Partner serwisu
08 lipca 2016

GSK: Pierwszy raport w oparciu o Kodeks Przejrzystości

Kategoria: Z życia branży

W porównaniu z innymi sygnatariuszami „Kodeksu Przejrzystości” GSK wyróżnia się najwyższym poziomem transparentności: aż 90% indywidualnych osób i organizacji, które otrzymały wynagrodzenie w ramach współpracy z GSK w roku 2015, zgodziło się na  upublicznienie swoich indywidualnych danych. 

GSK: Pierwszy raport w oparciu o Kodeks Przejrzystości

Świadczenia na rzecz indywidualnych lekarzy - ograniczone do minimum

Równolegle, firma od lat wprowadza pionierskie, na tle branży farmaceutycznej, zmiany w sposobie prowadzenia działalności biznesowej, ograniczając do minimum świadczenia na rzecz indywidualnych lekarzy poprzez całkowite zaprzestanie zatrudniania ich do prowadzenia wykładów oraz sponsorowania ich udziału w konferencjach naukowych. Jest to odpowiedź na rosnące oczekiwania społeczne dotyczące przejrzystości w relacjach firm farmaceutycznych z uczestnikami systemu ochrony zdrowia - w tym Przedstawicielami Zawodów Medycznych (HCP) oraz Organizacjami Ochrony Zdrowia (HCO).

Pierwszy raz informacje upublicznione

W odpowiedzi na oczekiwania społeczne, innowacyjne firmy farmaceutyczne zrzeszone w europejskiej organizacji EFPIA, której polskim odpowiednikiem jest INFARMA, podjęły kolejny krok zmierzający do poprawy przejrzystości kontaktów branży ze środowiskiem medycznym.

Pomiędzy 27 a 30 czerwca bieżącego roku firmy po raz pierwszy upubliczniły informacje na temat współpracy z Przedstawicielami Zawodów Medycznych i Organizacjami Ochrony Zdrowia.

- W pełni popieramy Kodeks Przejrzystości, który ma na celu przedstawienie rzeczywistego wymiaru finansowego współpracy innowacyjnych firm farmaceutycznych ze środowiskiem medycznym, co pozwoli na ocenę zaangażowania branży w rozwój systemu ochrony zdrowia i medycyny w Polsce - mówi Jerzy Toczyski, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny GSK.

Dane w kategoriach wskazanych w ramach Kodeksu Przejrzystości - np. wynagrodzenie za wykłady, sponsoring przekazywany na rzecz organizatorów konferencji naukowych, jak również darowizny na rzecz Organizacji Ochrony Zdrowia - powinny zostać przedstawione na poziomie indywidualnym, to znaczy, że do imienia i nazwiska lub nazwy organizacji przypisane zostaną konkretne kwoty. Jednocześnie Kodeks zakłada, że w przypadku lekarzy, którzy nie udzielili zgody na publikację swoich danych indywidualnych, w drodze wyjątku, możliwa jest publikacja wysokości tych świadczeń w formie zbiorczej, czyli podanie łącznej kwoty na rzecz HCP bez szczegółów pozwalających na identyfikację poszczególnych beneficjentów.

Natomiast świadczenia związane z realizacją badań klinicznych mają być upubliczniane wyłącznie w ujęciu zbiorczym.

GSK podnosi standardy etyczne w zakresie współpracy z środowiskiem medycznym

W przypadku GSK w Polsce publikacja stanowi potwierdzenie gruntownych zmian, jakie w 2014 roku firma wprowadziła w zakresie współpracy z środowiskiem medycznym, dążąc do wyeliminowania sytuacji, w których autorytet i ekspertyza lekarzy mogły być wykorzystywane w kontekście działań promocyjnych. Wychodząc z założenia, że samo ujawnienie potencjalnego konfliktu interesów związanego ze współpracą z lekarzami w ramach działań promocyjnych jest niewystarczające, firma GSK zaprzestała w ogóle angażowania lekarzy do prowadzenia wykładów oraz sponsorowania ich indywidualnego udziału w konferencjach naukowych. W rezultacie, wszelkie aktywności merytoryczne i edukacyjne GSK są prowadzone z wykorzystaniem wyłącznie wykwalifikowanych pracowników Działu Medycznego firmy.

Kiedy z lekarzami współpracujemy

Kontynuacja współpracy GSK z lekarzami ma miejsce jedynie w obszarze badań klinicznych, oraz w sporadycznych sytuacjach wymagających zaangażowania ekspertów wyłącznie na potrzeby wewnętrzne firmy (tj. do szkoleń pracowników GSK i konsultacji z Działem Medycznym).

GSK kontynuuje też współpracę z Towarzystwami Naukowymi w zakresie organizacji kongresów medycznych, nie finansuje jednak udziału indywidualnych lekarzy w tych wydarzeniach.

- Eliminując niektóre praktyki, nadal powszechnie stosowane w modelu współpracy firm farmaceutycznych z środowiskiem lekarskim, staramy się ograniczyć do minimum obszary występowania potencjalnego konfliktu interesów i pokazać naszą determinację w budowaniu społecznego zaufania do działalności GSK. Dodatkowo przyjęliśmy zasadę niepodejmowania jakiejkolwiek współpracy z organizacjami i przedstawicielami środowiska medycznego której nie towarzyszy zgoda na publikację danych finansowych wynikających z zakontraktowanych świadczeń na rzecz GSK. Wierzę, że prowadząc działalność badawczą, edukacyjną i promocyjną jest możliwe osiągnięcie pełnej przejrzystości w naszych relacjach z lekarzami, w imię szeroko rozumianego dobra pacjenta - dodał prezes Toczyski.

Zaufanie

Jak wynika z raportu 2016 Edelman Trust Barometer, spada zaufanie Polaków do instytucji publicznych. Obecnie deklaruje je 35% mieszkańców naszego kraju. To o 7 punktów procentowych mniej, niż w roku poprzednim. Na tle innych państw biorących udział w badaniu, Polska plasuje się na najniższej pozycji. Zaufanie do sektora medycznego w Polsce jest również dużo niższe niż w innych przebadanych państwach i wynosi 32%. Interesujący jest fakt, że aż 67% Polaków uważa, że w naszym systemie opieki zdrowotnej brakuje odpowiednich regulacji.

Jestem przekonany, że pryncypialność w obszarze przejrzystości i etyki jest inwestycją, która mimo początkowych kontrowersji, przełoży się na merytoryczną jakość i trwałość naszych relacji ze środowiskiem medycznym - podsumowałJerzy Toczyski.

 

Infografika prezentująca w ujęciu jakościowym i ilościowym przywództwo GSK w dążeniu do transparentności TUTAJ.


Informacje ujawnione przez GSK w Polsce, zgodnie z Kodeksem Przejrzystości EFPII TUTAJ.

źródło: GSK

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ