Partner serwisu
26 stycznia 2016

Aktorzy odgrywający role lekarzy w reklamach - czy tak może być?

Kategoria: Z życia branży

Prezes NRL Maciej Hamankiewicz otrzymał od Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara pismo dotyczące prezentowania reklam „pseudoleczniczych” preparatów przez aktorów odgrywających postacie lekarzy. Zobacz, jak odpowiedział na to zapytanie.

Aktorzy odgrywający role lekarzy w reklamach - czy tak może być?

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócono się w sprawie "prezentowania <pseudoleczniczych> preparatów poprzez ich reklamę przez aktorów nazywających siebie lekarzami". Skarżący wskazał, że dopuszcza się "pozamedyczne" osoby do okłamywania ludzi prezentowaniem często wątpliwie skutecznych "leków" przez pseudolekarzy. Jego niepokój budził brak reakcji Izb Lekarskich na to zjawisko.

Co odpowiedział prezes NRL Maciej Hamankiewicz?

„Samorząd lekarski działa na podstawie i w ramach ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich. W zakresie zadań powierzonych samorządowi lekarskiemu jest m.in. sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów lekarza i lekarza dentysty. Realizując powyższe zadanie organy odpowiedzialności zawodowej samorządu lekarskiego reagują na sytuacje naruszania przez lekarzy lub lekarzy dentystów przepisów dotyczących wykonywania tych zawodów oraz norm etycznych m.in. w zakresie niedozwolonego reklamowania udzielania świadczeń zdrowotnych czy wyrażania zgody na komercyjne wykorzystywania swego wizerunku poprzez np. występowanie w reklamach. Samorząd lekarski w ostatnim czasie w istotny sposób zintensyfikował działania w powyższym zakresie stale monitorując media i reagując na bieżąco na niezgodne z prawem zachowania lekarzy i lekarzy dentystów. 

Właściwość organów odpowiedzialności zawodowej samorządu lekarskiego nie rozciąga się jednak na osoby nie będące członkami izb lekarskich. Z powyższych względów samorząd lekarski nie ma możliwości podejmowania działań w stosunku do występujących w reklamach produktów leczniczych lub produktów żywieniowych osób, które nie są lekarzami lub lekarzami dentystami.

Zgodnie z treścią art. 55 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne reklama produktu leczniczego kierowana do publicznej wiadomości nie może polegać na:

1) prezentowaniu produktu leczniczego przez osoby znane publicznie, naukowców, osoby posiadające wykształcenie medyczne lub farmaceutyczne lub sugerujące posiadanie takiego wykształcenia;

2) odwoływaniu się do zaleceń osób znanych publicznie, naukowców, osób posiadających wykształcenie medyczne lub farmaceutyczne lub sugerujących posiadanie takiego wykształcenia.

Zgodnie natomiast z treścią art. 62 ww. ustawy nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy w zakresie reklamy sprawuje Główny Inspektor Farmaceutyczny, a w odniesieniu do produktów weterynaryjnych Główny Lekarz Weterynarii. 

Podkreślania wymaga jednak, że wskazane wyżej regulacje dotyczą produktów leczniczych, a takimi nie są licznie reklamowane suplementy diety. Kwestie związane z obrotem suplementami diety reguluje ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, która nie przewiduje generalnego zakazu reklamy suplementów diety.”

źródło: NIL

fot. freeimages.com

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ