Partner serwisu
16 marca 2015

Konfederacja Lewiatan: wywóz produktów leczniczych

Kategoria: Z życia branży

4 marca 2015 r. zakończyła prace podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2997). W wyniku prac podkomisji został opracowany zupełnie nowy projekt, który tylko częściowo odnosi się do kwestii wywozu leków, których brak wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo zdrowia i życia pacjentów w Polsce.

Konfederacja Lewiatan: wywóz produktów leczniczych

Ze zdziwieniem Konfederacja Lewiatan przyjęła rozszerzenie projektu o kwestie wykraczające poza problematykę wywozu produktów leczniczych. Obecnie przeważająca część przepisów odnosi się do uregulowania problematyki informowania organów o obrocie wszystkimi produktami leczniczymi, w tym również produktami dostępnymi bez recepty (czyli ponad 30 tys. produktów). Do tego włączono jeszcze sprawozdawczość dotyczącą środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych objętych refundacją. Za datę budowy systemu zaproponowano rok 2017.

System ma obejmować szereg danych, w tym dane bardzo wrażliwe (jak np. cena sprzedaży), a celowość ich zbierania zupełnie nie została wyjaśniona. Jednocześnie w projekcie nie wskazuje się zasad ochrony tych danych przed dostępem osób trzecich.

W opinii Konfederacji Lewiatan budowa tak szerokiego systemu nie wpłynie na dostępność produktów leczniczych, których braki stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów. A problem jest palący. Obecnie podmioty odpowiedzialne próbują w oparciu o legalne środki prawne zagwarantować dostępność leków na rynku polskim. Niestety to nie daje żadnych rezultatów i co chwila okazuje się, że produkty lecznicze są wywożone za granicę, a polski pacjent nie może ich nabyć. Z uwagi, iż problem dotyczy około 50 produktów należy jak najszybciej zakończyć prace legislacyjne w tym obszarze.

Budowa systemu dotyczącego monitorowania obrotu produktami leczniczymi w Polsce powinna być oparta o szczegółowe analizy - ocenę skutków regulacji, w tym ocenę finansową. Pamiętać bowiem należy, że niedawno uchwalona została przez Sejm nowelizacja Prawa farmaceutycznego, która wprowadziła obowiązek monitorowania produktów leczniczych w celu zabezpieczenia ich przez fałszowaniem. Należy zatem z rozwagą podejść do budowy kolejnego systemu tak, aby nie doszło do niepotrzebnych obciążeń dla całej branży i wszystkich podmiotów łańcucha dostaw.

Mając na uwadze powyższe Konfederacja Lewiatran ponownie zwraca się z prośbą o ograniczenie projektu do propozycji koniecznych – związanych z problemem wywozu leków za granicę.

Źródło: www.konfederacjalewiatan.pl

Fot. www.freeimages.com

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ