Partner serwisu
29 grudnia 2014

Bayer wspiera wybitnych polskich naukowców

Kategoria: Z życia branży

Uhonorowano laureatów dorocznych nagród Prezesów Towarzystw: Kardiologicznego i Ginekologicznego, ufundowanych przez firmę Bayer.

 

Bayer wspiera wybitnych polskich naukowców

Dr hab. Mariusz Kruk  z Instytutu Kariologii w Warszawie został laureatem tegorocznej Nagrody Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Nagrodą Prezesów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego uhonorowano prof. Dorotę Darmochwał-Kolarz z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Te niezwykle cenione w środowisku medycznym nagrody ufundowała firma Bayer, a wręczono je 18 grudnia podczas gali w Filharmonii Narodowej. Obok ogromnego prestiżu, nagrody mają również wymiar finansowy (wartość każdej z nich to 5 000 EUR).

dr hab. n. med Mariusz Kruk

Pracuje w Instytucie Kardiologii w Warszawie. Jego aktywność zawodowa i naukowa obejmuje kardiologię inwazyjną oraz inwazyjne i nieinwazyjne techniki obrazowania naczyń wieńcowych. Jest autorem wielu prac oryginalnych z zakresu ostrych zespołów wieńcowych i obrazowania wieńcowego, współredaktorem pierwszej w Polsce monografii poświęconej nieinwazyjnym metodom obrazowania sercowo-naczyniowego oraz zgłoszenia patentowego z zakresu kardiologii interwencyjnej. Nagrodę Prezesów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego przyznano w uznaniu wybitnych osiągnięć za badania dotyczące określenia roli tomografii komputerowej w ocenie pacjentów z chorobą niedokrwienną serca.

prof. dr hab. Dorota Darmochwał-Kolarz

Pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze i Klinice Położnictwa i Perinatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Główne zainteresowania naukowe laureatki dotyczą zagadnień etiopatogenezy nadciśnienia towarzyszącego ciąży. Prof. D.Darmochwał-Kolarz jest współautorką czternastu rozdziałów w podręcznikach i monografiach. Jest również recenzentem w kilkudziesięciu czasopismach o zasięgu międzynarodowym z listy filadelfijskiej. Była kierownikiem oraz głównym wykonawcą czterech projektów badawczych KBN, MNiSW oraz NCN zakończonych z wyróżnieniem.

Cykl prac opublikowanych w latach 2007-2014 dotyczył roli zaburzeń immunologicznych w etiopatogenezie nadciśnienia towarzyszącego ciąży. Zainteresowania zawodowe laureatki dotyczą opieki nad pacjentkami z ciążą wysokiego ryzyka, zwłaszcza z nadciśnieniem towarzyszącym oraz z chorobami autoimmunologicznymi.

Kapituła Nagrody Prezesów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w uznaniu dokonań naukowych i osiągniętego najwyższego wskaźnika cytowania w światowej literaturze przyznała nagrodę jednogłośnie.

– Obie Nagrody są niezwykle cenione w środowisku medycznym. Jesteśmy niezwykle dumni, że już od kilkunastu lat możemy wspólnie promować wybitnych polskich naukowców w tych tak istotnych dziedzinach medycyny. Pasja do nauki i dążenie do poprawy jakości ludzkiego życia  to filozofia bliska naszej firmie. Doskonale ilustruje to nasze motto: „Bayer: Science For A Better Life” – mówi dr Beata Kozłowska-Boszko, Dyrektor Departamentu Medycznego firmy Bayer.

Każda z Nagród wręczana jest w drodze konkursu raz w roku młodym lekarzom, którzy mają na swoim koncie znaczące sukcesy naukowe, nierzadko również na arenie międzynarodowej. Kapitułę Nagród Prezesów Polskich Towarzystw: Kardiologicznego i Ginekologicznego tworzą najwybitniejsze autorytety w tych dziedzinach, w tym prezesi i wiceprezesi obu towarzystw a także konsultanci krajowi i wojewódzcy tych specjalizacji.

Źródło: informacja prasowa Bayer

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ