Partner serwisu

Grzegorz Stefański: U współpracowników cenię przede wszystkim…

Kategoria: Krótko na temat

...zaangażowanie i współpracę – odpowiada Grzegorz Stefański, prezes zarządu IBSS BIOMED S.A. Przeczytaj pozostałe wypowiedzi dotyczące zarządzania ludźmi w farmacji.

Grzegorz Stefański: U współpracowników cenię przede wszystkim…

Najbardziej demotywujący w pracy jest… brak inspirujących celów, brak chęci współdziałania w zespole, brak docenienia wkładu pracownika przez przełożonego/kolegów

Efektywnie pracujące zespoły ludzi można zbudować dzięki… wartościowym, inspirującym celom

Ludziom chce się pracować, kiedy… mają poczucie, że ich działania mają wpływ na osiąganie osobistego oraz wspólnego celu; idealnie jest, kiedy cele te są zbieżne

Lider to według mnie… osoba, która potrafi  wyznaczyć cele, poprzez postawę i odpowiednią komunikację daje wiarę ludziom w osiąganie wyznaczonych celów, wspiera podwładnych oraz jest dla nich mentorem

Wdrażanie pomysłów pracowników liniowych daje… bardziej efektywne procesy w fi rmie, motywację pracowników do kolejnych pomysłów, przewagę konkurencyjną

Najtrudniejsza w zarządzaniu ludźmi jest… zmiana wieloletnich złych nawyków Kij czy marchewka? Marchewka

Fot. IBSS BIOMED S.A.

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ