Niedziela, 23 kwietnia 2017 r.

Imieniny: Wojciecha, Jerzego KONTRAST

stigen
Partner serwisu:

Prawo

27 listopada 2014, ukazało się Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, będącej wdrożeniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE oraz częściowo dyrektywy 2001/83/WE. Nowa propozycja wykracza poza zakres implementacji dyrektywy i wprowadza uproszczenie zasad dotyczących obrotu hurtowego produktami leczniczymi.

czytaj dalej

Hiszpania przegrywa ws. jednolitego patentu

Aleksandra Gorzkiewicz, adwokat, Kancelaria JWP Adwokaci i Radcowie Prawni | 10-12-2014

W opinii z dnia 18 listopada 2014 r. rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości - Yves Bot, zarekomendował Trybunałowi Sprawiedliwości oddalenie skarg Królestwa Hiszpanii przeciwko Radzie Unii Europejskiej i Parlamentowi Europejskiemu o stwierdzenie nieważności Rozporządzenia (UE) nr 1257/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. wprowadzającego wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej oraz wydanego tego samego dnia Rozporządzenia (UE) nr 1260/2012 wprowadzającego wzmocnioną współpracę w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej w odniesieniu do mających zastosowanie ustaleń dotyczących tłumaczeń. 

czytaj dalej

Kolejna rewolucja. Na czyj koszt?

Katarzyna Czyżewska | 10-10-2014

Prace nad implementacją do polskiego prawa Dyrektywy 2011/62/UE (o zapobieganiu wprowadzania sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji) weszły właśnie w decydującą fazę. Projekt nowelizacji Prawa farmaceutycznego implementujący dyrektywę jest już w Sejmie, a jednocześnie trwają konsultacje pomiędzy stroną rządową (Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym) a stroną społeczną (organizacjami zrzeszającymi przemysł farmaceutyczny) dotyczące tworzonych list substancji objętych obowiązkiem posiadania specjalnych zabezpieczeń przed fałszowaniem i substancji zwolnionych z tego obowiązku.

czytaj dalej

Dłuższa ochrona na podstawie SPC?

Karolina Tołwińska | 19-08-2014

Nowa praktyka brytyjskiego Urzędu Patentowego (UKIPO) pozwala na nieznaczne wydłużenie ochrony patentowej z tytułu SPC (dodatkowe prawo ochronne), w przypadkach, gdy pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wydane zostało przez Europejską Agencję Leków (EMA).

czytaj dalej

Przedsiębiorców z branży farmaceutycznej cechuje, co do zasady, szczególnie wysoka świadomość obowiązujących przepisów prawa. Firm farmaceutycznych nie trzeba przekonywać, że prawo ma znaczenie dla ich codziennego funkcjonowania i nierzadko znają treść interesujących ich regulacji prawnych nie gorzej od reprezentujących ich interesy prawników.

czytaj dalej

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA przyjął Kodeks Przejrzystości, którego celem jest zapewnienie transparentności w relacjach z przedstawicielami zawodów medycznych (dalej jako: HCP) oraz organizacjami ochrony zdrowia (dalej jako: HCO). Należy jednocześnie pamiętać, że ujawnianie opisanych w nim korzyści będzie rodziło szereg obowiązków dla jego sygnatariuszy, m.in. w zakresie wewnętrznych procedur, umów lub raportów.

czytaj dalej

Wprowadzenie patentu o jednolitym skutku oraz Jednolitego Sądu Patentowego (JSP) budzi od kilku lat wiele kontrowersji. Wśród małych i średnich przedsiębiorstw pomysł ten nie jest przyjmowany z dużym entuzjazmem, wśród profesjonalnych pełnomocników – rzeczników patentowych – budzi obawy. Czy rzeczywiście jest się czym martwić?

czytaj dalej

Zarobić na patentach

Dorota Rzążewska | 03-07-2014

Kluczem do sukcesu w biznesie jest posiadanie produktu, którego inni potrzebują i są skłonni za niego zapłacić. We współczesnej gospodarce istotne, przełomowe rozwiązania są dziełem wieloletniej, żmudnej i kosztownej pracy całych zespołów badaczy, pracowników naukowych i technologów. Rachunek ekonomiczny wymaga, by nakłady poniesione na opracowanie rozwiązania zwróciły się a najlepiej by wpływy z jego eksploatowania przewyższyły koszty przynosząc wymierny zysk.

czytaj dalej

Nazwy parasolowe

dr Mariusz Kondrat | 25-06-2014

4 czerwca 2014 Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał komunikat – opublikowane na stronie www Urzędu "Wytyczne dotyczące stosowania i weryfikacji prawidłowości członów parasolowych zawartych w nazwach produktów leczniczych stosowanych u ludzi” określają sposób tworzenia takich nazw oraz ich kontroli.

czytaj dalej

Każdy może być ukarany

Wojciech Olszewski

Jak wiadomo prowadzenie reklamy produktów leczniczych obwarowane jest szeregiem ograniczeń. Niektórzy jednak próbują wyciągać wniosek, że przepisy Prawa farmaceutycznego dotyczą tylko firm farmaceutycznych a nie niezależnych od nich osób trzecich. Czy słusznie?  

czytaj dalej

Stan prawny dotyczący przeprowadzania badań klinicznych w Unii Europejskiej może ulec w najbliższym czasie istotnej zmianie. Przewiduje się, że projekt rozporządzenia wejdzie w życie w 2016 r.

czytaj dalej

Minister Zdrowia 3 kwietnia ogłosił projekt nowelizacji ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia. Planowane zmiany dotyczą przede wszystkim zapewnienia bezstronności konsultantów medycznych oraz zapobieganiu potencjalnemu konfliktowi interesów. 7 kwietnia projekt został przekazany do uzgodnień międzyresortowych.

czytaj dalej

13 12 11

Na skróty

© 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. BMP'      O nas   Reklama   Newsletter   Polityka prywatności   Kontakt

Realizacja: Marcom Interactive
Newsletter BMP

Najważniejsze informacje ukazujące się w naszym portalu mogą otrzymać Państwo na skrzynkę e-mail za pomocą naszego bezpłatnego newslettera. Aby go zamówić prosimy wpisać swój adres e-mail w poniższym polu. Zapraszamy!

Polityka prywatności
Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.