Partner serwisu
29 września 2014

Astma: Nowe wskazanie do stosowania tiotropium w inhalatorze Respimat

Kategoria: Z życia branży

Dane wskazują, że tiotropium w inhalatorze Respimat® zmniejsza ryzyko ciężkiego zaostrzenia astmy o 21% po zastosowaniu jako uzupełnienie leczenia u pacjentów, u których pomimo aktualnego standardowego leczenia objawy choroby utrzymują się.

Astma: Nowe wskazanie do stosowania tiotropium w inhalatorze Respimat

Leczenie astmy
U niemal co drugiego chorego na astmę nadal występują objawy pomimo stosowania aktualnych opcji terapeutycznych, co zwiększa u tych chorych ryzyko występowania potencjalnie zagrażających życiu zaostrzeń astmy.

Rejestracja tiotropium w inhalatorze Respimat® do stosowania w astmie to zarazem wprowadzenie nowej klasy leków – od ponad dekady nie zarejestrowano nowej klasy leków wziewnych do stosowania w leczeniu astmy.

Tiotropium
Firma Boehringer Ingelheim ogłosiła, że instytucje regulacyjne UE są w zaawansowanym procesie rejestracji tiotropium w inhalatorze Respimat®* do stosowania w leczeniu astmy. 

Nowe wskazanie do stosowania tiotropium w inhalatorze Respimat® w leczeniu astmy określono na podstawie wyników dużego programu badań klinicznych fazy III UniTinA-asthma® z udziałem dorosłych pacjentów z astmą, u których objawy utrzymywały się pomimo stosowania co najmniej ICS‡ lub ICS/LABA§.

III faza badań
Nowe dane z badań fazy III uzyskane w ramach programu UniTinA-asthma® przedstawione podczas Międzynarodowego Zjazdu Europejskiego Towarzystwa Chorób Płuc (ERS - 2014) potwierdzają, że tiotropium w inhalatorze Respimat® jako uzupełnienie leczenia podtrzymującego za pomocą ICS/LABA istotnie poprawia kontrolę objawów astmy7 – w porównaniu z dotychczasowym leczeniem prawdopodobieństwo poprawy kontroli objawów astmy było wyższe o 68%.

Te nowe wyniki stanowią uzupełnienie istniejących danych z kluczowych badań fazy III z udziałem pacjentów otrzymujących ICS/LABA, w których wykazano, że dodanie tiotropium w inhalatorze Respimat®:

  • zmniejszyło ryzyko ciężkiego zaostrzenia astmy o jedną piątą (21%);
  • zmniejszyło liczbę pacjentów, u których wystąpiło ciężkie zaostrzenie astmy;
  • zmniejszyło ryzyko pogorszenia się astmy niemal o jedną trzecią (31%).

 

Wyniki badań fazy III potwierdziły również, że bezpieczeństwo tiotropium w inhalatorze Respimat® jest porównywalne do bezpieczeństwa placebo.

Objawy astmy
Astma jest często postrzegana jako choroba łatwa do leczenia. Istnieje błędne przekonanie, że chorzy z objawami astmy mogą prowadzić normalne życie. Tymczasem u pacjentów, u których pojawiają się objawy astmy, prawdopodobieństwo wystąpienia w ciągu kolejnych kilku tygodni potencjalnie zagrażającego życiu zaostrzenia astmy jest około sześć razy wyższe niż u pacjentów, u których objawy w ciągu dnia są minimalne lub w ogóle nie występują. Objawy astmy mogą również istotnie wpływać na fizyczne, społeczne i zawodowe aspekty życia pacjentów.
 

- Wiemy, że pomimo stosowania aktualnych opcji terapeutycznych u niemal połowy pacjentów z astmą nadal pojawiają się objawy,2,3,4 co może istotnie zwiększać ryzyko zaostrzeń astmy u tych pacjentów.5 Dane te wyraźnie wskazują na krytyczną potrzebę wprowadzenia do leczenia astmy nowych, efektywnych leków, takich jak tiotropium w inhalatorze Respimat® – stwierdził profesor David Halpin, konsultant i honorowy profesor nadzwyczajny w Royal Devon and Exeter Hospital.

- Na przestrzeni ostatniej dekady zakres leków, które możemy zaproponować pacjentom, niewiele się zmienił. Nowe wskazanie do stosowania tiotropium w inhalatorze Respimat® stanowi zatem ważny i oczekiwany postęp w leczeniu astmy.  Dzięki unikalnemu mechanizmowi działania w astmie lek ten staje się dla lekarzy nową opcją ułatwiającą kontrolę objawów i umożliwiającą zmniejszenie liczby pacjentów, u których występują zaostrzenia astmy i pogorszenie jej przebiegu, nie tylko budzące lęk i bardzo nieprzyjemne, ale potencjalnie także zagrażające życiu – zakończył profesor Halpin.   

Tiotropium w inhalatorze Respimat® to wziewny, długo działający lek antycholinergiczny do stosowania w leczeniu podtrzymującym. Działa on poprzez rozszerzanie dróg oddechowych i utrzymywanie ich w tym stanie przez co najmniej 24 godziny. Aktualnie żaden inny długo działający antycholinergiczny lek rozszerzający oskrzela nie jest wskazany do stosowania w leczeniu astmy. Tiotropium w inhalatorze Respimat® zostało wcześniej zarejestrowane do stosowania w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), a wszechstronne dane na jego temat zebrano podczas ponad 230 badań klinicznych dotyczących POChP.

- Mająca ponad 90 lat doświadczenia w dziedzinie chorób układu oddechowego firma Boehringer Ingelheim jest zaangażowana w opracowywanie nowych opcji terapeutycznych dla lekarzy i pacjentów, zwłaszcza w zakresie istotnych niezaspokojonych potrzeb medycznych.  Na astmę chorują miliony ludzi w całej Europie;14 większość pacjentów z astmą ma niewielkie oczekiwania co do wyników leczenia astmy i nie zdaje sobie sprawy, że ich sytuację można poprawić15 – stwierdził profesor Klaus Dugi, Dyrektor ds. Medycznych Boehringer Ingelheim.


- Rejestracja tiotropium w inhalatorze Respimat® do stosowania w astmie to zarazem wprowadzenie do leczenia astmy nowej klasy leków wziewnych. We wszechstronnych badaniach wykazaliśmy, że tiotropium w inhalatorze Respimat® może pomóc poprawić wyniki leczenia u dorosłych pacjentów z astmą, u których objawy utrzymują się pomimo stosowania aktualnych standardowych metod leczenia.  W zakończonych badaniach klinicznych potwierdzono, że tiotropium w inhalatorze Respimat® stosowane w astmie zmniejsza zużycie zasobów opieki zdrowotnej, zwłaszcza w odniesieniu do leczenia zaostrzeń – dodał profesor Dugi.

Źródło: informacja prasowa Sigma International (Poland) Ltd Sp. z o.o.

Fot. freeimages.com

Literatura dostępna w redakcji

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ