Partner serwisu

Bezpieczeństwo bez luk

Kategoria: Nowoczesne technologie

W przemyśle farmaceutycznym, technice medycznej i organizacji klinik muszą być spełniane coraz wyższe wymagania w stosunku do jakości i bezpieczeństwa. Międzynarodowe systemy regulacji, normy i ustawy wymagają w całym łańcuchu produkcji i dostaw pełnej identyfikowalności produktów. Inteligentne, wizyjne czytniki ID są kluczem do sukcesu.

    

Przenośne rozwiązanie systemowe umożliwia w liniach pakujących elastyczne dopasowanie do danej aplikacji i może zostać odpowiednio do zapotrzebowania szybko i prosto wdrożone w całym procesie produkcyjnym.

    Nanoszenie obszernych, szczegółowych danych za pomocą kodów 1D i 2D na wszystkich produktach dostarcza informacji, których pełne odczytanie musi przebiegać niezależnie od miejsca i jednoznacznie. Na przykład numer serii i partii, numer produktu, data produkcji, globalny handlowy numer ID, składniki, data przydatności i wiele innych ważnych danych. W handlu międzynarodowym zastosowanie niezawodnego systemu Track & Trace - śledzenie produktu/przesyłki - jest stałym i nieodzownym elementem bezpieczeństwa łańcucha dostaw (Supply Chain Security).
    Globalne przedsiębiorstwo farmaceutyczne Sanofi-Aventis oferuje szeroką paletę produktów farmaceutycznych. Są to między innymi leki na receptę, leki generyczne i produkty bez recepty.
    Aby zachować zgodność z nowymi, międzynarodowymi przepisami, należy zagwarantować pełną możliwość odczytu kodów GS1. Z racji tego firma Sanofi -Aventis poszukiwała na potrzeby polskiej fabryki w Rzeszowie rozwiązania o wysokiej niezawodności działania, które umożliwiłoby weryfikację kodów. Do postawionych wymagań należało wykluczenie błędów obsługi podczas wprowadzania danych, zmniejszenie liczby odrzutów oraz poprawa jakości produktów w całym łańcuchu produkcyjnym.

Niezawodny proces Track & Trace odpowiada najnowszym przepisom
    Aby te cele osiągnąć i jednocześnie sprostać wymogom dyrektywy FDA (Food and Drug Administration - USA) CFR część 11, firma Sanofi-Aventis wypracowała wraz z partnerskim integratorem systemów Cognex (PSI) Firmą Inżynierską Tadeusz Wędzony – specjalistą w zakresie automatyki przemysłowej – system weryfikacji nadruków i kodów. Decyzja o podjęciu współpracy z firmą Wędzony została podjęta z uwagi na to, że ten integrator systemów był w stanie dostarczyć kompletne rozwiązanie ze skanerem, kamerą i urządzeniem kontrolnym. Ale przede wszystkim dysponował on już bogatym doświadczeniem w tworzeniu i instalacji tego rodzaju urządzeń systemowych.
    Rozwiązanie systemowe jest zaprojektowane jako urządzenie przenośne. Umożliwia ono w liniach pakujących elastyczne dopasowanie do danej aplikacji i może zostać odpowiednio do zapotrzebowania szybko i prosto wdrożone w całym procesie produkcyjnym. W skład instalacji wchodzi przenośnik taśmowy z regulowanym napędem do transportu pudełek, drukarka dwugłowicowa Wolke, system wizyjny Cognex In-Sight 5400 z oprogramowaniem Track-and-Trace, panel PC oraz zestaw pneumatycznych dysz powietrza do odrzucania błędnych produktów. Baza danych w komputerze PC zapisuje konieczne ustawienia produktu i różne funkcje kamery, a także informacje ważne dla ścieżki kontrolnej.

Rodzina produktów In-Sight firmy Cognex oferuje w pakiecie oprogramowania In-Sight® Track & Trace najnowocześniejsze algorytmy obróbki obrazu i jest specjalnie przystosowana do wymiany danych z procesami przemysłu farmaceutycznego.


    Program PC oferuje prosty w obsłudze, graficzny interfejs użytkownika i programisty do systemu obróbki obrazu In-Sight. Dzięki niemu wykluczone zostają błędy obsługi, gdyż produkty wybierane są na podstawie nazwy produktu, numeru partii i wymaganej daty ważności z listy. Kod CIP do globalnej funkcji Track-and- Trace odnosi się do nazwy produktu. Po dokonaniu wyboru generowany jest automatycznie kod DataMatrix GS1, a następnie wysyłany do drukarki i systemu wizyjnego. Na przesuwającej się taśmie nadrukowywane są wymagane kody na opakowaniu.
    Zadrukowane opakowania przemieszczją się pod czytnikiem kodów In-Sight 5400 w tempie 300 sztuk na minutę. Ten system wizyjny odczytuje nadrukowane dane i porównuje je z wybranymi informacjami o produkcie. Kamera In-Sight, która sprawdza dane kodu 2D oraz ich jakość i jednoznaczną czytelność, jest już zintegrowana w oprogramowaniu Track-and-Trace. Poprzez weryfikację kodu producenci z przemysłu farmaceutycznego mogą osiągnąć absolutnie niezawodną identyfikowalność produktów na płaszczyźnie jednostkowej. Dzięki zastosowaniu niezawodnego w działaniu oprogramowania Cognex wykrywane są błędne kody, zaś błędne produkty odrzucane są z taśmy w ruchu. Po zakończeniu produkcji danej partii tworzony jest raport, który dokumentuje obszerną identyfikowalność produktu i tym samym gwarantuje jednorodną, wysoką jakość oraz efektywność zakładu. Do tego dochodzi istotny aspekt, jakim jest zapobieganie plagiatom lub ich znaczne utrudnianie.
    Dariusz Piotrowski – dyrektor działu technicznego i inwestycji fimy Sanofi-Aventis – zauważył w tym kontekście: „Jesteśmy zachwyceni solidnym i wyjątkowo niezawodnym rozwiązaniem firmy Wędzony. Dzięki niemu efektywność produkcji mogła zostać zwiększona. Pracujemy teraz na znacznie wyższym poziomie jakości i oferujemy naszym klientom produkty według najnowszych międzynarodowych standardów, a tym samym ich podwyższoną wartość. Cieszymy się już na wdrożenie tej technologii również w naszych pozostałych ośrodkach produkcyjnych”.
    Na podstawie pozytywnych doświadczeń zainstalowano w międzyczasie pięć kompletnych rozwiązań, cztery z nich w zakładzie Sanofi w Rzeszowie. Ponadto po osobistej rekomendacji Sanofi zainstalowano to rozwiązanie systemowe jeszcze w innej niezależnej firmie produkcyjnej w Polsce.
    Wypowiedź na ten temat Davida Hinchliffe’a, District Sales Managera firmy Cognex na Europę Wschodnią: „Obserwujemy ogromny wzrost zainteresowania naszą paletą produktów w zakresie systemów wizyjnych i ID w przemyśle farmaceutycznym, który wynika z konieczności spełniania najnowszych, globalnych przepisów i regulacji. 16 lutego bieżącego roku Parlament Europejski ratyfikował dyrektywy dotyczące serializacji produktów. Te wymagania znalazły już wcześniej odzwierciedlenie w naszych produktach. Dzięki temu nasze systemy obróbki obrazu z pewnością już w bliskiej przyszłości odegrają znaczącą rolę w procesie serializacji produktów farmaceutycznych.”

Dzięki zastosowaniu prostego w obsłudze
interfejsu użytkownika i programisty oraz niezawodnego w działaniu oprogramowania „Track and Trace” firmy Cognex wykrywane są błędne kody, zaś błędne produkty odrzucane są z taśmy w ruchu.

Dyrektywa UE na temat lekarstw zabezpieczonych przed podrabianiem
    Dnia 16.02.2011 r. Parlament Europejski znacznie rozszerzył i ratyfikował zakres Dyrektywy UE 2001/83/WE. Nowe zabezpieczenia i mechanizmy kontroli mają zagwarantować – zgodnie z tym międzynarodowym standardem – pełną identyfikowalność wszystkich produktów medycznych. I to w całym łańcuchu wytwórczym – począwszy od produkcji, a skończywszy na kliencie końcowym i zamykającym ten łańcuch utylizacji/recyklingu. Dyrektywy te muszą zostać w ciągu 24 miesięcy wdrożone przez państwa Unii Europejskiej w prawo narodowe.
Do zasadniczych zagadnień należą:
• harmonizacja inspekcji GMP (Good Manufacturing Practice),
• konsekwentniejsza kontrola łańcuchów sprzedaży,
• określenie cech bezpieczeństwa dla produktów wymagających ochrony i lekarstw na receptę,
• system regulacji sprzedaży internetowej lekarstw,
• działający na skalę europejską system wczesnego ostrzegania w przypadku wystąpienia podrobionych lekarstw.

Kompaktowe, wysoko wydajne i całkowicie niezależne
    Za międzynarodowym sukcesem rodziny produktów In-Sight® – od momentu jej wprowadzenia na rynek przed dziesięcioma laty – kryje się wiele ważkich powodów. Konsekwentnie przyjazna dla użytkownika struktura tych w pełni niezależnie pracujących systemów wizyjnych w postaci sprzętu i oprogramowania jest podstawą tak znamiennego sukcesu na rynku. W małej, kompaktowej obudowie aluminiowej o stopniu ochrony IP67 lub też w obudowie ze stali szlachetnej o stopniu ochrony IP68 na niewielkiej powierzchni mieści się kompletny system o dużym stopniu integracji, składający się z kamery, komputera, interfejsów komunikacyjnych oraz w indywidualnych przypadkach również z oświetlenia LED. In-Sight był pierwszym wizyjnym systemem na rynku ze zintegrowanym złączem Ethernet, i tym samym wywarł trwały wpływ na rynek produktów wizyjnych. Niezwykle kompaktowa konstrukcja zapewnia jego proste wdrożenie w linie procesowe bezpośrednio na miejscu.
    Systemy wizyjne rodziny produktów In-Sight serii 5400 i 5600 oraz ekstremalnie małej wielkości serii In-Sight Micro 1020 do 1413 oferują doskonałą wydajność, dzięki czemu mogą podjąć się zadań, które dotąd zastrzeżone były dla systemów pracujących na bazie komputera PC. W ten sposób są dziś ważnym składnikiem zapewniania jakości, identyfikacji i optymalizacji procesów we wszystkich branżach przemysłowych. Zróżnicowana odpowiednio do zastosowania seria modeli spełnia szeroki zakres wymogów. Na przykład odczyt i weryfikację kodów 1D i 2D z dużą prędkością, aż po wysoką precyzję pomiaru, jaka wyróżnia system In-Sight 5605 dysponujący rozdzielczością 5 megapikseli. Nowy pakiet komunikacyjny Cognex Connect umożliwia natychmiastowe, uproszczone podłączenie każdego systemu wizyjnego In-Sight® do niemal wszystkich dostępnych PLC, robotów, MMS i systemów magistrali polowej, które są zwykle stosowane w automatyce przemysłowej. Dla produktów In-Sight dostępny jest pokaźny pakiet oprogramowania wizyjnego PatMax®, PatInspect, PatFlex®, 1D i 2D IDMax® oraz OCVMax® z wyjątkowo niezawodnie pracującymi algorytmami i narzędziami wizyjnymi. Umożliwia to niezwykle proste programowanie kompleksowych i wyjątkowo zaawansowanych technicznie aplikacji.


    Rodzina produktów In-Sight Micro firmy Cognex to kolejny kamień milowy na drodze rozwoju i produkcji systemów wizyjnych. W urządzenie o niewielkich wymiarach wynoszących zaledwie 30 x 30 x 60 mm został zintegrowany wydajny i całkowicie niezależny system wizyjny - najmniejszy, najinteligentniejszy i najprostszy system obróbki obrazu na świecie. Również ta rodzina produktów obejmuje zakres rozdzielczości obrazu od standardowej po 2 megapikselową rozdzielczość w kolorze.
     O dużym znaczeniu dla użytkowników i integratorów systemów jest aspekt prostego w obsłudze wizyjnego środowiska programistycznego. Za pomocą aplikacji In-Sight Explorer i nowej jednostki obsługowej‚ VisionView 700‘ możliwe jest łatwe tworzenie i programowanie całych sieci systemów wizyjnych In-Sight. Dzięki nowemu oprogramowaniu do konfiguracji EasyBuilder® wysoko wydajne narzędzia do obróbki obrazu mogą zostać szybko wdrożone również przez początkujących użytkowników. Stanowi to ważną podstawę na drodze tworzenia efektywnej optymalizacji procesów. Dotyczy to, obok komunikacji z komputerem PC sieci produkcyjnych, układów sterowania maszyn i robotów oraz wiele innych urządzeń przemysłowych przeznaczonych do optymalizacji procesów wytwórczych.

COGNEX Germany
Emmy-Noether-Str. 11, D-76131 Karlsruhe
tel. 0721-6639-252, fax 0721-6639-599
Cognex online pod adresem:
www.cognex.pl
Wędzony online pod adresem:
www.wedzony.com.pl

Autor: Dariusz Andrzejewski, Senior Sales Engineering, Cognex, Warszawa

Artykuł został opublikowany w magazynie "Przemysł Farmaceutyczny" nr 1/2012

 

 

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ