Partner serwisu
01 czerwca 2017

Selvita wypracowała w I kw. 2017 r. 6 mln zł zysku netto, niemal 10 razy więcej r/r

Kategoria: Z życia branży

Selvita, jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie prowadząca w Stanach Zjednoczonych badania kliniczne nowego potencjalnego leku na ostrą białaczkę szpikową, wypracowała w I kw. 2017 r. 5,98 mln zł czystego zysku, o 863 proc. więcej niż rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 8,15 mln zł, co oznacza wzrost o 1660 proc. r/r.

Selvita wypracowała w I kw. 2017 r. 6 mln zł zysku netto, niemal 10 razy więcej r/r

- Selvita odnotowała znaczącą poprawę zarówno sprzedaży oraz wyników we wszystkich segmentach, jak i przychodów pochodzących z grantów. Wyraźnie poprawiła się również rentowność naszego biznesu - mówi Bogusław Sieczkowski, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i wiceprezes zarządu Selvita S.A.

Doskonałe wyniki finansowe to przede wszystkim efekt podpisanego pod koniec marca kontraktu partneringowego z włoską Menarini Group, na podstawie którego Selvita skomercjalizowała projekt SEL24. Przychody segmentu sięgnęły 16,37 mln zł (wzrost o 321 proc. r/r), a zysk operacyjny 7,02 mln zł (o 3390 proc. więcej r/r).

- W I kw. rozpoznaliśmy w przychodach 12,8 z 20,3 mln zł płatności  z tytułu „upfront payment” w ramach kontraktu na SEL24. Pozostałą kwotę planujemy rozliczyć w II kw. Na bieżące wyniki segmentu innowacyjnego wpływ miały również inne kontrakty, zawarte wcześniej z H3 Biomedicine, Merck oraz Nodthera. Pracujemy nad kolejnymi kontraktami, jednak jest za wcześnie by wskazywać bardziej precyzyjnie kiedy mogłoby dojść do kolejnych transakcji – mówi Bogusław Sieczkowski.

W segmencie usługowym sprzedaż wyniosła 8,94 mln zł (28 proc. wzrostu r/r), a EBIT przekroczył 0,60 mln zł (11 proc. więcej r/r). Selvita spodziewa się wzrostu przychodów segmentu w całym 2017 r. na poziomie 30 proc.

- Odnotowaliśmy 28 proc. wzrostu przychodów w segmencie usługowym. W kolejnych kwartałach chcielibyśmy utrzymać tempo wzrostu na podobnym poziomie. Zgodnie z zapowiedziami wzrosła rentowność operacyjna segmentu – podczas gdy w całym roku 2016 wyniosła ona 4,7 proc., w I kw. roku bieżącego było to 6 proc. Będziemy dążyli do tego aby rok 2017 r. zamknąć dwucyfrową rentownością, powracając tym samym do poziomów odnotowywanych w latach poprzedzających inwestycje w zagraniczne biura Selvity – tłumaczy Bogusław Sieczkowski. – Obserwujemy nie tylko wzrost samej sprzedaży, ale również poprawę jakości kontraktów – zawieramy więcej wysokomarżowych kontraktów FTE oraz umów na projekty zintegrowane – dodaje.

Bardzo wysoką dynamikę sprzedaży odnotował również segment bioinformatyczny (257 proc.), który wygenerował 1,88 mln zł przychodów oraz 0,53 mln zł zysku operacyjnego, podczas gdy rok wcześniej odnotował stratę sięgającą 0,28 mln zł. Zatrudnienie w segmencie wynosiło na koniec I kw. 2017 r. 40 osób i było o 66 proc. wyższe niż rok wcześniej.

- Ardigen realizuje coraz ciekawsze projekty bioinformatyczne dla firm biotechnologicznych oraz big­pharma z Europy i Stanów Zjednoczonych. Pomimo intensywnych działań sprzedażowych, I kw. 2017 r. był trzecim z rzędu kwartałem, w którym Ardigen wypracował zysk operacyjny. Obecnie firma zwiększa nakłady na rozwój własnych innowacyjnych produktów w obszarze medycyny spersonalizowanej, które mają stać się głównym czynnikiem wzrostu w średnim i długim terminie – wyjaśnia Bogusław Sieczkowski.

Przychody z tytułu grantów wyniosły w omawianym okresie 2,82 mln zł i były o 44 proc. wyższe r/r.

- Od początku 2016 r. pozyskaliśmy niemal 80 mln zł w formie finansowania grantowego na projekty realizowane do 2020 r. Projekty o wartości kolejnych kilkudziesięciu milionów znajdują się na listach rekomendowanych do dofinansowania – zapowiada Bogusław Sieczkowski.

Wraz z wynikami za I kw. 2017 r. Selvita opublikowała aktualny stan zakontraktowania na cały 2017 r. Aktualny backlog wynosi 85,02 mln zł, co oznacza, że jest o 101 proc. wyższy niż portfel zamówień zaprezentowany w analogicznym okresie rok wcześniej oraz o 28 proc. wyższy od przychodów wypracowanych przez Grupę w całym roku 2016. Backlog komercyjny (nie uwzględniający dotacji) wynosi 73,2 mln zł i jest o 126 proc. wyższy niż rok wcześniej. Stan zakontraktowania wskazuje na wysoką dynamikę wzrostu w każdym z segmentów – w segmencie innowacyjnym jest to 283 proc., usługowym 41 proc., a bioinformatycznym 280 proc. r/r.

- Stan zakontraktowania pozwala oczekiwać, że Selvita będzie się nadal dynamicznie rozwijać. Wszystko wskazuje na to, że przychody w 2017 r. wzrosną ponad dwukrotnie. Żeby sprostać oczekiwaniom naszych klientów powiększamy infrastrukturę i nasz potencjał wytwórczy. Dysponujemy obecnie ok. 4 000 m2 laboratoriów w Krakowie i Poznaniu, podczas gdy rok temu było to 2 800 m2 – mówi Bogusław Sieczkowski.

Rok 2017 jest przełomowym okresem w rozwoju Selvity, za sprawą opracowywanego od kilku lat w laboratoriach firmy związku SEL24, potencjalnego polskiego innowacyjnego leku onkologicznego na ostrą białaczkę szpikową (ang. acute myeloid leukemia, AML). W marcu br. pierwszy pacjent otrzymał związek w ramach badania I/II fazy klinicznej, które prowadzone jest aktualnie w kilku wyselekcjonowanych ośrodkach klinicznych w Stanach Zjednoczonych. Jest to prawdopodobnie pierwszy w historii polskiej branży biotechnologicznej przypadek, kiedy oryginalna substancja stworzona w polskich laboratoriach została podana pacjentom w najbardziej zaawansowanych na świecie w zakresie badań klinicznych amerykańskich szpitalach. Niedługo później, Selvita zawarła globalną umowę licencyjną dotyczącą współpracy w zakresie rozwoju i komercjalizacji związku SEL24 z Grupą Menarini, jednym z 40 największych koncernów farmaceutycznych na świecie. Firma zagwarantowała sobie 20,3 mln zł płatności z góry (upfront payment), a łączna wartość kontraktu (wraz z kamieniami milowymi oraz wliczając refundację kosztów badań i ochrony patentowej) wynosi 379 mln zł. Ponadto – w przypadku komercjalizacji leku – Selvita będzie otrzymywała kilka-kilkanaście proc. tantiemów od wartości jego sprzedaży.

Na początku maja 2017 r. Selvita uruchomiła w Poznaniu drugi kompleks laboratoriów. Krakowska firma planuje zatrudnić w pierwszych miesiącach w stolicy Wielkopolski ok. 50 osób docelowo podwoić tę liczbę, powiększając powierzchnię poznańskich laboratoriów do  1 000 m².

Źródło: Informacja prasowa

Fot.: 123rf.com

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ