Partner serwisu
Tylko u nas
19 marca 2015

Kontrola kontaminacji krzyżowej

Kategoria: Jakość

Od początku marca weszły w życie zmodyfikowane rozdziały 3 i 5 unijnych wytycznych GMP. Czego dotyczą zmiany?

Kontrola kontaminacji krzyżowej

Wszystkie firmy farmaceutyczne, które wytwarzają produkty lecznicze we wspólnych obiektach produkcyjnych, od 1 czerwca 2015 r. dla produktów nowowdrażanych, a od 1 grudnia 2015 r. dla wszystkich produktów wytwarzanych będą musiały wykazać się posiadaniem oceny toksykologicznej wytwarzanych produktów. Ponadto, wytwórca będzie musiał prowadzić wytwarzanie w dedykowanych do tego obiektach produkcyjnych, jeżeli:

  • ryzyko związane z danym produktem leczniczym nie może być odpowiednio kontrolowane środkami operacyjnymi lub technicznymi,
  • dane naukowe z oceny toksykologicznej nie potwierdzają kontroli ryzyka (np. potencjał alergiczny materiałów wysokouczulających takich jak beta laktamy),
  • limitów pozostałości, obliczonych z wykorzystaniem oceny toksykologicznej, nie daje się w sposób satysfakcjonujący oznaczać za pomocą zwalidowanych metod analitycznych.

Co oznaczają powyższe zmiany?

Jeżeli firma planuje wdrożenie do wytwarzania produktu po 1 czerwca 2015 r., powinna posiadać dla tego produktu ocenę toksykologiczną oraz udokumentowaną ocenę ryzyka, na podstawie której określi, czy i w jakim zakresie należy dedykować obiekty do wytwarzania tego produktu. Ocena ryzyka powinna być oparta na wytycznych ICH Q9 Zarządzanie Ryzykiem Jakości. Do zmniejszania ryzyka kontaminacji krzyżowej wytwórca może wykorzystać różnego rodzaju środki techniczne i organizacyjne, których przykłady podano w Rozdziale 5 dotyczącym wytwarzania. Wdrożenie nowych wymagań wymaga ustanowienia nowych lub modyfikacji istniejących procesów w systemie jakości firmy, w tym takich, jak:

  • ocena ryzyka kontaminacji krzyżowej produktów- zdefiniowanie procesu pozwalającego na określenie czy i w jakim zakresie należy dedykować obiekty do wytwarzania danego produktu,
  • zmiany w procedurze kontroli zmian polegające na uwzględnieniu oceny ryzyka dotyczącej kontaminacji krzyżowej dla nowowdrażanych produktów,
  • zmian w procedurze walidacji czyszczenia dotyczące obliczania limitów pozostałości w oparciu o dane toksykologiczne produktów leczniczych,

Brak oceny ryzyka konatminacji krzyżowej oceny może oznaczać … brak uzasadnienia do wytwarzania danego produktu w obiekcie wykorzystywanym również do wytwarzania innych produktów.

W październiku 2014 r. jako reprezentant polskiego oddziału ISPE wraz z Głównym Inspektorem Farmaceutycznym i dyrektorem inspekcji ds. wytwarzania miałem przyjemność szkolić w tym zakresie prawie 160 inspektorów PIC/S na spotkaniu w Paryżu. Można zgadywać, że skoro polscy inspektorzy szkolą w tym temacie unijnych, to polski przemysł może być liderem tych zmian w Europie.

Nowe rozdziały są dostępne na stronie http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-4/index_en.htm

Więcej www.gmmdpservices.com

Fot. zasoby własne autora

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ