Partner serwisu

Go Global! Polish Pharma

Kategoria: Raporty i analizy

– Tak brzmi hasło przewodnie raportu o innowacyjności polskiego sektora farmaceutyczno-medycznego. Powstał on z inicjatywy kilku krajowych firm, na podstawie rozmów z jednymi z najważniejszych osób z branży. Jego celem jest uczynić farmację jednym z filarów rozwoju polskiej gospodarki, a w dalszej perspektywie – jej wsparcie w osiągnięciu roli zarówno europejskiego, jak i globalnego lidera. Przedstawiamy Państwu główne wnioski raportu, zachęcając do otwartej dyskusji na ich temat.

Go Global! Polish Pharma

1

    Silny sektor farmaceutyczno-medyczny to szansa na stworzenie innowacyjnych polskich produktów rozpoznawalnych w Europie i na całym świecie. Aby to osiągnąć, niezbędne jest jednak stworzenie dobrej i sprzyjającej innowacjom atmosfery, tak by kreować inwestycje i nowe miejsca pracy. Konieczna jest również edukacja otoczenia i decydentów. Sukces branży przyczyni się do promocji Polski za granicą, dlatego też trzeba działać teraz, bo za kilka lat będzie za późno.

2

     Polska rozpoczęła realizację idei rozwoju sektora farmaceutyczno-medycznego jako jednego z filarów nowoczesnej, innowacyjnej gospodarki. Świadczą o tym:
• istotne wsparcie finansowe dla tego sektora w postaci środków unijnych dla firm i dla uczelni na stworzenie nowoczesnych, na poziomie światowym, centrów badawczych;
• prawie 14 tysięcy kandydatów na studia na kierunku biotechnologia w roku 2010 i ponad 8 tysięcy już studiujących;
• podjęte dotychczas działania, które dobrze wpisują się w ramy unijnej strategii rozwoju innowacyjnej gospodarki.

3

    Polski przemysł farmaceutyczny jest przygotowany do wytwarzania leków generycznych na światowym poziomie. Międzynarodowa ekspansja polskiego sektora leków generycznych może wykorzystać trzy sprzyjające czynniki:
• wygaśnięcie patentów dla ponad 100 leków w latach 2012-2014;
• cięcia budżetowe w krajach rozwiniętych, które zmniejszą skłonność płatników do refundowania leków innowacyjnych na rzecz leków generycznych;
• rozwój rynków o relatywnie niskim dochodzie na mieszkańca.

4
    W sektorze farmaceutycznym efekty inwestycji w innowacje pojawiają się wolniej niż w innych dziedzinach gospodarki. W Polsce widać już pierwsze sukcesy – firmy osiągnęły to same, w trudnych warunkach finansowych. Rozwijają bowiem leki innowacyjne w różnych fazach, dobrze współpracują z uczelniami. Jeżeli zapewni się im stabilność funkcjonowania i partnerstwo publiczno-prywatne, wówczas w kolejnych latach mogą się stać filarem innowacyjnej ekspansji polskich firm na rynki zagraniczne. To będzie wymagało współpracy z globalnymi koncernami farmaceutycznymi, tzw. Big Pharma. Ponadto szansą dla międzynarodowej ekspansji polskich firm farmaceutycznych jest rozwój terapii spersonalizowanych oraz leków biologicznych.

5
    Polskie społeczeństwo się starzeje, a co za tym idzie koszty leczenia wzrastają. Czas na przekształcenie „służby chorobie” w „służbę zdrowiu”. Udoskonalenie już istniejących leków jest możliwe, jednak należy rozwijać badania ukierunkowane na zmniejszenie kosztów i czasu terapii. Aby odnieść zakładany sukces, należy inwestować w BIZUKĘ, czyli dobrą współpracę BIZnesu i naUKI. 

6

    Sektor farmaceutyczno-medyczny odgrywa rolę integracyjną. Tworzenie leku innowacyjnego mobilizuje do współpracy przedstawicieli środowisk biznesu, nauki, innych branż (np. biotechnologii czy chemii), prawniczych oraz technologicznych. W rezultacie polska farmacja i medycyna może być osią rozwoju innowacyjności w naszym kraju.

7

    Konieczne jest wsparcie sektora farmaceutyczno-medycznego przez rząd. Wsparcie to powinno być realizowane poprzez stabilność i przewidywalność regulacji rynku wewnętrznego, dyplomatyczną pomoc w ekspansji międzynarodowej i politykę podatkową zachęcającą do inwestycji w badania i rozwój.

8

     Wsparcie rozwoju rodzimego sektora farmaceutycznego oznacza też rozwój polskich ośrodków badawczych.

9

    Rozwój badań przedklinicznych i klinicznych jest kluczowym elementem budowy w Polsce silnego, innowacyjnego sektora farmaceutyczno-medycznego. Już dziś jesteśmy 10. największym rynkiem badań klinicznych na świecie. Poprawa regulacji dotyczących badań klinicznych oraz atmosfery wokół tego problemu to warunki konieczne, by ekspansja polskich firm farmaceutycznych była bardziej skuteczna w globalnej skali.

10

    Wielkim atutem Polski są dobrze wykształceni lekarze, którzy poprzez sieć konsultantów współpracują z sektorem farmaceutycznym, przekazując informacje zwrotne o działaniu leków. To pozwala na stałe doskonalenie terapii, tak by leki powodowały mniej skutków ubocznych, a tym samym były bardziej skuteczne. W ten sposób współpraca lekarzy i farmaceutów z sektorem farmaceutycznym stwarza duże możliwości nieustannego, wzajemnego uczenia się o skutecznych lekach i terapiach. Korzyści z takiej praktyki odnosi przede wszystkim pacjent.

11

    Krajowy sektor farmaceutyczno-medyczny jest efektywny i może się poszczycić też efektywną, innowacyjną i konkurencyjną w skali globalnej siecią dystrybucji leków. Przy odpowiednim wsparciu polskich służb dyplomatycznych ekspansja na rynki zagraniczne może przyspieszyć. Budowa polskiej sieci dystrybucji to szansa na szersze wejście polskich produktów sektora farmaceutyczno-medycznego na rynek światowy.

12

    Kluczowe znaczenie dla przyszłości innowacyjnego sektora farmaceutyczno-medycznego w Polsce ma utrzymanie obecnego modelu jego funkcjonowania, bowiem dzięki przychodom ze sprzedaży leków generycznych firmy farmaceutyczne mogą utrzymać centra badawczo-rozwojowe w Polsce.

13
    Sektor farmaceutyczno-medyczny, w tym firmy krajowe, przyczynia się do rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki, wydaje największą część przychodów na badania i rozwój, jest jednym z sektorów uznawanych za innowacyjne działy gospodarki przyszłości. W większości krajów dziedzina ta jest uznawana za strategicznie ważną dla rozwoju i dla bezpieczeństwa obywateli. Warto rozważyć takie zmiany w regulacjach i praktyce działania administracji publicznej, by wspierać cele rozwojowe sektora, tak by pojawił się efekt „turbodoładowania”. Skorzystają na tym pacjenci, studenci, rynek pracy, a tym samym cała polska gospodarka.

14

    Sprawą zasadniczą jest kompleksowe podejście do tematyki sektora farmaceutyczno-medycznego. Ze względu na strategiczne znaczenie dla gospodarki i społeczeństwa sektor znajduje się w kompetencjach ministerstw: Zdrowia, Finansów, Gospodarki, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pracy i Polityki Społecznej oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W tym kontekście należy postulować o powołanie międzyresortowej grupy zadaniowej ds. realizacji projektu Go Global!Polish Pharma.

Pełną wersję raportu znajdą Państwo na stronie http://goglobalpolishpharma.pl


Opracowanie: redakcja na podstawie raportu Go Global! Polish Pharma

Materiał został opublikowany w magazynie "Przemysł Farmaceutyczny" nr 3/2012

Źródło fot.: Grupa Adamed S.A.

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ