Partner serwisu
12 września 2014

Po co nam kultura?

Kategoria: Ciekawostki

Patrzenie z perspektywy pacjenta jako priorytet, odcięcie się od „ręcznego sterowania” i chaosu, wyzwolenie w pracownikach „ducha jakości” oraz obranie prawidłowego kierunku na wewnętrznym „kompasie etycznym” – to symptomy pozwalające stwierdzić, że firma farmaceutyczna weszła na najwyższy stopień wtajemniczenia kultury jakości. Czy warto aż tak się starać?

Po co nam kultura?

Kultura jakości jest częścią, elementem, aspektem kultury organizacyjnej firmy. Jest rożnie interpretowana przez rożne osoby. Generalnie jest to szeroko rozumiany stan rozwoju jakościowego organizacji – bardziej lub mniej „prymitywny”, albo bardziej lub mniej „cywilizowany”. Stan ten jest w pewnym sensie mierzalny za pomocą wskaźnikow jakościowych.

Jakie są etapy rozwoju kultury jakości?

W rozwoju kultury organizacyjnej każdego przedsiębiorstwa, w tym, a może szczegolnie przedsiębiorstwa farmaceutycznego, zauważa się kilka etapow rozwoju kultury jakości, w zależności od postrzegania jakości, jej roli i jej ważności przez pracownikow. Pierwszym etapem jest „faza niewinności”, w ktorej jakość jest widziana jako coś „obcego”, narzuconego przez ustawodawcę, coś, na co nie ma się większego wpływu. W tej fazie często brakuje świadomości, że jakość powstaje tu i teraz, w mojej firmie, na moim stanowisku pracy – brakuje utożsamiania się z odpowiedzialnością za jakość. Drugi etap to „faza świadomości”. Jego cechą charakterystyczną jest ogolne przekonanie, że problemy jakościowe są sprawą działu jakości, ktory powinien je rozwiązywać. W tej fazie pojawia się zatem zrozumienie, że moja organizacja powinna adresować sytuacje problemowe pod względem jakościowym, ale nadal sądzi się, że „to nie jest moja sprawa – to zadanie dla ludzi z działu jakości”. Trzecia faza to „faza zrozumienia” tego, że system jakości oraz wskaźniki jakościowe pokazują faktyczną jakość produktow i procesow oraz że należy ich używać jako swoistych „wyzwalaczy” działań poprawiających jakość. Faza czwarta, „faza kompetencji”, charakteryzuje się podejściem projakościowym, skutecznie wdrożonym we wszystkich jednostkach organizacji i wysoką świadomością tego, że jakość powinna być wbudowywana w produkt i proces od etapu jego rozwoju. Wreszcie faza czwarta, najbardziej zaawansowana, „faza doskonałości” – to stan, w ktorym nastawienie na jakość przenika wszystkie działania i wszystkich pracownikow przedsiębiorstwa, ktore dzięki temu wykazuje przewagę konkurencyjną przez zapobieganie wystąpieniu problemow jakościowych.

Po czym można poznać, że w rozwoju kultury jakości dana organizacja osiągnęła wysoki etap wtajemniczenia? Oto najważniejsze wskaźniki potwierdzające ten stan rzeczy:

  • najważniejsza jest perspektywa klienta, pacjenta;
  • osoba wykonująca daną pracę jest osobą najbardziej kompetentną w swojej dziedzinie;
  • ludziom zależy na tym, żeby swoją pracę wykonywać dobrze;
  • każda osoba zaangażowana w pracę potrzebuje czuć, że wniosła ważny wkład;
  • personel rozumie, że jednostki nie zdołają same poprawiać systemu – konieczna jest wspołpraca wszystkich;
  • personel rozumie, że procesy uporządkowane przynoszą o wiele lepsze rezultaty niż chaos i tzw. ręczne sterowanie”; • wszyscy rozumieją, że rywalizacja i konflikt między personelem a zarządem są destruktywne dla jakości (1).

Cały artykuł można przeczytać w numerze 3/2014 magazynu "Przemysł Farmaceutyczny"

Fot.: www.freeimages.com

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ