Partner serwisu
26 lutego 2016

STO DNI Ministra Zdrowia okiem eksperta

Kategoria: Z życia branży

Sto dni to za mało czasu na wystawianie ocen. To zbyt krótko, by dokonać skutecznych zmian systemowych. Sto dni urzędowania ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła  nie daje jednoznacznej odpowiedzi, czy zapowiadane zmiany systemu ochrony zdrowia zostaną zrealizowane i poprawią dostępność pacjentów do lekarzy.

STO DNI Ministra Zdrowia okiem eksperta

PLUSY:

1. Kontynuacja dialogu z partnerami społecznymi uczestnikami systemu ochrony zdrowia w kształtowaniu zapowiadanych rozwiązań systemowych

2. Powołanie Zespołu do ustalenia kluczowych zmian dotyczących m.in. podstawowej opieki zdrowotnej

3. Wznowienie prac Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia z udziałem przedstawicieli strony rządowej, związków zawodowych i organizacji pracodawców 

4. Rozpoczęcie prac Rady Zdrowia Publicznego i uwzględnienie w jej składzie przedstawicieli pracodawców w tym BCC

5. Przekazanie do konsultacji społecznych Narodowego Programu Zdrowia na lata  2016-2020 

6. Powołanie Zespołu do spraw opracowania projektu założeń rządowego dokumentu „Polityka lekowa Rzeczypospolitej Polskiej ” z udziałem interesariuszy. Jest to kolejny pozytywny sygnał zapowiadanych korzystnych zmian w polityce zdrowotnej państwa

7. Zmiany kadrowe w instytucjach ds. zdrowia

8. Powołanie Zespołu ds. dalszego rozwoju e-zdrowie i podjęcie prac nad opracowaniem strategii rozwoju systemów informacyjnych w ochronie zdrowia na lata 2016 – 2023

9. Zapowiedz wprowadzenia z 1 marca br. zmian na liście leków refundowanych dotyczących leków immunosupresyjnych stosowanych u pacjentów po przeszczepach. Zmniejszenie  dopłat pacjenta do leków po przeszczepach.

10. Przywrócenia stażu podyplomowego lekarzy i zwiększenie liczby miejsc na studiach medycznych w języku polskim 

MINUSY:

1. Rezygnacja z finansowania ze środków publicznych procedury zapłodnienia pozaustrojowego oraz brak wskazania argumentów przemawiających za wprowadzeniem w miejsce in vitro innych metod leczenia. Narodowy Program Prokreacyjny wymaga poważnej debaty i konsultacji ze stroną społeczną

2. Projekt nowelizacji ustawy o działalności leczniczej, w tym wyłączenie podmiotów leczniczych spod ustawy o działalności leczniczej

3. Przedłużający się vacat na stanowisku Głównego Inspektora Farmaceutycznego

4. Zwolnione tempo i brak zdecydowania w realizacji regulacji dotyczących bezpłatnych leków dla seniorów 75 +

5. Brak konkretnych propozycji dotyczących zmian regulacji systemu wynagrodzenia  w zawodach medycznych

6. Utrudnienia z wypłatą podwyżek dla pielęgniarek i położnych POZ. Nieprecyzyjne regulacje wynikające z Zarządzenia NFZ budzą poważne wątpliwości interpretacyjne

7. Brak wskazania źródeł finansowania nowych projektów i wydatków związanych  z ochroną zdrowia w perspektywie wieloletniej

8. Odkładanie w czasie przedstawienia koncepcji dotyczącej likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia

Fot. www.freeimages.com

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ