Partner serwisu

Polsko-Litewsko-Koreańskie Forum Organów Regulacyjnych

Kategoria: Z życia branży

Głównym celem Forum, zorganizowanym przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, było zacieśnienie współpracy w obszarze farmacji i wyrobów medycznych pomiędzy tymi trzema krajami.

Polsko-Litewsko-Koreańskie Forum Organów Regulacyjnych

Polsko-Litewsko-Koreańskie Forum Organów Regulacyjnych zostało zorganizowane przez URPL, WM i PB w ramach porozumień podpisanych z Koreańskim Instytutem ds. Rozwoju Przemysłu w Obszarze Zdrowia, Koreańską Agencją ds. Promocji Handlu i Inwestycji, Ministerstwem ds. Bezpieczeństwa Żywności i Leków Republiki Korei oraz Litewskim Państwowym Urzędem Nadzoru nad Lekami.

Zaproszeni goście

W spotkaniu, które otworzył Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński, wzięli udział przedstawiciele kluczowych resortów Polski, Litwy i Korei, reprezentanci stowarzyszeń i firm. Natomiast gośćmi honorowymi byli: Chung Seung, Minister ds. Bezpieczeństwa Żywności i Leków Republiki Korei, Gintautas Barcys, Prezes Litewskiego Państwowego Urzędu Nadzoru nad Lekam, Ji-in Hong, Ambasador Republiki Korei w Rzeczypospolitej oraz Saulius Labutis, Radca Ambasady Republiki Litwy w Rzeczypospolitej.

- Przez ostatnie dwa lata nie ustawaliśmy we wspólnej pracy z naszymi przyjaciółmi z Litwy i Korei. Czerpiąc siłę ze wzajemnego wsparcia, ucząc się od siebie nawzajem i szukając skutecznych rozwiązań, tworzyliśmy fundamenty dla efektywnych działań. Nie szczędząc na co dzień wysiłków, dążymy do osiągnięcia jak najlepszej dostępność do skutecznych i bezpiecznych leków, oraz stworzenia ram dla innowacyjności i rozwoju – podkreślał prezes URPL Grzegorz Cessak, otwierając Forum.

Temat bezpieczeństwa

Kluczowi eksperci w dalszej części Forum przedstawiali informacje dotyczące organizacji systemów rejestracji produktów leczniczych i wyrobów medycznych wraz z zasadami monitorowania bezpieczeństwa ich stosowania.

Współpraca uczelni

 Delegacja koreańska pod przewodnictwem Chung Seung, Ministra ds. Bezpieczeństwa Żywności i Leków, odwiedziła Warszawski Uniwersytet Medyczny, a w nim Centrum Badań Przedklinicznych – Katedrę i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej. Zarówno strona koreańska, jak też polska zapewniły o zamiarze podjęcia działań zmierzających do ustanowienia bliskiej współpracy ośrodków akademickich obu krajów.

Źrodło: urpl.pl

Fot. urpl.pl

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ