, polegającą na rozszerzeniu możliwości operacyjnych i procesowych maszyny. Dzięki modernizacji maszyna może np. pracować z większą wydajnością, wykonywać dodatkowe operacje, które były do tej pory niedostępne. Modernizacja może również w sposób znaczący podnieść jakość pracy lub produktu.

Czy renowacja "starych" maszyn się opłaca? Czy warto?

Z moich spostrzeżeń wynika, że producenci farmaceutyczni różnie podchodzą do kwestii renowacji i modernizacji maszyn. O ile renowacja po długotrwałym czasie użytkowania maszyny staje się koniecznością, to modernizacja jest pewnym celem strategicznym, a jej wdrożenie jest zależne od posiadanych sił i środków oraz wymagań stawianych przez nadzór farmaceutyczny. Niektórzy producenci farmaceutyczni przeprowadzają renowacje swoich maszyn regularnie (np. co roku), inni w miarę aktualnych potrzeb (raz na wiele lat). W tym przypadku należy wziąć pod uwagę typ maszyny. Maszyny takie jak linie pakujące, tabletkarki zawierają wiele elementów funkcjonalnych ruchomych, podlegających szybkiemu zużyciu, dlatego cykliczna renowacja tych maszyn jest koniecznością. W przypadku maszyn o charakterze pracy „statycznym”, renowacja może być wykonywana rzadziej, gdy wystąpi taka potrzeba. Renowacja ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pracy i produktu, pozwala zapobiec postojom i awariom, pozwala utrzymać parametry robocze maszyny na odpowiednim poziomie.

Trudno mówić o aspekcie opłacalności renowacji, bowiem w tym przypadku „opłacalność” nie jest argumentem na “tak” lub “nie”. Renowacja jest po prostu koniecznością pozwalająca na dalszą eksploatację maszyny.

Analiza opłacalności dotyczy raczej modernizacji. W tym przypadku musimy bowiem dokonać bilansu kosztów i ewentualnych korzyści, wynikających z nowych ponadstandardowych walorów funkcjonalno-użytkowych maszyny.

Czy często spotykamy się z zapytaniami dotyczącymi odnowy maszyn (w porównaniu z przyszłością)?

Są firmy, które regularnie zamawiają usługi serwisowe i kalibrację maszyn. Nie możemy mówić jednak, że zamówienia tego typu są powszechne. Często bowiem producenci farmaceutyczni wykonują czynności serwisowe i kalibrację w oparciu o firmy lokalne i nie informują nas o swoich zamiarach. Jeśli chodzi o modernizację to mamy przykłady zakończonych projektów, które były realizowane w oparciu o współpracę z dostawcami maszyn.

Dzięki powyższym modernizacjom klienci osiągnęli korzyści zarówno w sferze jakości i wydajności produkcji, jak i możliwości procesowych maszyny. Wymownym przykładem może być tu modernizacja powlekarek Glatt GC1600, polegająca na zastosowaniu nowego innowacyjnego sytemu natrysku oraz modernizacja urządzeń fluidalnych Glatt, polegająca na wdrożeniu nowego systemu kontroli oraz wprowadzeniu dodatkowego zbiornika procesowego do peletyzacji bezpośredniej z proszku. 

Autor: Ludwik Rozenbaum
MMR Consult
Fot.: BMP

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ