Partner serwisu
26 maja 2017

Lista bezpłatnych leków dla seniorów. Na jakich zasadach trafiają na nią produkty?

Kategoria: Prawo

Od 1 września 2016 roku osobom, które ukończyły 75 rok życia przysługuje dostęp do bezpłatnych leków, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Osoby te będą mogły otrzymać bezpłatnie tylko te produkty, które znajdą się na wykazie ogłaszanym przez Ministra Zdrowia. Dotychczasowe wykazy obejmują głównie leki stosowane w chorobach charakterystycznych dla wieku beneficjentów programu 75+. Przeważają więc leki na nadciśnienie, cukrzycę czy inne schorzenia przewlekłe.

Lista bezpłatnych leków dla seniorów. Na jakich zasadach trafiają na nią produkty?

 

Minister Zdrowia nie ma pełnej dowolności w ustalaniu listy takich leków. Przede wszystkim, wybór ten ograniczony jest do leków objętych refundacją.

 

Kryteria kwalifikacji leków do programu 75+

Przy ustalaniu listy leków objętych programem 75+ Minister Zdrowia powinien ponadto kierować się następującymi kryteriami:

  • zaspokojenie potrzeb zdrowotnych pacjentów, którzy ukończyli 75 rok życia
  • dostępność i bezpieczeństwo stosowania leków
  • roczny limit wydatków przewidziany na ten cel w ustawie budżetowej na dany rok, oraz
  • stosunek kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych leku w porównaniu do stosunku kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych leków objętych tym wykazem.

W praktyce najważniejsze dla Ministra jest trzecie kryterium, dotyczące rocznego limitu wydatków przewidzianych na ten cel.

 

Zależne tylko od woli Ministra Zdrowia

Podstawowym mankamentem systemu ustalania wykazu leków objętych programem 75+ jest w praktyce szeroka uznaniowość Ministra Zdrowia w tym zakresie. Pomimo istnienia kryteriów, w oparciu o które powinien być ustalany wykaz, Minister nie wydaje w tym zakresie decyzji administracyjnej. Wykaz jest publikowany w formie obwieszczenia, które nie podlega zaskarżeniu. Oznacza to, że ostatecznie wyłącznie od woli Ministra Zdrowia zależy, czy dany lek zostanie włączony do programu 75+ czy nie.

 

Fot. 123rf.com

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ