Partner serwisu
07 czerwca 2016

Refundowane wyroby medyczne. Będzie tak, jak w lekach?

Kategoria: Z życia branży

Uczestnicy konferencji „Wyroby medyczne do zaopatrzenia medycznego – jak poprawić jakość i dostępność” dyskutowali o podnoszeniu jakości obsługi pacjentów w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne, wspieraniu osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych poprzez zapewnienie im dostępu do wyrobów poprawiających jakość życia oraz zwiększaniu wydajności systemu ochrony zdrowia. Obecny na spotkaniu Wiceminister Zdrowia Krzysztof Łanda przedstawił wstępne założenia projektu ustawy o refundacji wyrobów medycznych.

Refundowane wyroby medyczne. Będzie tak, jak w lekach?

W zorganizowanej przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Wyrobów Medycznych POLMED konferencji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, organizacji pacjenckich, branżowych oraz członkowie Izby POLMED.

Pierwszy taki raport

Punktem wyjścia do merytorycznej dyskusji była prezentacja kompleksowego opracowania mającego na celu uporządkowanie i kategoryzację dostępnych na rynku wyrobów medycznych do indywidualnego zaopatrzenia. Do tej pory podobnego dokumentu nie było w Polsce ani nawet w Europie.

W trakcie dyskusji paneliści podkreślali, że odpowiednie zaopatrzenie pacjenta w wyroby medyczne przynosi korzyści również całemu systemowi ochrony zdrowia. Osoba niepełnosprawna optymalnie wyposażona w indywidualne wyroby medyczne szybciej powraca do sprawności i stanowi mniejsze obciążenie dla budżetu państwa. Z kolei niewłaściwe zaopatrzenie w wyroby medyczne prowadzi nie tylko do mniejszej aktywności społecznej i zawodowej pacjenta, ale również do zmarnowania dofinansowania na skutek nieużywania posiadanych urządzeń, zakupionych i zrefundowanych z budżet państwa.

– Nowa kategoryzacja spełnia wiele funkcji – wyliczał dr Maciej Sydor, kierownik Zakładu Podstaw Konstrukcji Maszyn na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, sam będący osobą na wózku inwalidzkim. –Gdyby oprzeć na niej system zaopatrywania pacjentów to możliwe byłoby racjonalizowanie wydatków, gdyż dofinansowany byłby zakup właściwych wyrobów medycznych.

Zastosowanie wyrobów medycznych

Wykorzystanie wyrobów medycznych do indywidualnego zaopatrzenia w procesie leczenia wynika przede wszystkim z potrzeby zastąpienia utraconych narządów, poprawy możliwości funkcjonalnych, czy też zaspokojenia potrzeb społecznych. Każda niepełnosprawność, zarówno czasowa, jak i trwała, ma bowiem wymiar biologiczny, osobisty i społeczny, związany z szeroko pojętymi kosztami leczenia
i opieki. Z praktyki klinicznej wiadomo, iż na końcowy wynik leczenia wyraźnie wpływa wcześnie rozpoczęta i właściwie prowadzona rehabilitacja, której integralną częścią jest zaopatrzenie w wyroby medyczne. Odpowiednio dobrane i zastosowane we właściwym czasie zaopatrzenie ma również duże znaczenie dla integracji społecznej użytkownika. Pozwala też na bardziej wydajne i niezależne życie. Ważne jest zatem, aby w trakcie i po zakończonym leczeniu, zapewnić pacjentom dostęp do szerokiej gamy wyrobów. W doborze zaopatrzenia należy uwzględniać jego przydatność terapeutyczną, pielęgnacyjną, charakter aktywności społecznej pacjenta, ogólny stan wydolności organizmu oraz stopień akceptacji wybranego zaopatrzenia.

– Nowa kategoryzacja wyrobów powinna stanowić narzędzie ułatwiające dobór produktów kompensujących utraconą sprawność tak, by nie tylko reagować na skutki choroby, ale uwzględniać deficyty funkcjonalne i dać szansę osobie niepełnosprawnej na poprawę jej samodzielności i jakości życia – mówiła dr Elżbieta Szwałkiewicz, przewodnicząca Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym”, od ubiegłego tygodnia wiceprzewodnicząca nowej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Potrzeba szerokiej edukacji

Wiedza o prawidłowym zaopatrzeniu pacjentów w wyroby medyczne do użytku indywidualnego jest niezbędna podczas leczenia i rehabilitacji. Niestety nie jest ona, w wystarczającym zakresie, przekazywana w procesie kształcenia ani lekarzom, ani pielęgniarkom ani fizjoterapeutom. Aby to zmienić należy po pierwsze wprowadzić na kierunku fizjoterapia program obejmujący szerszy zakres godzinowy, aby umożliwić naukę o wszystkich rodzajach wyrobów medycznych  do indywidualnego zaopatrzenia, po drugie wykształcić kadrę w obszarze administracji publicznej, która monitorowałaby potrzeby zdrowotne społeczeństwa i w trybie nadzoru kontrolowała prawidłowość udzielanych świadczeń zdrowotnych, a po trzecie - uruchomić inicjatywę legislacyjną zmierzającą do wydania przez Ministra Zdrowia rozporządzenia dotyczącego szkolenia sprzedawców w sklepach medycznych.

- Taką inicjatywę Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED złożyła w resorcie zdrowia już w 2008 roku – mówił podczas konferencji Mirosław Padjasek, przewodniczący sekcji ds. rehabilitacji i ortopedii POLMED-u.

Deklaracja ministra

Zaproszenie na konferencję „Wyroby medyczne do zaopatrzenia medycznego – jak poprawić jakość i dostępność” przyjął Wiceminister Zdrowia, Krzysztof Łanda, który z uwagą wysłuchał wystąpień prelegentów i wziął udział w dyskusji. Minister zwrócił uwagę, że przygotowana przez niezależnych ekspertów publikacja "Kategoryzacja wyrobów medycznych do zaopatrzenia indywidualnego" posłuży resortowi w przygotowaniu projektu ustawy o refundowanych wyrobach medycznych. Minister przedstawił też wstępne założenia ustawy. Potwierdził, że nowy system refundacji wyrobów medycznych ma być kopią rozwiązań stosowanych w lekach. Wśród uczestników pojawiło się wiele wątpliwości, czy zasadne jest przekładanie rozwiązań prawnych stosowanych w farmacji na wyroby medyczne, które są jednak zupełnie odmienne od leków. Wskazywał na to m.in. Witold Włodarczyk, dyrektor generalny Izby POLMED, który stwierdził, że  w Polsce wszystkim wydaje się, że znają się na farmacji, tak jak na piłce nożnej. Natomiast wyroby medyczne traktują jak rugby, które znają, ale ich nie rozumieją. Jeżeli ideą Ministerstwa Zdrowia jest próba rozegrania meczu piłki nożnej na boisku rugby, to może to zakończyć się totalną porażką.

Zgodnie z deklaracją ministra Łandy wszyscy zainteresowani będą mogli odnieść się już niedługo do propozycji zmian w zakresie finansowania wyrobów medycznych. Poinformował, że projekt ustawy zostanie przekazany do konsultacji społecznych w nabliższym czasie.

***

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED to największa i najbardziej reprezentatywna organizacja skupiająca producentów i dystrybutorów wyrobów medycznych
w Polsce. Jednoczy firmy działające w branży medycznej w staraniach zmierzających do stworzenia przyjaznego i transparentnego środowiska biznesowego.

Do głównych celów Izby należy promowanie innowacyjnych rozwiązań w medycynie. POLMED konsekwentnie zwraca też uwagę na brak efektywnej polityki państwa wspierającej innowacyjne technologie medyczne. Postuluje utworzenie w Ministerstwie Zdrowia komórki dedykowanej innowacyjnym technologiom w ochronie zdrowia i zwraca szczególną uwagę na dostępność polskich pacjentów do nowoczesnych rozwiązań, gdyż ich głównym beneficjentem jest właśnie pacjent.

Źródło: informacja prasowa POLMED

Fot. freeimages.com

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ