Partner serwisu
16 maja 2017

E-papierosy a ekspresja genów

Kategoria: Ciekawostki

Najnowsze badania pokazują, że para z e-papierosa ma bardzo ograniczony wpływ na ekspresję genów w porównaniu z dymem papierosowym, przy tych samych lub nawet wyższych dawkach nikotyny.

E-papierosy a ekspresja genów

Naukowcy z British American Tobacco wystawili model komórkowy ludzkich dróg oddechowych (MucilAir™) na działanie pary e-papierosa oraz dymu papierosowego, aby ocenić ich porównywalny wpływ na ekspresję genów.

Tkanki dróg oddechowych MucilAir™ były wystawione na działanie dymu z referencyjnego tradycyjnego papierosa (3R4F) oraz odpowiednio pary z e-papierosa (Vype ePen) nieprzerwanie przez jedną godzinę. Przebadano dwie dawki pary w ilości takiej aby dawka nikotyny była równa oraz dwukrotnie większa od tej, która dociera do komórek wraz z dymem papierosowym. Następnie w celu zmierzenia reakcji komórek, naukowcy dokonali mapowania genów po upływie odpowiednio 24 i 48 godzin od momentu ich wystawienia na działanie dymu i pary.

W przypadku tkanek wystawionych na działanie dymu, naukowcy stwierdzili wpływ na 873 geny po upływie 24 godzin i 205 genów po upływie 48 godzin. W przypadku wystawienia na działanie pary z e-papierosa, odnotowano wpływ na znacznie mniej genów - odpowiednio 3 geny i 1 gen.

W wyniku dalszych badań ujawniono, że ekspozycja na dym papierosowy spowodowała zmiany ekspresji genów związanych z rozwojem raka płuc, zapalenia płuc i włóknienia płuc, zaś w przypadku pary z e-papierosa odnotowano jedynie niewielki wpływ na kilka genów, o których wiadomo, iż są związane z mechanizmami metabolizmu komórkowego i stresu oksydacyjnego.

Nasze wyniki jasno pokazują, że dym papierosowy wywiera negatywny wpływ na komórki, wywołując silną ekspresję genów - powiedział dr James Murphy, kierownik działu ds. Uzasadniania Ograniczonego Ryzyka (RRS) British American Tobacco. - Jednakże, nawet przy tej samej lub wyższej dawce nikotyny, narażenie na badaną parę z e-papierosa ma bardzo ograniczony wpływ na ekspresję genów w porównaniu z dymem papierosowym, jest to wyraźna różnica - dodał.

Uzyskane wyniki, które zostały opublikowane w "Scientific Reports" (DOI: 10.1038/s41598-017-00852-y) stanowią jeden z kolejnych, coraz liczniejszych dowodów na to, że para z e-papierosów wywołuje mniejsze uszkodzenia komórek niż dym papierosowy.

Poprzednie badania przeprowadzone przez British American Tobacco wykazały, że para z e-papierosa Vype ePen zawiera ok. 95% mniej substancji toksycznych ("Chem. Res. Toxicol", DOI:10.1021/acs.chemrestox.6b00188) w porównaniu do dymu papierosowego pochodzącego z tradycyjnego papierosa referencyjnego (w oparciu o listę dziewięciu najważniejszych substancji toksycznych, które Światowa Organizacja Zdrowia zaleca ograniczać).

Wielu specjalistów ds. zdrowia publicznego wyraża przekonanie, że e-papierosy niosą w sobie duży potencjał jeśli chodzi o zmniejszenie przewidywanych skutków palenia na zdrowie publiczne. Public Health England, organ wykonawczy brytyjskiego Ministerstwa Zdrowia, opublikował raport, w którym powołując się na obecne szacunki specjalistów stwierdzono, że palenie e-papierosów jest ok. 95% bezpieczniejsze niż palenie papierosów. Zgodnie ze stanowiskiem Royal College of Physicians, e-papierosy są znacznie bezpieczniejsze od tradycyjnego palenia.

Źródło: PAP

Fot.: 123rf.com

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ