Piątek, 28 lipca 2017 r.

Imieniny: Wiktora, Innocentego KONTRAST

pf_2017
Partner serwisu:

Artykuły dla tagu: Ośrod­ek Ra­dio­izo­to­pów POLATOM

Tek­tro­tyd (99mTc-Tek­tro­tyd), lek opra­co­wa­ny i wy­twa­rza­ny w Ośrod­ku Ra­dio­izo­to­pów POLATOM Na­ro­do­we­go Cen­trum Ba­dań Ją­dro­wych (NCBJ), otrzy­mał wła­śnie re­je­stra­cje umoż­li­wiające je­go sto­so­wa­nie w pra­wie wszyst­kich kra­jach Unii Eu­ro­pej­skiej. Dzię­ki uni­ka­to­wym wła­ści­wo­ściom pol­skie­go pro­duktu oraz ni­skiej ce­nie sku­tecz­na dia­gno­sty­ka i te­ra­pia on­ko­lo­gicz­na bę­dzie do­stęp­na dla co­raz więk­szej licz­by pa­cjen­tów z ca­łe­go świa­ta.

czytaj dalej

Na skróty

© 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. BMP'      O nas   Reklama   Newsletter   Polityka prywatności   Kontakt

Realizacja: Marcom Interactive
Newsletter BMP

Najważniejsze informacje ukazujące się w naszym portalu mogą otrzymać Państwo na skrzynkę e-mail za pomocą naszego bezpłatnego newslettera. Aby go zamówić prosimy wpisać swój adres e-mail w poniższym polu. Zapraszamy!

Polityka prywatności
Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.