Partner serwisu

Rumuński rynek suplementów diety. Powrót na ścieżkę wzrostu w latach 2010-2012

Kategoria: Raporty i analizy

Rynek suplementów diety w Rumunii, po latach szybkiego wzrostu ponad 20%, wzrósł tylko o 1% w 2009 r., wynika z szacunków firmy badawczej PMR. Pomimo tego prognoza PMR na bieżący rok wynosi 10% – do wartości powyżej 100 mln € – biorąc pod uwagę sprzedaż w aptekach i sklepach specjalistycznych. W kolejnych latach na rozwój rynku będą wpływać takie czynniki, jak: zmieniający się styl życia Rumunów, spodziewana poprawa sytuacji ekonomicznej kraju oraz małe nasycenie rynku.

 Rumuński rynek suplementów diety. Powrót na ścieżkę wzrostu w latach 2010-2012

Rynek napędzany zmianą stylów życia
Zmiany w stylu życia Rumunów powodują, że produkty wspomagające zdrowie mają coraz większy udział w rynku. Jednakże w 2009 r., głównie na skutek światowego kryzysu ekonomicznego, wzrost sprzedaży suplementów diety znacząco wyhamował i wyniósł tylko 1% pod względem wartości, wynika z najnowszego raportu firmy PMR “The dietary supplement market in Romania 2010. Development forecasts for 2010-2013”. Zanotowany w zeszłym roku wzrost był znacząco niższy niż spodziewali się wcześniej rynkowi gracze. W dużym stopniu odbiegał on również od dynamiki notowanej w poprzednich latach – pomiędzy rokiem 2004 a 2007 rynek rósł bowiem o 20- 30% rocznie. W sumie sprzedaż w głównych kanałach dystrybucji, czyli w aptekach i sklepach specjalistycznych, przekroczyła w 2009 r. wartość 90 mln € w cenach detalicznych. Dodając do tego sprzedaż w takich kanałach jak: internet i supermarkety, sprzedaż wyniosła około 100 mln €.
Na arenie międzynarodowej sprzedaż suplementów ma tendencję wzrostową i wszystko wskazuje na to, że i Rumunia będzie podążała za tym trendem. Średnio konsumpcja suplementów diety wynosi 4,7 € per capita, podczas gdy w krajach takich, jak: Francja lub Niemcy jest to 20-25 €. To pokazuje, że analizowany segment wciąż ma duży potencjał wzrostu. Dodatkowym czynnikiem wzrostu wartości rynku było również w ostatnich latach podwyższanie cen suplementów diety, wynika z wypowiedzi przedstawicieli firm ankietowanych przez PMR.


Rynek suplementów diety w Rumunii będzie rósł w latach 2010-2012 w tempie 10-16% rocznie, wynika z prognoz sporządzonych przez PMR. W 2013 r. powróci na ścieżkę bardzo dynamicznego wzrostu – sprzedaż we wspomnianym okresie ma wzrosnąć aż o 30%. Oznacza to, że za 3 lata konsumpcja suplementów diety może wynieść około 8 € per capita.
Ponieważ światowy kryzys finansowy najbardziej negatywnie wpłynął na słabszych, mniejszych graczy, niewątpliwie w najbliższym czasie dojdzie również do nasilenia procesów konsolidacyjnych. Więksi gracze raczej utrzymają swoje udziały, przynajmniej w najbliższym okresie.

Różnorodność produktów przyczyną pozytywnej oceny rynku
Wyniki badania przeprowadzonego przez dział badawczy PMR – PMR Research  – wśród graczy na rynku wskazują, że ponad połowa firm (57%) ocenia pozytywnie aktualną sytuację na rumuńskim rynku suplementów diety. Prawie 20% uważa z kolei, że sytuacja jest zła lub bardzo zła. Jedna czwarta firm jest zdania, że obecna sytuacja nie jest ani dobra, ani zła.


Jako najczęstszy powód pozytywnej oceny sytuacji rynkowej respondenci podają dużą różnorodność produktów na rynku rumuńskim (około jednej trzeciej wskazań). Jeden na pięciu respondentów wspomina o dobrej sprzedaży tego rodzaju produktów, a jeden na dziewięciu – wzrost świadomości odnośnie działania i znaczenia suplementów diety oraz ich pozytywny odbiór w społeczeństwie (dodatkowo, respondenci wskazują, że są one modne).

Utrata udziału w rynku OTC w 2009 r.
Według szacunków PMR cały rynek produktów OTC w regionie Europy Środkowo-Wschodniej1 wzrósł w 2009 r. o około 8% do 10 mld euro. Co więcej, pomimo kryzysu, był on wciąż napędzany sprzedażą suplementów diety w wielu krajach. Na skutek słabszego wzrostu produktów OTC w Rumunii, gdzie wpływ kryzysu był widoczny w sprzedaży tych pełnopłatnych produktów, udział tego kraju w rynku OTC spadł w stosunku do 2008 r., kiedy to wynosił 4,4%.

Przypisy

1. Rosja, Polska, Ukraina, Bułgaria, Rumunia, Węgry, Czechy, Słowacja, Słowenia i Chorwacja. Wartość rynku obejmuje leki i suplementy diety.

Autor: Monika Stefańczyk, Head Pharmaceutical Market Analyst, PMR Publications

Artykuł został opublikowany w magazynie "Przemysł Farmaceutyczny" nr 4/2010

Fot.: www.sxc.hu

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ