Partner serwisu
16 czerwca 2014

Selvita zwiększy zatrudnienie i zainwestuje 7,3 mln zł

Kategoria: Ciekawostki

Posla spółka biotechnologiczna  uzyskała zezwolenie na działalność na terenie Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Decyzja o wejściu do Strefy związana jest z oczekiwanym przyspieszeniem dynamiki rozwoju segmentu usługowego. Realizując plany rozwoju, Grupa znacząco zwiększy zatrudnienie i zainwestuje ponad 7,3 mln zł.

Selvita zwiększy zatrudnienie i zainwestuje 7,3 mln zł

Dzięki zezwoleniu wydanemu 11 czerwca 2014 r. przez Krakowski Park Technologiczny (podmiot zarządzający KSSE), spółka z Grupy Selvita wejdzie do Strefy od 1 lipca 2014 r. Decyzja o akcesji związana jest przede wszystkim z wysokim potencjałem rosnącego segmentu usługowego. W 2013 r. wartość sprzedanych usług wzrosła o 47 proc. w skali roku, sięgając 9,95 mln zł.

Korzyści

– Wejście do Specjalnej Strefy Ekonomicznej przyczyni się do wzmocnienia dynamiki wzrostu usług Selvity. Dzięki ulgom strefowym będziemy w stanie więcej inwestować w dalszy rozwój naszego segmentu usługowego, a co za tym idzie, zwiększać skalę działalności, poprawiając jednocześnie dochodowość Grupy Selvita – mówi Bogusław Sieczkowski, wiceprezes zarządu Selvita S.A.

Dzięki obecności w KSSE, do końca 2023 r. Grupa spodziewa się oszczędności podatkowych na poziomie 10 mln zł. Jednocześnie oczekiwany jest istotny wzrost przychodów, możliwy do osiągnięcia dzięki zwiększeniu zatrudnienia. W tym okresie Selvita przeznaczy na ten cel co najmniej 7,3 mln zł.

Zatrudnienie

– Specjalna Strefa Ekonomiczna stanowi doskonałą odpowiedź na potrzeby regionu oraz młodych przedsiębiorstw. Ulgi, z jakich będzie mogła skorzystać Selvita, będą stanowiły istotne wsparcie dla realizacji założonego biznesplanu, przewidującego zwiększenie zatrudnienia w związku z planowanym rozwojem działalności. Przywileje te pomogą w utworzeniu do końca 2023 r. miejsc pracy dla co najmniej 150 wysokiej klasy specjalistów w jednej z najbardziej przyszłościowych branż, którzy wraz z rodzinami na stałe zwiążą się z Krakowem – dodaje Sieczkowski.

Obecnie Grupa zatrudnia 195 osób, z których większość stanowią wysokiej klasy specjaliści branży life science – 65 osób zatrudnionych w Grupie posiada tytuł doktora. W segmencie usług pracuje aktualnie 90 osób.

Strefa

Krakowska Specjalna Strefa Ekonomiczna obejmuje obszar 707 hektarów. Położona jest na terenach województwa małopolskiego oraz podkarpackiego, gdzie pomoc publiczna z tytułu inwestycji na terenie SSE jest najwyższa w Polsce. SSE obejmuje 27 podstref na terenie 25 gmin. Oferuje ona inwestorom tereny greenfield, a także przestrzeń biurową do wynajęcia. Jak dotąd Krakowski Park Technologiczny wydał ok. 160 zezwoleń na działalność w Strefie. Od początku jej istnienia powstało tam ok. 16 tys. miejsc pracy, a wysokość poniesionych w tym czasie nakładów wyniosła 2,3 mld zł.

 

Źródło: informacja prasowa Selvita

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ