Partner serwisu
14 października 2014

Kariera w farmacji - nowe kierunki rozwoju

Kategoria: Ciekawostki

Sektor farmaceutyczny zmierza w kierunku zwiększania transparentności działań. Wprowadzony Kodeks Przejrzystości i nowelizacja Kodeksu Dobrych Praktyk zmieni nie tylko kształt komunikacji, ale i wpłynie na wzrost potrzeb kadrowych oraz poszukiwane kompetencje – prognozuje HRK SA.

Kariera w farmacji - nowe kierunki rozwoju

Zgodnie z Kodeksem Przejrzystości począwszy od 2016 roku wszystkie firmy członkowskie INFARMY, za wiedzą i zgodą przedstawicieli zawodów medycznych oraz organizacji ochrony zdrowia, udostępnią informacje na temat wysokości wynagrodzeń i innych świadczeń związanych z wzajemną współpracą. Nowy Kodeks Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego wprowadził bardziej restrykcyjne zapisy w zakresie działań promocyjnych i marketingowych produktów leczniczych. Te samoregulacje branżowe pokazują, że organizacje farmaceutyczne pragną budować nową jakość działań rynkowych. To wpływa również na profil poszukiwanego pracownika.

– Wprowadzone regulacje sprawią, że pracodawcy będą jeszcze bardziej niż do tej pory zwracać uwagę na wysokie kompetencje, wiedzę i etykę przedstawicieli sił sprzedaży. Będą oni musieli świetnie rozumieć specyfikę branży i budować relacje handlowe oparte na najwyższych standardach. Jednocześnie w branży pojawią się nowe możliwości rozwoju kariery dla ekspertów z innych obszarów – komentuje Piotr Uhlik, partner w HRK SA, menedżer HRK Pharma.

Kto będzie potrzebny?

Na straży działań zgodnych z polityką firmy i przyjętymi regulacjami branżowymi stoją działy zgodności (compliance). Wraz z ciągłym zwiększaniem standardów działania i wprowadzaniem kolejnych zasad organizacje będą również wzmacniały personalnie te obszary.

– Ciekawe możliwości rozwoju kariery w działach zgodności znajdą prawnicy, osoby z wykształceniem z obszaru zarządzania oraz finansiści charakteryzujący się najwyższym poczuciem etyki zawodowej – komentuje Piotr Uhlik, partner w HRK SA, menedżer HRK Pharma.

Jednocześnie firmy innowacyjne, aby pozostać konkurencyjne będą rozwijać struktury działu medycznego (medical), działu dostępu do rynków (market access) i działu relacji zewnętrznych (external affairs). Są to struktury kluczowe, obejmujące działania mające na celu uzyskanie refundacji sprzedawanych leków. W cenie będą menedżerowie i specjaliści właśnie z wyżej wymienionych obszarów.

Wzrost potrzeb zatrudnienia ekspertów o dużej wiedzy medycznej, jednocześnie posiadających doświadczenie w branży farmaceutycznej sprawi, że firmy będą musiały zmierzyć się z niedoborem sił specjalistycznych na rynku. Przełoży się to z jednej strony na większą konkurencję o najlepszych kandydatów, z drugiej na konieczność poszukiwań nowych pracowników w innych obszarach rynkowych.

– Obecnie szansę na zatrudnienie w działach medycznych mają głównie osoby z wykształceniem medycznym. Jednak rozwój rynku sprawi, że drzwi do tego sektora otworzą się dla absolwentów kierunków pokrewnych, np.: biotechnologii czy farmacji – informuje Piotr Uhlik, partner w HRK SA, menedżer HRK Pharma.

Dział Opis
Zgodności (compliance) odpowiedzialny jest za dbałość o przestrzeganie przez firmę zasad, spójność standardów, nadzoruje poprawność stosowania procedur w organizacji
Medyczny (Medical) odpowiedzialny jest za całościowe wsparcie naukowe działów zajmujących się poszczególnymi  obszarami terapeutycznymi. Przeprowadza badania kliniczne, zajmuje się zagadnieniami związanymi z rejestracją leków
Dostępu do Rynków (Market Access) odpowiedzialny jest za zagadnienia refundacji i polityki cenowej leków refundowanych
Relacji Zewnętrznych (External Affairs) odpowiedzialny jest za politykę komunikacji firmy, angażowanie się w sprawy publiczne i kształtowanie relacji z środowiskiem zewnętrznym

 

Wyzwania dla rynku farmaceutycznego

W stosunkowo krótkim czasie farmację czekają kolejne po skutkach ustawy refundacyjnej przeobrażenia. To rodzi duże wyzwania dla branży. Nowe regulacje mające na celu udoskonalanie standardów działania będą wymagały wdrożenia w życie i uświadomienia ich znaczenia pracownikom i partnerom firm. W takim momencie organizacje potrzebują menedżerów z ponadprzeciętnymi zdolnościami zarządczymi i komunikacyjnymi.

– Warto zatrudniać menedżerów, którzy będą nie tylko silni merytorycznie, ale będą posiadać wysokie umiejętności interpersonalne umożlwiające efektywne zarządzanie ludźmi w czasie zmiany. Istotne jest równoczesne zadbanie o spójne działania employer brandingowe – podkreśla Piotr Uhlik, partner w HRK SA, menedżer HRK Pharma.

– Nowe kierunki rozwoju innowacyjnej branży farmaceutycznej wyznaczają także nowe standardy w komunikacji. I nie tylko chodzi tu o kontakty przedstawicieli medycznych ze środowiskiem medycznym, ale także komunikację wewnątrz każdej organizacji, która przyłączyła się do inicjatywy samoregulacji. Wdrażanie Kodeksu Przejrzystości powinno opierać się na dialogu ze środowiskiem medycznym, a także organizacjami pacjenckimi czy niezależnymi autorytetami z dziedziny etyki. Jednakże powodzenie komunikacji zewnętrznej w tym procesie w ogromnej mierze zależy od działań komunikacyjno-edukacyjnych zaplanowanych i zrealizowanych wewnątrz każdej z firm. Najpierw pracownicy powinni zrozumieć zachodzące zmiany i potrzebę zwiększenia transparentności. Muszą zrozumieć, że to oni i ich organizacje zmieniają standardy rynkowe, budując zupełnie nowy wizerunek innowacyjnej branży farmaceutycznej. Ponadto muszą w pełni akceptować te nowe standardy” – komentuje Renata Toczyska-Seliga, Dyrektor Działu Corporate i Healthcare MSLGROUP.

Źródło: informacja prasowa

Fot.: www.freeimages.com

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ