Partner serwisu

Felicitex Therapeutics i Selvita opracują nowe leki celujące w uśpione komórki nowotworowe

Kategoria: Z życia branży

Felicitex Therapeutics oraz Selvita rozpoczęły strategiczną współpracę. Jej celem jest opracowanie nowych leków celujących w uśpione komórki nowotworowe.

Podpisany kontrakt gwarantuje Selvicie 0,585 mUSD finansowania w pierwszych 15 miesiącach współpracy oraz liczne możliwości zwiększenia wynagrodzenia w miarę postępów prac nad projektem.

Projekt
W ramach współpracy Selvita otrzyma od Felicitex Therapeutics finansowanie badań i udziały we wspólnych projektach, które mogą być w przyszłości przekształcone w płatności z tytułu kamieni milowych płacone przez Felicitex lub udział w przychodach z programów rozwijanych przez Felicitex z partnerem farmaceutycznym. Pierwszy okres projektu wynosi 15 miesięcy z gwarantowanym finansowaniem dla Selvity w wysokości 1,977 mln zł*. W przypadku przedłużenia współpracy o następne 12 miesięcy Selvita otrzyma kolejne 3,163 mln zł*. Selvita będzie również otrzymywać tantiemy w momencie, gdy wspólnie odkryte leki zostaną wprowadzone na rynek.

Najgroźniejsze nowotwory
Pierwszy etap współpracy zakłada odkrycie i rozwój selektywnych inhibitorów kinaz oddziałowujących na uśpione komórki jednych z najgroźniejszych nowotworów, jakimi są rak trzustki, jelita grubego, jajnika, płuc oraz nowotwory układu krwiotwórczego. Ostatecznym celem wspólnego projektu jest wprowadzenie do badań klinicznych związków o potencjale terapeutycznym w kilku wskazaniach onkologicznych. Firmy planują również kolejne wspólne projekty skierowane w inne cele molekularne związane z uśpionymi komórkami nowotworowymi.
 
Uśpione komórki
Populacje komórek nowotworowych są bardzo niejednorodne. Podczas gdy niektóre z nich szybko dzielą się i rozmnażają, pozostałe pozostają w stanie uśpienia. Wszystkie dostępne obecnie chemioterapie koncentrują się na komórkach nowotworowych będących w fazie proliferacji. Uśpione komórki rakowe są odporne na te zabiegi, ponieważ nie przechodzą fazy podziału. Ponadto, jeśli komórki rakowe są w warunkach stresu komórkowego, wywołanego przez leczenie za pomocą chemioterapii, terapii antyangiogennej lub radioterapii, często „uciekają” w stan uśpienia wykorzystując go jako mechanizm obronny. Po zakończeniu leczenia komórki te zaczynają ponownie rosnąć i powodować nawrót choroby nowotworowej.
 
Technologia rozwijana przez Felicitex Therapeutics nakierowana jest na komórki rakowe znajdujące się w stanie uśpienia, przynosząc dwa korzystne efekty terapeutyczne – czyni uśpione komórki podatnymi na konwencjonalną chemioterapię, oraz zapobiega przejściu komórek rakowych w stan uśpienia na nieokreślony czas, tym samym opóźniając lub wręcz eliminując nawrót nowotworu.
 
Leki na najgroźniejsze nowotwory
– Uśpione komórki nowotworowe są ważnym, jeszcze nie uwzględnionym w terapiach medycznych, mechanizmem oporności wielu nowotworów - mówi dr Maria Vilenchik, założyciel, Prezes oraz Dyrektor Naukowy Felicitex Therapeutics. – W Felicitex Therapeutics staramy się rozwijać leki celujące w jedne z najgroźniejszych i najbardziej opornych na leczenie nowotworów, spośród których rak trzustki zbiera szczególnie okrutne żniwo. Współpraca z Selvitą stwarza możliwość zidentyfikowania nowych rozwiązań terapeutycznych mogących przynieść nadzieję wielu chorym na raka – dodaje.
 
Selvita posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze odkrywania leków, a w szczególności w obszarze rozwoju inhibitorów kinaz. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat, z pomocą doskonale wykwalifikowanego zespołu naukowego, Spółka opracowała jedną z najlepiej rozwiniętych w skali światowej platform rozwoju nowych leków z tego obszaru.
 
– Chcemy współpracować z najlepszymi zespołami naukowymi na świecie w celu zbadania różnorodnych strategii mających na celu powstrzymanie procesu nowotworzenia - mówi Paweł Przewięźlikowski, Prezes Zarządu i współzałożyciel Selvita S.A. - Unikalny know-how Felicitexu w obszarze uśpionych komórek nowotworowych, w połączeniu z doświadczeniem naukowym zespołu Selvity, znacząco zwiększy nasze szanse na rozwój nowych, wysoce zróżnicowanych terapii przeciwnowotworowych – dodaje.
 
Współpraca
Współpraca Felicitex Therapeutics i Selvity pozwala na połączenie doświadczenia firmy Felicitex w obszarze badań nad komórkami rakowymi w stanie uśpienia, z obszerną wiedzą Selvity na temat kinaz, prowadząc do potencjalnie przełomowej współpracy i rozwoju tak bardzo potrzebnych skutecznych leków przeciwnowotworowych.
 
– Podstawowym celem naszych działań badawczo-rozwojowych jest opracowanie spersonalizowanych terapii celowanych, które dotyczą niezaspokojonych potrzeb medycznych w obszarze onkologii - mówi dr Krzysztof Brzózka, Dyrektor Naukowy i Wiceprezes Zarządu Selvita S.A. - Współpraca z Felicitex Therapeutics będzie bardzo ważnym elementem naszej strategii zróżnicowanego podejścia badawczo-rozwojowego i pozwoli jeszcze bardziej poszerzyć nasze aktualne portfolio projektów przeciwnowotworowych – dodaje.
 

Źródło i fot.: Selvita

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ