Partner serwisu
29 lipca 2016

ICHEM sp. z o.o. rozwija społeczną odpowiedzialność biznesu

Kategoria: Nowoczesny zakład

Producent suplementów diety i wyrobów medycznych „ICHEM” sp. z o.o. realizuje projekt „Opracowanie strategii i wdrożenie działań CSR w ICHEM sp. z o.o.", którego celem jest zwiększenie efektywności działań spółki w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.

ICHEM sp. z o.o. rozwija społeczną odpowiedzialność biznesu

Spółka otrzymała wsparcie finansowe (wartość współfinansowania szwajcarskiego wynosi 19 189,87 CHF) na wdrożenie CSR w ramach projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”, realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Głównym celem Programu jest zmniejszanie różnic społeczno-gospodarczych pomiędzy Polską a lepiej rozwiniętymi państwami UE, a w Polsce - pomiędzy słabiej a lepiej rozwiniętymi regionami.

Realizacja projektu umożliwi wzmocnienie wizerunku firmy ICHEM, jako organizacji prowadzącej działalność gospodarczą w sposób świadomy, zorientowany nie tylko na zysk i aspekty ekonomiczne, ale także uwzględniający potrzeby i wymagania szeroko pojętych interesów społecznych i ekologicznych w otoczeniu. W ramach projektu zaplanowano opracowanie strategii CSR przedsiębiorstwa oraz systemu raportowania CSR, dzięki którym Spółka poszerzy działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Przedsięwzięcie będzie miało pozytywny wpływ zarówno na relacje z pracownikami, do których wprost skierowane są przewidziane w projekcie działania CSR, poprawiające ich warunki pracy, jak i na otoczenie, w tym środowisko naturalne. Efektem projektu będzie również poszerzenie kontaktów i relacji z dotychczasowymi kontrahentami i partnerami, a także nawiązanie współpracy z nowymi interesariuszami.

Korzyści wynikające z projektu to w szczególności:

  • Zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne (ograniczenie zużycia papieru, energii elektrycznej, segregacja i zmniejszenie ilości odpadów, wprowadzanie prośrodowiskowych rozwiązań w procesie produkcyjnym, wzrost świadomości proekologicznej pracowników i kooperantów).
  • W obszarze relacji z personelem przedsiębiorstwa - poprawa komunikacji wewnątrz organizacji (poprzez nowy system informatyczny, dostępny dla pracowników), optymalizacja wykorzystania zasobów poprzez wprowadzenie nowego systemu harmonogramowania czasu pracy, badanie postaw i opinii na temat pracy wśród personelu firmy oraz audyt systemu wynagrodzeń, przyczyniające się do wzrostu satysfakcji pracowników.
  • Stworzenie strategii CSR i systemu raportowania, w których zostaną zdefiniowane najistotniejsze elementy współpracy i oddziaływania we wzajemnych relacjach spółki z interesariuszami (zgodnie z opracowaną mapą interesariuszy), wzrost efektywności i zakresu działań, realizowanych w ramach zaangażowania społecznego, nawiązanie nowych relacji i form dialogu z interesariuszami, prowadzonych w ramach działań przewidzianych w projekcie, wzrost konkurencyjności i poprawa wizerunku firmy, jako organizacji posiadającej wdrożoną strategię CSR i aktywnie działającej w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.

Więcej informacji na temat Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy znajduje się na stronach:

www.programszwajcarski.gov.pl

www.swiss-contribution.admin.ch/poland

Źródło: ICHEM

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ