Partner serwisu
22 czerwca 2015

Wyniki operacyjne Krka za pierwszy kwartał 2015

Kategoria: Z życia branży

W pierwszym kwartale 2015 roku Grupa Krka sprzedała produkty i usługi o wartości  289,3 mln EUR i wygenerowała w tym okresie 55,1 mln EUR zysku (wzrost o 30%).

Wyniki operacyjne Krka za pierwszy kwartał 2015

Wyniki Sprzedaży

Sprzedaż Grupy Krka w pierwszym kwartale pod względem ilości sprzedanych produktów wzrosła o prawie 3% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Jednakże spadające ceny leków i deprecjacja niektórych kluczowych walut spowodowały spadek wartości sprzedaży o 3%, do poziomu 289,3 milionów EUR, w stosunku do pierwszego kwartału roku ubiegłego.

Sprzedaż Grupy Krka według regionów

Wiodącym regionem pod względem sprzedaży jest Region Europy Zachodniej, gdzie Krka wygenerowała przychody ze sprzedaży w wysokości 82,1 mln EUR, co stanowi 28,4% całkowitej sprzedaży Grupy. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, przychody ze sprzedaży  wzrosły o 22,3 mln EUR, czyli o 37%, co jest  najwyższym zarówno bezwzględnym, jak i względnym wzrostem sprzedaży wśród  wszystkich  regionów sprzedaży Grupy Krka.

Drugim co do wielkości regionem pod względem sprzedaży jest Region Europy Wschodniej, gdzie Krka wygenerowała przychody ze sprzedaży w wysokości 81,5 mln EUR (spadek o 30%), co stanowi 28,2% całkowitej sprzedaży Grupy. Przychody ze sprzedaży produktów w Regionie Europy Środkowej stanowiły 23,6% całkowitej sprzedaży Grupy i wyniosły 68,4 mln EUR (wzrost o 10%). Sprzedaż w Regionie Europy Południowo-Wschodniej wyniosła 30,6 mln EUR, co stanowi 10,6% całkowitej sprzedaży Grupy i zmniejszyła się o jedną dziesiątą w porównaniu do sprzedaży w pierwszym kwartale roku ubiegłego. Sprzedaż w Słowenii, czyli na rynku krajowym dla Krka wyniosła 19,2 mln EUR, na tym samym poziomie jak w analogicznym okresie roku poprzedniego i stanowi 6,6% całkowitej sprzedaży. Sprzedaż produktów w Regionie Rynków Zamorskich  w ciągu trzech miesięcy wyniosła 7,5 mln EUR (2,6% całkowitej sprzedaży), co oznacza wzrost o 15% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Sprzedaż Grupy Krka według grup produktów i usług

Krka Grupa sprzedała w omawianym okresie wartościowo 243,2 mln EUR leków na receptę, 2% mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Farmaceutyki na receptę stanowią 84,1% sprzedaży Grupy Krka, ich sprzedaż wzrosła w regionach Europy Zachodniej (o 42%), Europy Środkowej (o 8%) i na Rynkach Zagranicznych (o 19%). W odniesieniu do dużych rynków, sprzedaż farmaceutyków na receptę wzrosła w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego w Niemczech (o 68%), Czechach (o 58%), Hiszpanii (43%) i Polsce (7%).

Dziesięć wiodących leków na receptę pod względem sprzedaży to Atoris (atorwastatyna), Lorista (losartan), Prenessa (peryndopryl), Nolpaza (pantoprazol), ENAP (enalapril), Valsacor (walsartan), Aryzalera (aripiprazol), Emanera (ezomeprazol), Roswera (rozuwastatyna) i Zyllt (klopidogrel). Produkty te są sprzedawane pod różnymi markami na poszczególnych rynkach.

Sprzedaż produktów bez recepty spadła o 12% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, do wartości 27,2 mln EUR, co stanowi 9,4% sprzedaży Grupy Krka. Sprzedaż produktów weterynaryjnych wzrosła o 8% do poziomu 11,7 mln EUR, co stanowi 4,1% całkowitej sprzedaży Grupy. Przychody ze sprzedaży usług prozdrowotnych i turystycznych osiągnęły wartość 6,6 mln EUR,, co oznacza spadek o 5% do tego samego okresu roku ubiegłego (2,2% całkowitej sprzedaży Grupy), a pozostałe przychody ze sprzedaży wyniosły 0,7 mln EUR (0,2% całkowitej trzymiesięcznej sprzedaży Grupy).

Badania i rozwój

W pierwszym kwartale 2015 roku Krka uzyskała pozwolenia na wprowadzenie do obrotu dla sześciu nowych produktów w 15 postaciach i dawkach, oraz nabyła 178 nowych pozwoleń na wprowadzenie do obrotu  dla 67 produktów na różnych rynkach.

Inwestycje

W pierwszym kwartale 2015 roku Grupa Krka przeznaczyła 20,3 mln EUR na inwestycje, z których spółka macierzysta  zainwestowała 17,5 mln EUR, a spółki zależne 2,8 mln EUR. Inwestycje dotyczyły przede wszystkim zwiększenia i unowocześnienia produkcji Grupy, oraz infrastruktury badawczo-rozwojowej.

Budowa nowego zakładu produkcyjnego dla  leków w postaci stałej  - Notol 2, która zaczęła się w czerwcu 2012 w kluczowej dla Krka lokalizacji - w Ločna (Novo mesto, Słowenia), została zakończona. Zakład mający 55.000 m2 jest największą inwestycją w historii Krka, szacunkowa wartość inwestycji wynosi 200 mln EUR. Produkcja rozpoczęła się w lutym 2015 roku. Linie produkcyjne będą stopniowo dodawane dla zwiększenia mocy produkcyjnych do docelowych 4,5 mld tabletek i kapsułek rocznie.

Pracownicy

Na koniec marca 2015 roku Grupa Krka zatrudniała 10.505 pracowników. Spółki zależne oraz  przedstawicielstwa znajdujące się poza obszarem  Słowenii zatrudniały niemal 54% pracowników Grupy, a 55% całego zespołu Krka posiada co najmniej wykształcenie uniwersyteckie.

Obecnie 45 pracowników kształci się na studiach podyplomowych w celu uzyskania specjalizacji, tytułu magistra lub doktora przy dofinansowaniu przez Krka. Łącznie 298 pracowników Krka studiuje w trybie niestacjonarnym.

Źródło: Krka

Fot. www.freeimages.com

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ