Partner serwisu
07 marca 2016

Dobre wyniki firmy Henkel w roku obrotowym 2015

Kategoria: Kosmetyki

2015 był bardzo dobrym rokiem dla naszej firmy. Odnotowaliśmy dwucyfrowy wzrost sprzedaży, zysków, zysku na akcję i kwoty proponowanej dywidendy. Wszystkie trzy sektory biznesowe zarejestrowały wysoki wzrost przychodów ze sprzedaży w ujęciu organicznym, a także wypracowały znacznie wyższy zysk – powiedział Kasper Rorsted, prezes zarządu Henkel. – Głównym motorem wzrostu były rynki wschodzące, które przyczyniły się do osiągnięcia przez firmę tak dobrego wyniku. Na rynkach rozwiniętych również zanotowaliśmy wzrost przychodów ze sprzedaży.

Dobre wyniki firmy Henkel w roku obrotowym 2015

– Mimo trudnej sytuacji gospodarczej osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki, realizując z powodzeniem naszą strategię i tworząc stabilny fundament przyszłego rozwoju firmy. Jesteśmy na najlepszej drodze do realizacji naszych celów na 2016 r. – powiedział Kasper Rorsted, podsumowując osiągnięcia firmy.

Perspektywy działalności w 2016 r.

Odnosząc się do bieżącego roku obrotowego i celów finansowych na 2016 r., Kasper Rorsted powiedział: – Utrzymywać się będą trudne warunki gospodarcze i polityczne. W związku z tym, będziemy nadal dostosowywać wewnętrzne procesy i struktury do sytuacji na rynkach, dążąc do dalszego zwiększania efektywności i konkurencyjności naszych działań. W całym roku obrotowym 2016 oczekujemy wzrostu sprzedaży w ujęciu organicznym w granicach 2%-4%. Przewidujemy również, że skorygowana marża EBIT wzrośnie do poziomu ok. 16,5%, natomiast skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną będzie wyższy o ok. 8%–11%. W latach 2013-2015 skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną rósł w średnim tempie 9,7% rocznie, co pokazuje naszą determinację do osiągnięcia założonego celu, jakim jest CAGR na poziomie 10% w ramach bieżącego cyklu strategicznego – i wszystko wskazuje na to, że ten cel osiągniemy.

Perspektywy działalności Grupy Henkel w 2016 r.

Przewiduje się, że w roku obrotowym 2016 wzrost sprzedaży Grupy Henkel w ujęciu organicznym wyniesie między 2% a 4%, przy czym poziom ten zostanie osiągnięty w każdym z sektorów biznesowych firmy. Henkel spodziewa się również nieznacznego wzrostu udziału rynków wschodzących w przychodach ze sprzedaży. Oczekiwany jest wzrost skorygowanej rentowności sprzedaży w porównaniu z rokiem poprzednim do poziomu ok. 16,5%. Skorygowana rentowność sprzedaży w poszczególnych sektorach biznesowych powinna kształtować się na ubiegłorocznym poziomie lub powyżej tego poziomu. Zgodnie z oczekiwaniami firmy, skorygowany zysk na akcję uprzywilejowaną wyniesie pomiędzy 8% a 11%.

Źródło: informacja prasowa

Fot. ww.freeimages.com

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ