Partner serwisu
06 lutego 2017

MZ chce stworzyć system informowania o niepożądanych działaniach kosmetyków

Kategoria: Kosmetyki

Stworzenie rejestru zakładów produkujących i paczkujących kosmetyki oraz systemu informowania o niepożądanych działaniach kosmetyków – to niektóre rozwiązania zawarte w projekcie ustawy o produktach kosmetycznych, który trafił do konsultacji.

MZ chce stworzyć system informowania o niepożądanych działaniach kosmetyków

Regulacja – jak wskazano w uzasadnieniu - ma umożliwić zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa produktów kosmetycznych mających wpływ na zdrowie konsumentów. Nowe przepisy mają także związek z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ws. produkcji kosmetyków nr 1223/2009.

W projekcie zaproponowano wprowadzenie rejestracji zakładów, w których są wytwarzane lub paczkowane produkty kosmetyczne. Planowane jest nałożenie na wytwórców produktu kosmetycznego obowiązku złożenia do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego wniosku o wpis do wykazu.

– Posiadanie przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej aktualnych informacji odnośnie lokalizacji zakładów wytwarzających kosmetyki pozwoli na sprawny nadzór na warunkami ich wytwarzania, co przekłada się na bezpieczeństwo zdrowia konsumentów – oceniono w uzasadnieniu.

Projekt przewiduje, że producenci kosmetyków prowadzący działalność w chwili wejścia w życie ustawy będą mieli obowiązek złożenia wniosku o wpis do wykazu zakładów w ciągu 9 miesięcy.

Projektowana ustawa zakłada też powołanie Systemu Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Użyciem Produktów Kosmetycznych. System ma kierować Główny Inspektor Sanitarny. Minister zdrowia określi w drodze rozporządzenia ośrodek administrujący systemem. Ośrodek ten będzie weryfikował zgłoszenia, by stwierdzić, czy spełniają kryteria definicji ciężkiego działania niepożądanego. O zaistnieniu takiego działania ośrodek będzie informował GIS, a ten - będzie przekazywał te informacje właściwym organom międzynarodowym.

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy oraz przepisów rozporządzenia mają sprawować w zakresie swoich kompetencji - Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz Inspekcja Handlowa.

W drodze rozporządzenia minister zdrowia ma określić m.in. kwestie pobieranie próbek produktów kosmetycznych oraz przeprowadzanie badań laboratoryjnych, w zakresie bezpieczeństwa zdrowia ludzi.

W projekcie przewidziano kary administracyjne za nieprzestrzeganie przepisów. Za wytwarzanie produktu kosmetycznego bez zachowania zasad dobrej praktyki produkcji grozić ma kara pieniężna w wysokości od 500 zł do 50 tys. zł. Wprowadzanie do obrotu produktu kosmetycznego bez spełnienia wymogów dotyczących oceny bezpieczeństwa ma być zagrożone karą do 100 tys. Kara od 1 tys. do 100 tys. ma zaś grozić za wprowadzanie do obrotu produktu kosmetycznego bez spełnienia wymogów dotyczących dokumentacji.

W latach 2016–2025 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym ustawy, w części pozostającej w dyspozycji ministra zdrowia, określono na poziomie 400 tys. zł – odpowiednio 40 tys. rocznie. Ustawa miałaby wejść w życie 30 dni do ogłoszenia.

Źródło: PAP

fot.: 123rf.com

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ