Partner serwisu
01 marca 2016

Zmiany na stanowisku prezesa zarządu Bayer AG

Kategoria: Ludzie farmacji

Z dniem 1 maja 2016 r. Werner Baumann obejmie stanowisko nowego prezesa Zarządu Bayer AG. Decyzja zapadła na dzisiejszym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Zmiany na stanowisku prezesa zarządu Bayer AG

Obecny prezes Bayer AG, dr Marijn Dekkers zwrócił się do Rady Nadzorczej z wnioskiem o rozwiązanie jego kontraktu z dniem 30 kwietnia 2016 roku – po Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Rada Nadzorcza przychyliła się do tej propozycji.

– Bayer, dzięki wyraźnemu skoncentrowaniu na działalności w obszarze Life Science oraz nowej strukturze organizacyjnej, zyskał mocną pozycję. Kierunek przyszłego pomyślnego rozwoju został już wytyczony na wszystkich szczeblach. Ponadto powołując następcę w drodze wewnętrznego awansu eliminujemy konieczność uwzględnienia okresu potrzebnego na wdrożenie w nowej organizacji. Życzę Wernerowi Baumannowi wielu sukcesów na nowym stanowisku – zakończył Marijn Dekkers, którego kontrakt pierwotnie miał wygasnąć 31 grudnia 2016 roku.

Werner Baumann jest członkiem zarządu odpowiedzialnym za strategię i zarządzanie portfelem.
W przyszłości zachowa te funkcje, zaś zarząd Bayer AG składać się będzie nie z ośmiu, lecz z siedmiu członków.

– Po szybkim wdrożeniu procesów dostosowawczych przeprowadzonym pod kierownictwem doktora Dekkersa, Bayer wkracza teraz w nową erą jako firma działająca wyłącznie w obszarze Life Science. Dlatego nadszedł odpowiedni moment, by przekazać odpowiedzialność za zarządzanie firmą. Jesteśmy głęboko wdzięczni doktorowi Dekkersowi. W trakcie jego pracy Bayer osiągnął wyjątkowy rozwój zarówno pod względem operacyjnym, jak i strategicznym – podkreślił Werner Wenning, przewodniczący Rady Nadzorczej Bayer AG. – W osobie Wernera Baumanna firma Bayer zyskuje zdecydowanego i doświadczonego menedżera wywodzącego się z własnych szeregów. Piastując różne stanowiska oraz pełniąc funkcję członka Zarządu od 2010 roku, Werner Baumann znacząco przyczynił się do wzmocnienia i udoskonalenia firmy. Jesteśmy przekonani, że pod jego przywództwem Bayer pozostanie na ścieżce pomyślnego rozwoju – zaakcentował Wenning.

 

Oliver Zühlke, przewodniczący Centralnej Rady Pracowniczej Bayer oraz wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, podkreślił, że decyzja firmy Bayer oznacza utrzymanie ciągłości. – W ostatnich latach mocno angażowaliśmy się w zmiany. Chcemy podziękować doktorowi Dekkersowi za nieustanną otwartość wobec obaw zgłaszanych przez przedstawicieli pracowników. Wybierając Wernera Baumanna, Bayer postawił na menedżera mającego ścisłe związki z firmą. W imieniu wszystkich pracowników chcielibyśmy życzyć mu samych sukcesów na nowym stanowisku. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby go wspierać.

 

Werner Baumann urodził się w Krefeld w Niemczech 6 października 1962 r. Studiował ekonomię na Uniwersytecie Technicznym w Akwizgranie oraz Uniwersytecie w Kolonii. W firmie Bayer pracuje od 1988 roku. Pierwsze stanowisko objął w Dziale Finansów Korporacyjnych w Leverkusen. Trzy lata później przeniósł się do Bayer Hispania Comercial w Barcelonie, gdzie objął stanowisko kontrolera, a w 1995 roku – asystenta dyrektora zarządzającego. Rok później przeniósł się do Bayer Corporation w Tarrytown w stanie Nowy Jork, a następnie do globalnej jednostki Planowania i Zarządzania Działalnością należącej do Diagnostics Business Group. W lipcu 2002 r. Baumann powrócił do Niemiec – został członkiem Komitetu Wykonawczego oraz dyrektorem ds. centralnego zarządzania i administracji w Bayer HealthCare. W październiku 2003 wszedł do zarządu świeżo utworzonej podgrupy Bayer HealthCare AG, pracując zarazem na stanowisku dyrektora ds. pracowniczych spółki. Od 2006 r. do września 2009 r., jako członek zarządu i dyrektor ds. pracowniczych Bayer Schering Pharma AG z siedzibą w Berlinie, aktywnie uczestniczył w integracji tej spółki z podgrupą. Werner Baumann był członkiem Zarządu Bayer AG od 1 stycznia 2010 r. Do 30 września 2014 r. pracował w charakterze dyrektora finansowego (CFO) Bayer AG. Z dniem 1 października 2014 r. objął stanowisko dyrektora ds. strategii i portfela (CSPO) odpowiedzialnego za rozwój korporacyjny oraz fuzje i przejęcia. Odpowiadał także za region Europy. Od 1 kwietnia do 31 grudnia 2015 r. Baumann piastował dodatkowo funkcję prezesa Zarządu Bayer HealthCare AG. Werner Baumann jest żonaty – ma czworo dzieci.

Dr Marijn Dekkers pełnił funkcję prezesa Zarządu Bayer AG od 1 października 2010 r. Urodził się 22 września 1957 r. w Tilburgu (Holandia). Studiował chemię i inżynierię chemiczną. Karierę zawodową rozpoczął w 1985 r. jako naukowiec zatrudniony w ośrodku badawczym General Electric w Stanach Zjednoczonych, zdobywając doświadczenie w poszczególnych oddziałach firmy, by w 1995 roku dołączyć do AlliedSignal (późniejszej Honeywell International Inc.). W 2000 roku Marijn Dekkers został dyrektorem ds. operacyjnych Thermo Electron Corporation, czołowego światowego producenta aparatury laboratoryjnej (później pod nazwą Thermo Fisher Scientific Inc., zmienioną po przejęciu dostawcy sprzętu laboratoryjnego Fisher Scientific). W 2002 r. objął stanowisko prezesa i dyrektora generalnego tej firmy. Po 25 latach kariery w Stanach Zjednoczonych 1 stycznia 2010 r. Marijn Dekkers został zatrudniony w spółce Bayer. Jest także członkiem Zarządu General Electric. We wrześniu 2014 r. rozpoczął dwuletnią kadencję prezesa Niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Chemicznego (VCI) we Frankfurcie. Jest również wiceprezesem Federacji Niemieckiego Przemysłu (BDI) z siedzibą w Berlinie. Marijn Dekkers jest żonaty i ma trzy córki. Posiada obywatelstwo holenderskie i amerykańskie.

Źródło: Bayer

Fot. www.freeimages.com

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ