Partner serwisu
15 stycznia 2015

Suplementy w sieci

Kategoria: Artykuły z czasopisma

13 grudnia 2014 r. w życie wchodzą zmiany w zakresie zasad informowania konsumentów o żywności –  dotyczą one również suplementów diety. Jednym z nowych wymogów jest regulacja kwestii sprzedaży na odległość, w tym także w przypadku aptek internetowych.

Suplementy w sieci

Sprzedaż przez internet

Niedługo sektor branży spożywczej czekają zmiany w zakresie zasad informowania konsumentów o żywności. Od 13 grudnia 2014 r. w polskim porządku prawnym zaczyna być stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Zmiany wprowadzone nowym rozporządzeniem unijnym odnoszą się także do suplementów diety. Jednym z nowych wymogów jest regulacja kwestii sprzedaży na odległość, w tym także sklepów i aptek internetowych.

Nowością jest fakt, że informacje dostępne dla konsumenta jeszcze przed dokonaniem przez niego zakupu, zostały wprost objęte przepisami wskazanego aktu prawnego. Już w preambule do rozporządzenia nr 1169/2011 czytamy: „Aby zapewnić przekazywanie informacji na temat żywności, konieczne jest uwzględnienie wszystkich sposobów dostarczania żywności konsumentom, w tym sprzedaży żywności za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Chociaż jasne jest, że wszelka żywność dostarczana za pośrednictwem sprzedaży na odległość powinna spełniać te same wymogi informacyjne co żywność sprzedawana w sklepach, konieczne jest jasne stwierdzenie, że w takich przypadkach odpowiednie obowiązkowe informacje na temat żywności powinny być również dostępne przed ostatecznym dokonaniem zakupu” (punkt 27 preambuły).

Zagadnienie sprzedaży na odległość ustawodawca unijny rozwija w art. 14 rozporządzenia nr 1169/2011. Zgodnie z nim w przypadku żywności opakowanej, oferowanej do sprzedaży za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (tj. zgodnie z definicją legalną – wszelkich środków, które bez jednoczesnej fizycznej obecności dostawcy i konsumenta mogą być wykorzystane do zawarcia umowy między tymi stronami), obowiązkowo należy wskazać następujące informacje: nazwę żywności, wykaz składników, w tym składniki i substancje mogące powodować alergie i reakcje nietolerancji, ilość określonych składników lub kategorii składników (w odpowiednich przypadkach), ilość netto żywności, wszelkie specjalne warunki przechowywania lub warunki użycia, jak również nazwę lub firmę oraz adres podmiotu odpowiedzialnego za produkt. Jeżeli środek spożywczy zawiera więcej niż 1,2% alkoholu objętościowo, należy również obowiązkowo wskazać jego zawartość. Co więcej, w określonych przypadkach (wskazanych w art. 26 rozporządzenia nr 1169/2011) należy dodatkowo podać kraj lub miejsce pochodzenia. Zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia nr 1169/2011 jedynie dane dotyczące daty minimalnej trwałości i terminu przydatności do spożycia nie muszą być wskazywane przy internetowej informacji o środku spożywczym. Jest to o tyle zasadne, że na stronach internetowych nie są prezentowane konkretne produkty, które konsument nabywa i spożywa, ale ich „reprezentant”.

Cały artykuł można przeczytać w magazynie "Przemysł Farmaceutyczny" 6/2014

fot.: photogenica.pl

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ