Partner serwisu
31 października 2014

BLIRT: Polskie innowacje na światowych salonach

Kategoria: Z życia branży

27 października na terenie Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego spółka biotechnologiczna BLIRT SA zorganizowała debatę zatytułowaną „Polskie innowacje na światowych salonach – amerykański sen czy polska szansa?”.

BLIRT: Polskie innowacje na światowych salonach

W spotkaniu udział wzięli m.in.: Teresa Kamińska, prezes PSSE, członkowie Rady Naukowej Blirt S.A.: prof. dr hab. inż. Ryszard Andruszkiewicz, dr hab. med. Rafał Dziadziuszko oraz prof. dr hab. inż. Andrzej Składanowski. Wśród gości, którzy zabrali głos w dyskusji znaleźli się także: wicemarszałek województwa pomorskiego Hanna Zych-Cisoń, prof. dr hab. Jerzy Konopa z Katedry Technologii Leków i Biochemii Politechniki Gdańskiej.

Spotkanie rozpoczął wykład prof. dr hab. inż. Ryszarda Andruszkiewicza dotyczący wiodącego na światowym rynku leku przeciwpadaczkowego Lyrica, którego składnikiem jest pregabalina – związek aktywny, w którego opracowaniu znaczący udział miał właśnie prof. Andruszkiewicz, który pracował z zespołem prof. Richarda Silvermana
z Northwestern University w Chicago. W toku badań profesor Andruszkiewicz zsyntetyzował kilkadziesiąt związków o podobnej budowie, z których jeden odznaczał się wyjątkowymi właściwościami.

Osoby zaproszone do debaty poszukiwały odpowiedzi na pytanie czy Polska ma potencjał, by realizować innowacyjne projekty, którymi może konkurować na rynkach zagranicznych, podbijając światowe salony.

Uczestnicy debaty zgodzili się co do posiadanego przez Polskę ducha innowacyjności, ogromnego dziedzictwa naukowego, potencjału - doświadczonych jak i młodych naukowców, od niedawna także infrastruktury, laboratoriów odpowiadających standardom europejskim i światowym oraz coraz lepszych możliwości finansowania projektów m.in. ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

Wśród kluczowych barier utrudniających finalizację projektów podawane były m.in. trudności z finansowaniem badań naukowych w celu doprowadzenia ich do etapu komercjalizacji; urzędowe procedury opóźniające prace; brak kadry prawniczej wyspecjalizowanej w ochronie patentowej w danej branży, posiadającej umiejętności
i pomysły na przedłużenie ochrony patentowej oraz dalsze wykorzystanie wynalazku.

Profesor Ryszard Andruszkiewicz podkreślał problem jakim jest spadająca liczba polskich patentów, pomimo coraz większych możliwości pozyskania finansowania dla projektów R&D. Obecnie Polska ma zgłoszonych ok. 500 wniosków patentowych, co plasuje nasz kraj na szarym końcu państw Unii Europejskiej.

Zdaniem dr hab. med. Rafała Dziadziuszko Polska ma problem z dobrym rozeznaniem rynku od strony farmaceutycznej. Dla porównania, amerykańskie koncerny wychwytują nisze w szybkim tempie i natychmiast odpowiadają na zapotrzebowanie rynku. W związku z tym w Polsce nadal wiele badań nie jest wykonywanych od początkowego do ostatniego etapu. Polacy prowadzą natomiast liczne badania kliniczne I i II fazy.

Profesor Andrzej Składanowski z Politechniki Gdańskiej przyznał, że wrogiem innowacyjności jest także długi czas potrzebny na uzyskanie środków na realizację projektu, co skutkuje często dezaktualizacją innowacyjnego pomysłu.

Marian Popinigis, członek zarządu BLIRT SA obalił mit bariery finansowej stojącej na drodze do rozwijania innowacyjnych projektów – Istnieje mit, że potrzebujemy dużych nakładów finansowych na prace nad kandydatem na lek, sięgających nawet 1 mld USD. Tymczasem w rzeczywistości opracowanie innowacyjnego pomysłu nie wymaga dużych środków, ale jedynie myśli naukowej i udowodnienia działania opracowanego wynalazku. Jeśli pokażemy światu, że nasz pomysł działa, możemy sprzedać prawa do wynalazku podmiotom czy inwestorom, którzy dalej będą finansować rozwój pomysłu na lek, na kolejnych etapach.

Teresa Kamińska, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zaproponowała odstąpienie od sztywnych zasad, które utrudniają realizację innowacyjnych projektów
i usprawnienie tych procedur. Podkreśliła także fakt, że podobnie jak kraje UE posiadamy znakomite otoczenie prawne do przeprowadzania badań klinicznych, m.in. w związku z mniej restrykcyjnymi regulacjami prawnymi niż w USA.

Wicemarszałek województwa pomorskiego Hanna Zych-Cisoń apelowała, by Polacy dali sobie szansę i umacniali wewnętrzne poczucie, że są dobrzy. Przypomniała także, że Polska była do niedawana czwartym na świecie krajem pod względem produkcji insuliny na skalę przemysłową.

Prowadzący spotkanie prezes BLIRT SA, Jerzy Milewski podkreślił, że Polska utraciła kulturę innowacyjności, ale wciąż zachowała innowacyjnego ducha, który może być motorem do podejmowania ciekawych wyzwań naukowych: Coraz większy dostęp do środków publicznych powinien być wykorzystany na awans cywilizacyjny Polski na świecie.

Ryszard Andruszkiewicz - profesor Katedry Technologii Leków i Biochemii Politechniki Gdańskiej, chemik, specjalista w dziedzinie chemii leków jest przykładem, że polska myśl naukowa może podbijać światowe salony. W trakcie swojej bogatej kariery naukowej prof. Andruszkiewicz pracując w zespole prof. Richarda Silvermana z Northwestern University w Chicago, współuczestniczył w opracowaniu związku chemicznego znanego pod nazwą pregabalina. Związek ten stał się składnikiem aktywnym leku Lyrica, stosowanego w leczeniu padaczki, bólu neuropatycznego i zaburzeń lękowych, który jest obecnie najlepiej sprzedającym się produktem koncernu Pfizer.

Źródło: informacja prasowa M+G

Fot. freeimages.com

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ