Partner serwisu
15 września 2014

Zmiany ustawy Prawo farmaceutyczne

Kategoria: Z życia branży

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy w zakresie zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji został opracowany z uwagi na konieczność wdrożenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. Co obejmują nowe regulacje?

Zmiany ustawy Prawo farmaceutyczne

Nowe regulacje:

  • uszczelniają łańcuch dystrybucji produktów leczniczych, gdyż obejmują nadzorem Głównego Inspektora Farmaceutycznego wszystkich uczestników tego łańcucha – wytwórców i importerów produktów leczniczych oraz hurtownie farmaceutyczne i pośredników w obrocie produktami leczniczymi tj. podmioty prowadzące negocjacje podczas zawierania transakcji związanych ze sprzedażą i zakupem produktów leczniczych;
  • zapewniają wysoki poziom ochrony zdrowia publicznego, gdyż zobowiązują producentów produktów leczniczych do przeprowadzania oceny substancji wykorzystywanych przez nich w produkcji, w oparciu o odpowiednie dobre praktyki wytwarzania;
  • wdrażają nowe wzory wniosków, które pozwolą na uproszczenie i skrócenie czasu trwania postępowań administracyjnych;
  • przewidują ujednolicenie standardów prowadzenia inspekcji obrotu hurtowego produktami leczniczymi - inspekcje będą przeprowadzane przez inspektorów obrotu hurtowego Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego;
  • zapewniają zharmonizowanie przepisów z dyrektywą i wytycznymi Unii Europejskiej oraz prawidłowe przekazywanie informacji o wydanych zezwoleniach oraz certyfikatach Dobrej Praktyki Dystrybucji do  Europejskiej Bazy Danych (EudraGMDP);
  • wprowadzają sankcje za czyny związane z fałszowaniem produktów leczniczych, uwzględniając zagrożenie dla zdrowia publicznego wynikające z tych produktów.

Źródło: GIF

Fot.: www.freeimages.com

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ