Partner serwisu

Potrzebny jest przełom

Kategoria: Krótko na temat

Czy Polska ma szansę na innowacyjny sektor farmaceutyczno-medyczny? Jeśli tak, to jak należy go zbudować? – na te pytania odpowiadają reprezentanci krajowych producentów leków.

Polska medycyna ma wiele przewag, wykorzystajmy je


   

Maciej Adamkiewicz – prezes i współwłaściciel Grupy Adamed

    Polska medycyna ma bardzo wiele przewag. Jeżeli je wykorzystamy, zyskamy szanse na wypracowanie skutecznych terapii o znaczeniu rynkowym, dobre i bezpieczne leki oraz dynamiczny sektor medyczno-farmaceutyczny zdobywający rynki zagraniczne. Już w czerwcu 1989 r. podjęliśmy decyzję, że chcemy konkurować z zagranicznymi firmami w produkcji, marketingu oraz badaniach i rozwoju na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych. Nie zmieniajmy tej decyzji! Rozwiązujmy problemy medyczne, eksportujmy ich rozwiązania i rozwijajmy gospodarkę opartą na wiedzy. Jak to powinniśmy robić? Odpowiedź brzmi: wspólnie.
 
 

 

 *  *  *
 
 

Wróciłem, bo w Polsce jest entuzjazm i pasja działania

 

dr Piotr Lassota – członek zarządu i dyrektor R&D Polpharma Biologics

    Wróciłem do Polski, ponieważ w USA jest coraz trudniej o innowacje wewnątrz firm, struktury stały się skostniałe, a w Polsce nadal jest entuzjazm i pasja działania. Możemy odnieść sukces w lekach biopodobnych, w ulepszaniu istniejących leków, ale też w tworzeniu nowych. Konieczna jest współpraca z uczelniami i firmami zagranicznymi, w czym pomogą osobiste kontakty zagraniczne. Moim długookresowym celem jest stworzenie jednego leku innowacyjnego na skalę globalną pod marką Polpharma.
    Aby wygrać w konkurencji z Chinami i Indiami, ważny jest szeroki wolumen produkcji i efekty skali, polskie firmy powinny współpracować, by wygenerować takie efekty. Dzięki środkom unijnym polskie uczelnie są dobrze wyposażone w sprzęt. W Polsce możemy odkrywać nowe leki, mimo małych środków finansowych w porównaniu z krajami rozwiniętymi. Sektor farmaceutyczno-medyczny oczekuje na stabilność i przewidywalność, a więc potrzebna jest długofalowa polityka wobec niego.
 
 

 *  *  *
 
 

Koncentrujmy się na problemach, które mają wysoki potencjał komercyjny

 

dr Andrzej Ostrowicz – członek zarządu oraz współzałożyciel firmy Biofarm Sp. z o.o.


    Polskie firmy farmaceutyczne mają bardzo duży potencjał w zakresie wytwarzania leków generycznych. Osiągnęły one taki poziom warunków wytwarzania i wyposażenia w nowoczesne urządzenia, że stawia je to w czołówce firm europejskich. Według mojej oceny w najbliższych latach firmy powinny się koncentrować i konkurować w rozwoju nowoczesnych form postaci leków oraz w dziedzinie szeroko rozumianych leków biotechnologicznych. Działania te wymagają bliskiej współpracy przemysłu z uczelniami wyższymi. Wymóg czasów i sytuacji rynkowej to szybkie przestawienie się uniwersytetów z pracy indywidualnej na zespołową. Musi nastąpić przesunięcie akcentów naukowych z publikacji na patentowanie nowych rozwiązań i zastosowań komercyjnych.
    Mając na uwadze rozwój nowoczesnej farmacji, my Polacy musimy bardziej wierzyć we własne siły i umiejętności. Patrzmy daleko w przyszłość, twórzmy cele strategiczne, konsekwentnie je realizujmy i cieszmy się z osiągania sukcesów. Wszystkie te działania pozwolą nam zrealizować dalekosiężne cele, korzystne zarówno dla przemysłu, jak i dla zdrowia publicznego.
 
 

*  *  *
 
 

Innowacja to proces stopniowy, nie jednorazowe odkrycie

dr Maciej Wieczorek – prezes i założyciel firm Celon Pharma oraz Mabion S.A.


    Działalność firm zmieniła się od „wytwarzania leków” do „poszukiwania miejsca na rynku”. Obecnie podstawowa kompetencja na rynku to umiejętność oceny wartości klinicznej produktów, przewidywanie, jak się zmieni rynek, jak dana grupa terapeutyczna zachowa się w dłuższej perspektywie (5-7 lat).
    Będzie postępowała erozja cen leków generycznych, która jeszcze przyspieszy, co stanowi poważne ryzyko dla polskich firm, które specjalizują się w lekach „branded generics”. Takie leki są bezpieczniejsze medycznie, bo można monitorować skutki ich działania.
    Aby rozwijać leki innowacyjne, potrzebna jest stabilność, bo nie da się szybko odtworzyć rozwiązanego zespołu badawczego. Regulator powinien być partnerem dla firm, rozwijać funkcje doradcze.
    Innowacja to proces stopniowy, trzeba mozolnie tworzyć odpowiednie mechanizmy innowacyjnego postępu. Od ulg podatkowych ważniejsza jest odpowiednia infrastruktura i etos aplikacyjny nauki na polskich uczelniach.
 
 

 *  *  *
 
 

Teraz trzeba tworzyć takie leki, które dają się przede wszystkim zrefundować

Jerzy Toczyski – prezes zarządu i dyrektor generalny GlaxoSmithKline w Polsce


    Polska ma bogate tradycje w produkowaniu i ulepszaniu leków generycznych. Niektóre firmy próbują opracować lek innowacyjny, ale by to osiągnąć, będzie konieczna współpraca z międzynarodowymi liderami branży farmaceutycznej. Nie wiadomo, czy wolumen ze sprzedaży leków generycznych krajowych firm będzie dość duży, by utrzymać wydatki na badania i rozwój. Pierwszy lek innowacyjny byłby przełomem, dostarczył paliwa do silników, a Polska znalazłaby się na radarach Big Pharma.
    Wyzwania w procesie tworzenia leków innowacyjnych są bardzo duże, większe niż kiedyś. Kiedyś stworzenie nowego leku było gwarancją sukcesu finansowego, teraz trzeba tworzyć takie leki, które dają się przede wszystkim zrefundować.
    Polska jest liderem w Europie w obniżaniu kosztów w sektorze farmaceutycznym. Jeżeli ktoś potrafi doprowadzić do stworzenia nowego innowacyjnego leku w Polsce i zrefundowania go w warunkach obecnego systemu, to świat powinien stać przed nim otworem.
 
 

 *  *  *

 

Powinniśmy się zjednoczyć i mówić jednym głosem, jakocały sektor

 

Marynika Woroszylska-Sapieha – prezes zarządu i dyrektor generalny Sanofi-Aventis Polska


    Polska nie ma dotychczas znaczących osiągnięć na poziomie światowym w dziedzinie innowacyjności w zakresie tworzenia nowoczesnych leków. Aby rozwinięcie tej dziedziny było możliwe, potrzebujemy w Polsce lepszych regulacji na styku uczelnia-przemysł, wyższych standardów zarządzania prawami własności intelektualnej, wyższych standardów dokumentacyjnych badań oraz znacznie większych nakładów na naukę.
    Obecnie obserwuje się zmianę modelu funkcjonowania działów badawczo-rozwojowych wewnątrz międzynarodowych koncernów farmaceutycznych, coraz częściej szuka się współpracy na zewnątrz. To szansa dla polskich uczelni i firm, o ile będą prowadziły projekty na najwyższym światowym poziomie. Wymaga to jednak koncentracji środków i lepszej współpracy międzyuczelnianej, także w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
    Polska ma też duży potencjał rozwoju badań klinicznych. Trzeba jednak poprawić atmosferę wokół ich prowadzenia oraz wprowadzić pewne uregulowania prawne. Sektor pharma powinien się zjednoczyć, aby mówić jednym głosem.

 

Źródło: Raport Go Global! Polish Pharma (maj 2012)
TEMAT NUMERU: nowoczesna farmacja


Fot. Zasoby własne zakładów farmaceutycznych

Wypowiedzi ludzi z branży zostały opublikowane w magazynie "Przemysł Farmaceutyczny" nr 5/2012

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ