Partner serwisu
30 czerwca 2016

Patronat naukowy: Narodowy Instytut Leków

Kategoria: XII Międzynarodowa Konferencja Przemysł Farmaceutyczny

Konferencję Przemysł Farmaceutyczny 2016 patronatem naukowym objął Narodowy Instytut Leków.

Patronat naukowy: Narodowy Instytut Leków

Informacje o placówce

Narodowy Instytut Leków jest instytutem badawczym. Instytut prowadzi rozległą i różnorodną działalność na rzecz ochrony zdrowia w Polsce, podstawowym zadaniem jest prowadzenie prac naukowo-badawczych, rozwojowych, kontrolnych i edukacyjno-usługowych z zakresu oceny produktów leczniczych i wyrobów medycznych, bezpieczeństwa ich stosowania i skuteczności leczniczej, dostosowania do potrzeb ochrony zdrowia ludności i zwierząt oraz rozwoju nauki, badań związanych z wprowadzaniem do lecznictwa nowych produktów leczniczych, badań nad nowymi narkotykami syntetycznymi, a także różnorodnych działań na rzecz zwalczania zakażeń wywoływanych przez niebezpieczne drobnoustroje poprzez zastosowanie wyników prowadzonych badań w celu identyfikacji, zwalczania i profilaktyki wybranych zagrożeń biologicznych.

Działalność Instytutu ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje takie dziedziny nauki jak farmacja, farmakologia, chemia, biochemia, biofizyka, mikrobiologia, biologia molekularna, epidemiologia, serologia, wakcynologia. Wiele realizowanych projektów ma charakter nowatorski w skali kraju i Europy, między innymi w zakresie badań leków, biologii komórki, mikrobiologii molekularnej, lekooporności drobnoustrojów, skuteczności programów nadzoru nad zakażeniami, efektywności szczepień ochronnych oraz leków przeciwbakteryjnych, a także badania nad nowymi narkotykami syntetycznymi.

Na prace Instytutu składają się badania naukowe, działania o charakterze kontroli państwowej, programy wdrożeniowe oraz działalność referencyjna, konsultacyjna i edukacyjna dla personelu placówek ochrony zdrowia, instytutów naukowych i wyższych uczelni

Instytut powstał w wyniku połączenia Instytutu Leków z siedzibą w Warszawie oraz Centralnego Laboratorium Surowic i Szczepionek z siedzibą w Warszawie otrzymując nazwę Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.
Dnia 8 grudnia 2006 r. Instytut otrzymał nazwę Narodowy Instytut Leków ( na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2006 r., Dz. U. Nr 210 poz. 1554 ).

Działalność Naukowa

W NIL prowadzone są różnorodne badania dotyczące jakości leków oraz zastosowania nowych metod analitycznych. Prowadzone są również badania mikrobiologiczne dotyczące zjadliwości i lekooporności drobnoustrojów.

Działalność Usługowa

Jednostki organizacyjne NIL oferują usługi w zakresie kompleksowej oceny jakości produktów leczniczych i wyrobów medycznych jak również w zakresie ekspertyz mikrobiologicznych i analiz genetycznych.

Podstawowym zadaniem Instytutu jest prowadzenie prac naukowych, kontrolno-badawczych i usługowo-badawczych z zakresu oceny produktów leczniczych, wyrobów medycznych, bezpieczeństwa ich stosowania, skuteczności leczniczej, dostosowanych do potrzeb ochrony zdrowia ludności i zwierząt oraz rozwoju nauki, badań związanych z wprowadzaniem do lecznictwa nowych produktów leczniczych, a także działania na rzecz zmniejszenia częstości występowania zakażeń poprzez zastosowanie wyników prowadzonych badań w celu identyfikacji, zwalczania i profilaktyki wybranych zagrożeń biologicznych.

Narodowy Instytut Leków pełni rolę służby państwowej w systemie ochrony zdrowia poprzez realizację polityki zdrowotnej państwa oraz zaleceń Unii Europejskiej.

Rolą Instytutu jest zapewnienie społeczeństwu bezpiecznych i skutecznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych w imieniu narodowych i europejskich instytucji rządowych Realizując zalecenia Unii Europejskiej Narodowy Instytut Leków wykonuje zadania Państwowego Laboratorium Kontroli Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, będącego odpowiednikiem Official Medicines Control Laboratory (OMCL).

Narodowy Instytut Leków wprowadził system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Źródło: Narodowy Instytut Leków

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ