Partner serwisu
26 stycznia 2018

Składanie Wniosków refundacyjnych już tylko w wersji elektronicznej

Kategoria: Czyżewscy Kancelaria Adwokacka

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy dotyczące funkcjonowania Systemu Obsługi List Refundacyjnych („SOLR”) (wprowadzone ustawą o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw[1], „Ustawa”).

Składanie Wniosków refundacyjnych już tylko w wersji elektronicznej

SOLR jest systemem teleinformatycznym, w którym przetwarzane są dane niezbędne do wydania rozstrzygnięć refundacyjnych. System umożliwia wnioskodawcy w rozumieniu ustawy o refundacji leków („Wnioskodawca”) składanie wniosków o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu wraz z załącznikami, wniosków o podwyższenie i obniżenie ceny oraz skrócenie obowiązywania decyzji refundacyjnej („Wnioski refundacyjne”).

Z Ustawy wynika, że okres przejściowy, w którym można było składać Wnioski refundacyjne zarówno w formie papierowej, jak również elektronicznej, zakończył się w dniu 31 grudnia 2017 r. Oznacza to, że już od Nowego Roku procedura refundacyjna jest prowadzona wyłącznie elektronicznie.

W jaki sposób Wnioskodawcy mogą uzyskać dostęp do SOLR?

Warunkiem złożenia Wniosku refundacyjnego jest uprzednie uzyskanie dostępu do SOLR za pośrednictwem konta Wnioskodawcy. Każdy Wnioskodawca działa w SOLR poprzez jednego Administratora lokalnego (osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy), który zarządza kontami i uprawnieniami innych użytkowników określonego podmiotu. Administrator lokalny ma również możliwość przyznawania pewnych uprawnień w zakresie SOLR pozostałym pracownikom danego Wnioskodawcy.

Pierwszym krokiem na drodze do uzyskania dostępu do SOLR jest założenie przez Administratora lokalnego Wnioskodawcy konta na platformie administracji P2, a następnie złożenie do ministra zdrowia wniosku o założenie konta w SOLR („Wniosek”).

Co istotne, do Wniosku należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego, do którego Wnioskodawca jest wpisany lub równoważny mu dokument wystawiony poza granicami Polski wraz z tłumaczeniem przysięgłym tego dokumentu na język polski. W praktyce administracyjnej przyjmuje się, że ww. dokumenty powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia Wniosku.

Nie należy zapominać, że Wniosek podlega również opłacie administracyjnej, która wynosi obecnie 500 złotych.

Do czego służy SOLR?

Za pomocą SOLR Wnioskodawca ma możliwość złożenia Wniosków refundacyjnych oraz ich modyfikacji w przypadku wezwania do uzupełnienia braków formalnych.

Ponadto, System stanowi również platformę umożliwiającą wymianę określonych dokumentów między organami biorącymi udział w postępowaniu refundacyjnym a Wnioskodawcą, w tym także umożliwia wygenerowanie protokołów z negocjacji cenowych, czy uchwał Komisji Ekonomicznej.

Jak zostało wspomniane powyżej, okres przejściowy, w którym można było składać Wnioski refundacyjne w dwóch wersjach, tj. papierowej i elektronicznej trwał rok i zakończył się z dniem 31 grudnia 2017 r. Jak wynika z informacji ministerstwa zdrowia, w grudniu 2017 r. resort zdrowia uruchomił środowisko szkoleniowe, na którym można było zapoznać się z Systemem oraz przetestować nowy sposób składania Wniosków refundacyjnych[1].

Ministerstwo przewiduje, że korzystanie z SOLR wpłynie pozytywnie na szybkość prowadzonych postępowań refundacyjnych oraz ułatwi komunikację Wnioskodawcy z ministrem zdrowia oraz ze stronami opiniodawczo-doradczymi, które biorą udział w rozpatrywaniu Wniosków refundacyjnych.

[1] Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2015, poz. 1991).

[2] http://www.mz.gov.pl/leki/refundacja/system-obslugi-list-refundacyjnych-solr/

fot. 123rf.com
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ