Partner serwisu
06 sierpnia 2014

Recepta na bezpieczeństwo

Kategoria: Krótko na temat

System ITS wprowadzony w Turcji umożliwił identyfikację i śledzenie ponad 6,5 mld opakowań leków. W ten sposób udało się zapobiec sprzedaży leków podrabianych i pochodzących z przemytu, nielegalnej sprzedaży leków, oszustwom w zakresie kodów kreskowych oraz kradzieżom.

Recepta na bezpieczeństwo

Leki pod lupą

System ITS to centralne repozytorium oznaczonych numerem seryjnym leków, zaś PTS – centralną platformę wymiany plików. Skrót PTS oznacza Package Transfer Service – usługę przesyłania pakietów danych. System ITS umożliwia identyfikowanie i śledzenie poszczególnych opakowań leków, tzn. podstawą jego działania są pojedyncze opakowania. W „prawdziwym” handlu mamy do czynienia z kartonami, pudłami, paletami itd. Stworzyliśmy więc nowy standard, który może być wykorzystywany pomiędzy interesariuszami w celu wymiany danych hierarchicznych zawartych w kontenerach. Standard ten nazwaliśmy PTS XML. Pierwszy interesariusz, który utworzył kontener, tworzy plik XML zawierający informację o tym, który kontener zawiera poszczególne opakowania leków, a następnie przesyła ten plik XML do PTS. Po zrealizowaniu fizycznej transakcji, drugi interesariusz pobiera plik XML z PTS i zapoznaje się z hierarchią kontenera. Następnie przeprowadza próbkowanie niektórych opakowań leków w kontenerze, w celu zweryfikowania prawidłowości danych zawartych w pliku XML i wykorzystuje zawarte w nim dane dotyczące opakowań w celu zgłoszenia działania do systemu ITS.

Jak to działa?

Producent wytwarza opakowanie leku i przesyła do systemu ITS „powiadomienie o wyprodukowaniu”. To pierwszy zapis dotyczący opakowania. Następnie, po otrzymaniu zamówienia od hurtownika, producent przesyła do systemu „powiadomienie o sprzedaży“ dotyczące opakowań, które dostarczy hurtownikowi, tworzy plik XML zawierający hierarchię kontenerów i przesyła go do systemu PTS. Po zrealizowaniu dostawy i dostarczeniu zamówienia hurtownikowi pobiera on plik XML z PTS i korzystając z zawartych w nim informacji dotyczących opakowania leku, przesyła do systemu ITS powiadomienie o zakupie. Po przesłaniu przez hurtownika powiadomienia o zakupie do systemu ITS zmienia się właściciel leku.

Każdy ruch pod kontrolą

W ten sam sposób prowadząca sprzedaż detaliczną apteka lub ośrodek, w którym leki podawane są pacjentom, przesyła zamówienia hurtownikowi. Hurtownik przesyła do systemu ITS powiadomienie o sprzedaży oraz wysyła do PTS utworzony przez siebie plik XML. Następnie wysyła leki danemu interesariuszowi. Prowadząca sprzedaż detaliczną apteka lub ośrodek, w którym leki podawane są pacjentom, pobiera plik XML z PTS i, korzystając z informacji dotyczących opakowań leku, przesyła do systemu ITS powiadomienie o zakupie. W przypadku ośrodków, w których leki podawane są pacjentom, powiadomienie o wykorzystaniu leku przesyłane jest tuż przed otwarciem jego opakowania. Oznacza to zakończenie cyklu życia leku w systemie, który uniemożliwia wykorzystanie tego leku po raz drugi. W przypadku prowadzącej sprzedaż detaliczną apteki po otrzymaniu recepty od pacjenta apteka wydaje opakowanie leku pacjentowi i wysyła fakturę do towarzystwa refundacyjnego. Towarzystwo refundacyjne wysyła zapytanie dotyczące sprzedaży do systemu ITS i przed dokonaniem zapłaty na rzecz apteki sprawdza, czy wszystkie przesłane przez nią informacje są poprawne.

Poszczególne fazy wdrożenia

Rozwiązanie zostało wdrożone w 3 fazach. Pierwszym etapem była faza wstępna, obejmująca warsztaty z przedstawicielami branży, opracowanie i ustalenie wspólnych standardów, przygotowanie ustaw i określenie harmonogramu. Drugi etap otrzymał nazwę Faza 1. Obejmowała ona zapewnienie zgodności ze standardami technologicznymi w zakresie oznaczania numerami seryjnymi i drukowania na opakowaniach kodów DataMatrix. W tej fazie obowiązkowe było przesyłanie powiadomienia o produkcji przez producentów i powiadomienia o sprzedaży przez apteki. Przed dokonaniem zapłaty na rzecz apteki towarzystwo refundacyjne wysyłało zapytanie dotyczące sprzedaży. Trzeci i ostatni etap, który otrzymał nazwę Faza 2, obejmował agregację. Innymi słowy, wszystkie powiadomienia stały się obowiązkowe dla wszystkich interesariuszy. Na poziomie rządowym opracowywane są systemy monitorowania i podejmowania decyzji.

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ