Partner serwisu
12 grudnia 2014

URPL: O lekach dostępnych bez recepty

Kategoria: Z życia branży

Coraz powszechniejsze zjawisko samoleczenia jest trendem ogólnoświatowym, obejmującym także i Polskę. W okresie ostatnich kilkunastu lat jego udział wartościowy jest dość stabilny i wynosi ok. 25% sprzedaży wszystkich leków.

 

URPL: O lekach dostępnych bez recepty

Odbyła się konferencja prasowa na temat „Bezpieczeństwo Leków Stosowanych bez Recepty Lekarskiej", zorganizowana w ramach ogólnopolskiej Kampanii „Lek Bezpieczny”.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Urzędu z Prezesem - Grzegorzem Cessakiem oraz gość reprezentujący PASMI (Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty), prezes zarządu - Ewa Jankowska

Podczas konferencji przedstawiono trzy wykłady, w których poruszono najistotniejsze tematy związane ze zjawiskiem samoleczenia oraz stosowaniem przez pacjentów leków dostępnych bez recepty lekarskiej, tzw. leków OTC („Over-the-counter”) i bezpieczeństwem tego postępowania dla pacjentów.

– Samoleczenie, którego jednym z elementów jest stosowanie leków bez recepty, stanowi coraz istotniejszy składnik opieki zdrowotnej, aczkolwiek jest równie stare jak historia ludzkości. […] Rynek obejmujący tę grupę leków stanowi istotną część rynku farmaceutycznego w Polsce. […] Co czwarty sprzedawany produkt leczniczy w naszym kraju to właśnie lek sprzedawany bez recepty. W zależności od wskazania terapeutycznego korzysta z nich od 60% do ponad 90% Polaków, dla których stanowią one niezwykle cenną możliwość znoszenia lub łagodzenia najprostszych objawów i schorzeń, poprawiając komfort życia i przyczyniając się do zachowań prozdrowotnych. Tym bardziej kwestia bezpieczeństwa ich stosowania wydaje się być kluczowa. Istotne jest, abyśmy właściwie stosowali dostępne leki oraz zdobyli podstawową wiedzę, jak radzić sobie doraźnie z powszechnymi dolegliwościami. […] Dosyć szeroka dostępność leków bez recepty nie jest przypadkowa, ponieważ są one stosowane w najczęściej spotykanych dolegliwościach i uznawane za bezpieczne, jeśli stosuje się je ściśle według wskazań producentów, zatwierdzonych przez nasz Urząd, zarówno co do dawkowania jak i długości trwania leczenia. Pragnę powtórzyć: leki OTC, a więc wydawane bez recepty lekarskiej, przeznaczone są do leczenia krótkotrwałego, interwencyjnego; w żadnym razie nie mogą służyć do prowadzenia długotrwałej terapii schorzeń, zwłaszcza przewlekłych, bez nadzoru lekarza. […]. Leki wydawane bez recepty lekarskiej, podobnie jak wszystkie leki dopuszczone do obrotu, w tym oczywiście i leki dostępne na receptę, mogą być przyczyną wystąpienia działań niepożądanych i interakcji – stąd wynika konieczność starannego monitorowania tych działań, przy aktywnym udziale już nie tylko fachowych pracowników służby zdrowia, ale także – od 25 listopada 2013 r. – samych pacjentów i ich opiekunów – powiedział Prezes Urzędu Grzegorz Cessak.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) dostrzegając coraz większą świadomość zdrowotną pacjentów oraz stosowanie przez nich leków dostępnych bez recepty zwraca uwagę na ważną rolę, jaką ma do odegrania odpowiedzialne leczenie w systemie opieki zdrowotnej. Zdrowie zależy od czterech grup czynników tzw. pól zdrowotnych Lalonda: stylu życia (53%), środowiska fizycznego (21%), czynników genetycznych (6%) oraz opieki zdrowotnej (10%).

Zgodnie z tym podziałem największy wpływ na zdrowie człowieka ma styl życia, na który składają się aktywność fizyczna, sposób odżywiania się, czy sposób radzenia sobie ze stresem. W związku z tym tak bardzo ważna jest odpowiedzialność każdego człowieka za swój stan zdrowia.

– W ostatnich latach obserwujemy znaczące zmiany dotyczące postaw Polaków związanych z troską o zdrowie i korzystanie z opieki medycznej. Taki kierunek jest zgodny ze stanowiskiem Parlamentu Europejskiego, w którym obywatele Unii powinni przejmować odpowiedzialność za swoje zdrowie. Ponieważ leki bez recepty odgrywają coraz większą rolę w utrzymaniu zdrowia publicznego, jako PASMI edukujemy pacjentów w zakresie bezpiecznego ich stosowania wskazując jednocześnie na potrzebę promowania wśród społeczeństwa zdrowego stylu życia – powiedziała Ewa Jankowska Prezes PASMI Polskiego Związku Producentów Leków Bez Recepty

Źródło: PASMI

Fot. photogenica

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ