Partner serwisu
12 sierpnia 2016

Współpraca Ministerstwa Zdrowia i Telewizji Polskiej

Kategoria: Ciekawostki

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł i prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski podpisali w czwartek 11 sierpnia 2016 r. list intencyjny dotyczący poszerzenia współpracy obu instytucji.

Współpraca Ministerstwa Zdrowia i Telewizji Polskiej

Ministerstwo Zdrowia i TVP zobowiązały się do współpracy przy tworzeniu audycji związanych z profilaktyką zdrowia i kształtowaniem postaw prozdrowotnych oraz audycji promujących zdrowie. Dzięki tej zintensyfikowanej współpracy w scenariuszach filmów i seriali realizowanych przez TVP znacznie częściej niż dotychczas obecne będą wątki związane z profilaktyką chorób cywilizacyjnych oraz zachęcające do  pozytywnych społecznie zachowań, takich jak honorowe krwiodawstwo czy dawstwo organów i tkanek do przeszczepów.

Poprzez położenie nacisku na systematyczny udział ministra zdrowia oraz innych przedstawicieli resortu w programach informacyjnych i publicystycznych TVP, możliwe stanie się wyczerpujące i rzetelne przekazywanie na antenach TVP niezbędnych informacji o wydarzeniach i przedsięwzięciach mających szczególny wpływ na zdrowie publiczne.

Rozpoczęcie tej współpracy jest szczególnie istotne ze względu na przygotowywany przez ministra zdrowia Narodowy program zdrowia na lata 2016-2020. Jest to jedno z największych przedsięwzięć promocyjnych, które dotyczy profilaktyki zdrowotnej i promocji postaw prozdrowotnych.

Podczas konferencji prasowej towarzyszącej podpisaniu listu intencyjnego minister Konstanty Radziwiłł przedstawił propozycje działań medialnych w zakresie promocji zdrowia i zdrowia publicznego. Dotyczyły przede wszystkim: racjonalnego żywienia, aktywności fizycznej, promocji zdrowia w miejscu pracy, szkodliwości tytoniu i zanieczyszczeń powietrza.

Szef resortu podkreślił, że współczesna komunikacja zdrowotna – zgodnie z panującymi trendami – musi być w coraz większym stopniu oparta na różnorakich mediach i dostępie do jak największej grupy odbiorców:

„Jestem ogromnie wdzięczny prezesowi Jackowi Kurskiemu za rozpoczęcie – jestem pewny, że owocnej – współpracy. Z wielką nadzieją patrzę również w przyszłość. Mając na uwadze, jak duże emocje są związane z tematyką zdrowia, należy wykorzystywać potencjał medialny Telewizji Polskiej, który będzie służył bezpieczeństwu pacjentów i zwiększaniu ich świadomości”.

Prezes Jacek Kurski zadeklarował, że telewizja publiczna zamierza aktywnie wspierać prozdrowotne działania resortu:

„Będzie to dla TVP zarówno wypełnienie obligacji misyjnych wynikających z ustawy o radiofonii i telewizji, jak i odpowiedź na liczne wnioski i prośby środowisk eksperckich i społecznych” – powiedział prezes Kurski. – „Problematyka prozdrowotna pojawi się nie tylko w programach publicystycznych i informacyjnych, lecz także w audycjach reprezentujących inne gatunki, takie jak serial fabularny, dokument czy atrakcyjne formaty rozrywkowe.”

Źródło i fot.: MZ

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ