Partner serwisu

O imporcie API

Kategoria: Z życia branży

Konieczne jest przesunięcie wejścia w życie obowiązku przedstawiania pisemnego potwierdzenia przez importerów substancji czynnych do końca grudnia 2014 roku – twierdzi Business Centre Club.

O imporcie API

Dyrektywa 2011/62/UE w zakresie zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji w formie przygotowywanej nowelizacji ustawy Prawo Farmaceutyczne, wprowadza szereg zmian do wcześniejszej regulacji. Powszechnie w branży farmaceutycznej wysoko ocenia się działania zmierzające do eliminacji z obrotu sfałszowanych produktów leczniczych oraz potrzebę zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia publicznego. Sprawne stosowanie postanowień dotyczących wymogu posiadania przez importerów pisemnego potwierdzenia będzie jednak uzależnione od sprawności administracyjnej właściwych organów państw trzecich. Już wiadomo, że są kraje, które nie będą gotowe do przeprowadzenia certyfikacji przed rokiem 2015! Skutkiem niemożności przedstawienia pisemnego potwierdzenia będzie konieczność wstrzymania produkcji leków przez polskich wytwórców farmaceutycznych, a co najmniej jej ograniczenie.


Źródło: www.bcc.org.pl

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ