Partner serwisu
19 lipca 2016

Centrum R&D na urodziny [ZOBACZ FOTOREPORTAŻ]

Kategoria: Nowoczesny zakład

Gdy w 2001 r. Adamed rozpoczął prace badawcze nad innowacyjnymi lekami, był pionierem w kraju. 15 lat później konsekwentnie podąża w obranym wtedy kierunku i z okazji swoich 30. urodzin otwiera Centrum Badawczo-Rozwojowe w Pieńkowie, będące jedną z najnowocześniejszych jednostek w Europie.

DZIAŁY CENTRUM R&D W PIEŃKOWIE

DZIAŁ FORMULACJI I TECHNOLOGII

Jest to jedno z najnowocześniejszych laboratoriów w Europie. Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości sprzętu, takiego jak: Hol Melt Extruder, tabletkarki wielowarstwowej, kapsułkarki wielodozowej, granulatora fluidalnego i szybkoobrotowego, specjaliści z firmy Adamed mogą rozwijać – obok tradycyjnych form stałych leków – ich innowacyjne i bardziej skomplikowane postaci, zgodnie z koncepcją Quality by Design.

DZIAŁ ANALITYKI

W pracach badawczych ogromne znaczenie mają badania analityczne. W Dziale Analityki w Centrum
Badawczym w Pieńkowie wykonywane są oznaczenia fizykochemiczne, badania stabilności, przygotowywana
jest dokumentacja analityczna oraz specyfikacje jakościowe niezbędne w procesie komercjalizacji produktu.
Laboratorium spełniamy europejskie standardy, korzystając z wysokiej klasy aparatury, w tym ze: spektrometru
ramanowskiego, elektronowego mikroskopu skaningowego, skaningowego kalorymetru różnicowego, chromatografu
cieczowego i gazowego, dyfraktrometru rentgenowskiego oraz analizatora termograwimetrycznego.

DZIAŁ SYNTEZY ORGANICZNEJ

W tym dziale miały początek projekty, którym Adamed zawdzięcza swoją obecną pozycję na rynku farmaceutycznym. Prowadzone są tu badania w kierunku otrzymywania nowych substancji leczniczych. Dział ten
jest zaangażowany zarówno w realizację projektów generycznych, jak i innowacyjnych. Jego wyposażenie, na które
składa się reaktor przepływowy HQUBE i reaktor mikrofalowy, pozwala na prowadzenie procesów chemicznych
w sposób zgodny z ogólnoświatowymi trendami. Ponadto dział dysponuje zapleczem półtechnicznym, umożliwiającym przeskalowanie nowo zaprojektowanych, innowacyjnych syntez ze skali laboratoryjnej do półtechnicznej.

DEPARTAMENT INNOWACYJNY

Obok zaplecza chemicznego, w ramach R&D Adamedu funkcjonuje Departament Innowacyjny zajmujący się rozwojem innowacyjnych terapii opartych o molekuły białkowe. W jego skład wchodzą: pracownia in silico – wykorzystująca techniki obliczeniowe w modelowaniu struktur biologicznych, pracownia biotechnologiczna, pracownia proteomiki (wyposażona w urządzenia takie jak Biocorte 200 i Octet k2) oraz laboratorium biologii komórki, oparte o bank kilkudziesięciu linii komórkowych, fluorescencyjne mikroskopy odwrócone oraz cytometry przepływowe typu facs canto II.

Fot. Adamed

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ