Partner serwisu
30 maja 2014

Zgłoś działanie niepożądane leku

Kategoria: Z życia branży

"Lek bezpieczny" to kampania, w której Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zachęca pacjentów do zgłaszania działań niepożądanych leków oraz tłumaczy nowe oznaczenia leków takie jak odwrócony czarny trójkąt. ZOBACZ FILM
 

Zgłoś działanie niepożądane leku

Jeszcze do niedawna z prawnego punktu widzenia ważne były opisy jedynie tych przypadków niepożądanych działań leków (ndl), które zostały potwierdzone przez fachowego pracownika opieki zdrowotnej. Teraz, w związku ze zmianą prawa, pacjenci, ich przedstawiciele ustawowi oraz opiekunowie, zyskali uprawnienia do bezpośredniego zgłaszania ndl, których doświadczyli lub które odpowiednio obserwowali u osób trzecich.

Wprowadzenie takiej zmiany zostało oparte na wieloletnich obserwacjach i prowadzeniu specjalnych programów pilotażowych w kilku państwach (Wielka Brytania, Holandia, kraje skandynawskie). Programy zachęcające pacjentów do zgłaszania ndl wykazały, że informacje od nich, jako osób bezpośrednio i najbardziej zainteresowanych skutkiem leczenia, stanowią uzupełnienie danych otrzymywanych od lekarzy czy farmaceutów. Co więcej, stwierdzono, że pacjenci wcześniej niż lekarze zgłaszają nowe, dotychczas nieopisane ndl – czyli te informacje, na których wszystkim najbardziej zależy. Zwracają także uwagę na inne objawy niż ich lekarze.

Aby dokonać zgłoszenia, formularz można wypełnić, wydrukować, podpisać i wysłać na adres Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych URPL.

W celu zapewnienia poufności danych zgłoszeń wysyłanych drogą listowną, należy włożyć je do osobnej, zaklejonej koperty, z adnotacją „Działanie niepożądane”, którą następnie trzeba umieścić w zewnętrznej kopercie z adresem odbiorcy.

Można także wysłać zgłoszenie faksem na nr 22 49 21 309 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ndl@urpl.gov.pl

W związku ze wspomnianą kampanią powstał edukacyjny, animowany film. ZOBACZ FILM

 

Źródło: URPL

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ