Partner serwisu
04 kwietnia 2016

Cała prawda o zarządzaniu

Kategoria: Artykuły z czasopisma

W ponad 50% firm farmaceutycznych i kosmetycznych w Polsce kształtuje się postawy liderów i wprowadza zasady samodoskonalącej się organizacji. W ponad 60% z nich wdraża się w życie inicjatywy pracowników liniowych, ale w podobnym procencie nie stosuje się przez menadżerów pozafi nansowych metod motywacji.

Cała prawda o zarządzaniu

Zarządy  firm farmaceutycznych i kosmetycznych oczekują od kierownictwa wszystkich szczebli i od działów organizacji podejmowania decyzji i działań prowadzących do optymalizacji osiąganych wyników. Dążą przez to do tego, aby:

  • uczynić z firmy dostawcę z wyboru (klient „wielbicielem” firmy i produktów),
  • uczynić z firmy pracodawcę z wyboru (pracownik „wielbicielem” firmy),
  • uczynić z fi my miejsce inwestycji z wyboru (inwestor mający zaufanie do firmy).

Jak to osiągnąć w praktyce? Uzyskanie pożądanych wyników uzależnione jest od wielorakich czynników (ekonomicznych, prawnych, socjologicznych, technologicznych, logistycznych itd.) Jednak wszystkie te aspekty i ich wykorzystanie na swoją korzyść zależy od działań, które podejmują (lub nie podejmują) współpracownicy firmy.

Jakie są więc kluczowe elementy zarządzania kapitałem ludzkim przybliżające firmę do osiągania oczekiwanych celów? Menadżer (niezależnie od szczebla i działu organizacji) rozliczany jest z wyniku (różnie mierzonego), na który składa się praca zarządzanego przez niego zespołu. Praca zespołu zależy zaś od stopnia motywacji i umiejętności poszczególnych jego członków. Stąd najważniejszy wzór opisujący pracę menadżera to:

Motywacja x Umiejętności = Wynik

Taki sam wzór obowiązuje trenera prowadzącego drużynę sportową. Sport jest bardzo zbliżony do biznesu – i tu, i tu liczy się wynik. Jak widać główne zadania, na których powinien koncentrować się lider, w zakresie pracy z ludźmi, to zwiększanie umiejętności oraz motywowanie poszczególnych członków zespołu.

6-7 października 2015 r. w andel’s hotel Łódź w ramach Konferencji PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY 2015 oraz PRZEMYSŁ KOSMETYCZNY 2015 odbyła się debata pt. „Kierunek: zarządzanie kapitałem ludzkim – od operatora do dyrektora”, prowadzona przez Macieja Fabiańczyka (Polfa Warszawa S.A.) i autora tego artykułu. W debacie uczestniczyli liderzy czołowych fi rm farmaceutycznych i kosmetycznych w Polsce. Wypowiedzi uczestników debaty jako wartość sama w sobie, wzbogacona została możliwością zabrania głosu przez uczestników konferencji w postaci głosowania nad poszczególnymi tezami dyskusji (odniesienia do głosowań w dalszej części artykułu), ukazując kondycję i sposoby wykorzystywania zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach ze wspomnianych dwóch branż. Jednocześnie wskazano na wciąż istniejący jeszcze, niewykorzystany potencjał ludzki, którego aktywizacja może zdecydowanie zwiększyć konkurencyjność fi rmy na wielu polach działalności biznesowej w najbliższej przyszłości, w warunkach permanentnych zmian.

W trakcie debaty poruszono 4 ważne kwestie. Do każdej z nich postawiono tezę, udzielono głosu uczestnikom dyskusji, a następnie przeprowadzono głosowanie drogą elektroniczną.

Cały artykuł został opublikowany w numerze 1/2016 czasopisma "Przemysł Farmaceutyczny"

Fot. www.freeimages.com

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ