Partner serwisu
13 listopada 2015

Co ze szkoleniami dla pielęgniarek i położnych w zakresie ordynowania leków i wypisywania recept?

Kategoria: Z życia branży

Wypisywanie recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, a także kierowanie na badania diagnostyczne to nowe uprawnienia zawodowe pielęgniarek i położnych, wprowadzone, aby usprawnić funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej i ułatwić pacjentom dostęp do świadczeń zdrowotnych.

Co ze szkoleniami dla pielęgniarek i położnych w zakresie ordynowania leków i wypisywania recept?

Nowe kompetencje zawodowe są uprawnieniem, które pielęgniarki i położne będą mogły realizować od 1 stycznia 2016 r. Nie są jednak obowiązkiem ani warunkiem wymaganym w ich codziennej pracy zawodowej. Uzyskają je pielęgniarki i położne:

  • które ukończą kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych;
  • których program studiów będzie obejmował zagadnienia dotyczące przepisywania leków i kierowania na badania diagnostyczne (od roku akademickiego 2016/2017 kształcenie będzie prowadzone na podstawie nowych standardów, zawierających treści związane z tymi uprawnieniami).

3 listopada 2015 r. został zatwierdzony program kursu specjalistycznego Ordynowanie leków i wypisywanie recept. W związku z tym organizatorzy kształcenia podyplomowego mogą już uruchamiać kształcenie w zakresie ordynowania leków i wypisywania recept przez pielęgniarki i położne.

Program kursu specjalistycznego Ordynowanie leków i wypisywanie recept składa się z dwóch realizowanych odrębnie części:

  • część I dotycząca ordynowania leków i wypisywania recept – w wymiarze 65 godzin dydaktycznych (w tym 45 godz. zajęć teoretycznych i 20 godz. zajęć praktycznych);
  • część II w zakresie wypisywania recept w ramach kontynuacji leczenia – w wymiarze 44 godzin dydaktycznych (w tym 30 godz. zajęć teoretycznych i 14 godz. zajęć praktycznych).

Ministerstwo Zdrowia podjęło starania, dzięki którym kształcenie w ramach kursów Ordynowanie leków i wypisywanie recept może być finansowane z funduszy unijnych. Na organizację kursów prowadzonych w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych Ministerstwo Zdrowia pozyskało 52 mln zł. Środki na ten cel będą przekazywane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych „Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi”. Wsparciem finansowym objęto także inne ważne obszary kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, w tym m.in: pielęgniarstwo onkologiczne, pielęgniarstwo psychiatryczne, pielęgniarstwo geriatryczne.

8 października Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs m.in. na realizację kursu Ordynowanie leków i wypisywanie recept. Termin składania wniosków upływa 10 grudnia br. Pierwsze szkolenia dofinansowane ze środków europejskich rozpoczną się na początku 2016 r.

Kursy z zakresu ordynacji leków i wypisywania recept mogą być także dofinansowywane przez samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych (okręgowe izby pielęgniarek i położnych przeznaczają część środków finansowych pozyskanych ze składek członkowskich na dofinansowanie kształcenia podyplomowego pielęgniarkom i położnym, będącym członkami danej izby) lub przez pracodawców.

Źródło: MZ

Fot. www.freeimages.com

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ