Partner serwisu

Poszukiwany nowy prezes NFZ

Kategoria: Ciekawostki

Minister Zdrowia wczoraj ogłosił nabór. Jakie warunki powinien spełniać kandydat?

Poszukiwany nowy prezes NFZ

Osoba przystępująca do naboru na stanowisko prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia powinna spełniać wiele warunków. A wśród nich:

1) posiadać wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne w zakresie prawa, ekonomii, medycyny, organizacji ochrony zdrowia lub zarządzania;
2) być obywatelem polskim;
3) korzystać z pełni praw publicznych;
4) nie być skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) posiadać kompetencje kierownicze;
6) posiadać co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż na stanowisku kierowniczym;
7) posiadać wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

O zakresie obowiązków oraz wszystkich niezbędnych do aplikacji dokumentach można przeczytać na www.nfz.gov.pl

Oferty powinny być złożone w terminie do dnia 19 maja 2014 r. do godziny 9.00

 

Źródło: www.nfz.gov.pl

Fot.: www.freeimages.com

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ