Partner serwisu
15 marca 2016

Stworzyć dobry klimat

Kategoria: Artykuły z czasopisma

Utrzymujący stałą temperaturę i odpowiednią wilgotność, cichy, energooszczędny, zasilany paliwem ekologicznym, zautomatyzowany, opomiarowany, a do tego relatywnie tani w utrzymaniu i nieprzekraczający założonego budżetu inwestycyjnego – taki jest nowoczesny system klimatyzacji pomieszczeń zwierzętarni w IBSS BIOMED S.A.

Stworzyć dobry klimat

Klimatyzacja pomieszczeń produkcyjnych stała się standardem. Coraz częściej spotykamy się z koniecznością nie tylko utrzymywania stałej temperatury, ale także określonej wilgotności powietrza. Dobrze jest, kiedy wymóg ten rozwiązywany jest na etapie projektowania. W przypadku budynków już zrealizowanych, istniejących, powstaje szereg ograniczeń, które trudno przezwyciężyć. Sposobów zapewnienia właściwych parametrów środowiskowych wewnątrz pomieszczeń jest dużo. Bardzo ważne jest, aby wybrać optymalny zestaw rozwiązań – taki, który pogodzi zarówno interesy inwestora, na które składają się koszty inwestycyjne oraz koszty eksploatacyjne, jak i interesy projektanta w takim sensie, aby w założonym budżecie projektu miał możliwość zbudowania takiej instalacji, która zapewni warunki temperaturowo-wilgotnościowe w pomieszczeniach. Konieczne jest także uwzględnienie hałasu emitowanego w poszczególnych pomieszczeniach, jak i na zewnątrz budynku. Zastosowane urządzenia i rozwiązania nie mogą być uciążliwe dla użytkownika i otoczenia. Aktualnie najważniejszą i obowiązującą zasadą jest dążenie do jak największej redukcji zużycia energii przez urządzenia (np. wentylatory) oraz stosowanie odzysku ciepła. Dąży się także do minimalizowania zużycia ciepła w procesach ogrzewania i klimatyzowania budynku.

Dlaczego klimatyzacja jest konieczna?

W większości przypadków głównym zadaniem stawianym systemom wentylacji i klimatyzacji jest odprowadzenie zanieczyszczeń powietrza, takich jak uciążliwe zapachy, oraz zysków ciepła, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych z pomieszczeń. Źródłem wydzielanego ciepła i zanieczyszczeń, w omawianym przypadku, czyli w zwierzętarni IBSS BIOMED S.A., są pracujące w pomieszczeniach urządzenia oraz przebywające w nich ludzie i zwierzęta, i to właśnie zwierzęta są głównym źródłem zanieczyszczeń – generują zyski ciepła oraz zapachy, które należy usunąć z pomieszczeń.

Emisję ciepła od zwierząt, podobnie jak w przypadku ludzi, można podzielić na zyski ciepła jawnego i utajonego. W takim przypadku bardzo istotne jest wykonanie bilansu cieplnego, biorąc pod uwagę obydwie te składowe. Bardzo częstym błędem popełnianym przez projektantów systemów wentylacji i klimatyzacji w takich przypadkach jest pomijanie utajonych zysków ciepła, co ma bardzo duży wpływ na dobór urządzeń o odpowiedniej wielkości i wydajności do systemu klimatyzacji. Brak zbilansowania najczęściej prowadzi do braku możliwości utrzymania przez instalację klimatyzacji wymaganych parametrów wilgotnościowych i temperaturowych w pomieszczeniach. W przypadku pomieszczeń do hodowli i utrzymywania zwierząt, warunki temperaturowo-wilgotnościowe są określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2006 r. z późn. zm. W sprawie szczegółowych warunków utrzymywania zwierząt laboratoryjnych w jednostkach doświadczalnych, jednostkach hodowlanych i u dostawców.

Dodatkowo powyższe rozporządzenia narzuca projektantowi zapewnienie dużej ilości wymian w odpowiednich pomieszczeniach, zgodnie z ich przeznaczeniem, a co za tym idzie dobra jakość powietrza wewnętrznego może być uzyskana tylko poprzez dostarczenie odpowiedniej ilości powietrza świeżego. W takich przypadkach, wymagana wydajność chłodnicza i cieplna jest zapewniana przy pomocy różnicy temperatury nawiewu, dlatego też w omawianym przypadku właściwym wyborem był klasyczny powietrzny system klimatyzacji.

Cały artykuł można przeczytać w numerze 1/2016 czasopisma "Przemysł Farmaceutyczny"

Fot. www.freeimages.com

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ