Partner serwisu
11 marca 2016

Life Science Park II, czyli…

Kategoria: Ciekawostki

…specjalna infrastruktura badawcza, która powstanie w Krakowie w dzielnicy Nowa Huta. A wszystko dzięki współpracy Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. i Jagiellońskiego Centrum Innowacji Sp. z o.o.

Life Science Park II, czyli…

List intencyjny podpisany

9 marca 2016 r. Prezes Zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. Artur Paszko i Prezes Zarządu Jagiellońskiego Centrum Innowacji Sp. z o.o. Paweł Błachno podpisali List intencyjny dotyczący współpracy, której celem jest budowa specjalistycznej infrastruktury badawczej pn. Life Science Park II oraz przygotowanie terenu pod inwestycje infrastrukturalne (typu greenfield) firm z obszaru life science.

Zaplecze laboratoryjno-biurowe, konferencyjne i infrastruktura społeczna

W ramach współpracy, Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. pozyska i udostępni Jagiellońskiemu Centrum Innowacji Sp. z o.o. uzbrojone działki, na których docelowo ma powstać Life Science Park II. Do końca 2016 r. ma to być obszar o powierzchni nie mniejszej niż 2 ha z możliwością rozszerzenia terenu w kolejnych latach nawet do 20 ha. Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. podejmie działania mające na celu stworzenie na udostępnionych terenach zaplecza laboratoryjno-biurowego, konferencyjnego oraz infrastruktury społecznej Life Science Parku II, co w konsekwencji prowadzić będzie do jego komercjalizacji. Zakres planowanej inwestycji, realizowanej w kolejnych latach, zakłada możliwość rozbudowy Life Science Parku II o kolejne budynki, których łączna powierzchnia laboratoryjno-biurowa  stanowić będzie ok. 20 tys. m2.

Nauka spotka się z biznesem

Efektem podjętych działań będzie rozwój krakowskiej dzielnicy Nowa Huta oraz powstanie nowych miejsc pracy. W największej dzielnicy Krakowa nauka spotka się z biznesem, aby na nowo kreować rozwój nie tylko miasta, ale i całego regionu.  

– Projekt „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” to obecnie jeden z najważniejszych projektów dla miasta Krakowa, jak i Województwa Małopolskiego, a Life Science Park II ma być jego częścią. Mamy ambitne plany i szczytne cele, z których najważniejszym jest oczywiście rewitalizacja, na niespotykaną do tej pory skalę, terenów poprzemysłowych i stworzenie nowych miejsc pracy. Wybór Jagiellońskiego Centrum Innowacji, jako partnera do inwestycji z obszaru life science, był wyborem naturalnym. JCI, z racji prowadzonej działalności, posiada unikalną wiedzę i doświadczenie z zakresu budowy i zarządzania tego typu infrastrukturą – mówi Artur Paszko, Prezes Zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Spółki będą współpracować także przy pozyskiwaniu środków niezbędnych dla realizacji projektu. Zadowolenia z propozycji współpracy nie kryje Paweł Błachno, Prezes Jagiellońskiego Centrum Innowacji Sp. z o.o.

– Jesteśmy otwarci na dodatkową lokalizację i cieszy nas perspektywa współpracy z Miastem i Województwem, zwłaszcza przy tak spektakularnym przedsięwzięciu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jeszcze w tym roku planujemy rozpocząć działania zmierzające do pozyskania potencjalnych partnerów i lokatorów Life Science Parku II. Już teraz zapraszam firmy z branży life science do śledzenia postępów tej inwestycji – mówi. I dodaje: - Ale jednocześnie jesteśmy także ostrożni. Oczywiście, że chcielibyśmy powtórzyć sukces Life Science Parku przy uniwersyteckim kampusie. Ale przede wszystkim będziemy patrzeć na realia i możliwości, jakie daje rynek.

Life Science Park II ma powstać na ternie „Parku Naukowo-Technologicznego Branice”, jednego z zadań realizowanych w ramach projektu „Kraków - Nowa Huta Przyszłości”. Zakłada on  realizację czterech odrębnych zadań inwestycyjnych, którymi są:
Park Naukowo-Technologiczny Branice,
Centrum Logistyczne – strefa aktywności gospodarczej,
Centrum Wielkoskalowych Plenerowych Wydarzeń Kulturalnych Błonia 2.0,
Przylasek Rusiecki – obszar rekreacji i wypoczynku z usługami towarzyszącymi.

Założenia koncepcyjne projektu opierają się na wzajemnej synergii tych obszarów i zamierzeń inwestycyjnych. Ich tereny połączy Szlak Nowej Huty Przyszłości. Będzie to element spinający poszczególne obszary nie tylko poprzez powiązania przestrzenne, ale również ideowo. Szlak będzie miał charakter ciągu pieszego i rowerowego oraz ścieżki edukacyjnej i promocyjnej poświęconej innowacji, ekologii, historii i kulturze Nowej Huty.

Informacja prasowa Jagiellońskiego Centrum Innowacji Sp. z o.o. 
fot. freeimages.com

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ