Partner serwisu
25 listopada 2015

Servier zawarła umowę o udzieleniu licencji wyłącznej terapii stosowanej w leczeniu złośliwych nowotworów krwi

Kategoria: Ciekawostki

Firmy Cellectis Servier poinformowały o zawarciu aneksu do umowy o współpracy z lutego 2014 roku, która dotyczyła w szczególności immunoterapii komórkami allogenicznymi UCART19 – zmodyfikowanymi limfocytami T z chimerycznymi receptorami antygenowymi (ang. chimeric antigen receptor T-Cell – CAR-T), uzyskanymi techniką edycji genów TALEN®.

Servier zawarła umowę o udzieleniu licencji wyłącznej terapii stosowanej w leczeniu złośliwych nowotworów krwi

Zgodnie z postanowieniami aneksu, firma Servier skorzystała z opcji nabycia wyłącznych praw do dalszego rozwoju i komercjalizacji UCART19 na całym świecie. Obecnie rozpoczynają się badania fazy I nad zastosowaniem tej terapii w leczeniu przewlekłej białaczki limfatycznej (ang. chronic lymphocytic leukemia – CLL) i ostrej białaczki limfoblastycznej (ang. acute lymphoblastic leukemia – ALL).

Jednocześnie firma Servier i firma Pfizer Inc. zawarły umowę o udzieleniu licencji wyłącznej oraz współpracy w zakresie wspólnego rozwoju i komercjalizacji terapii UCART19. Zgodnie z postanowieniami tej umowy, Pfizer i Servier będą wspólnie pracować nad realizacją programu rozwoju klinicznego tej terapii. Firma Pfizer będzie odpowiadać za potencjalną komercjalizację terapii UCART19 w Stanach Zjednoczonych, zaś firma Servier zachowa prawa do wprowadzenia jej do obrotu w innych krajach. Współpraca Pfizer z Servier w odniesieniu do tej terapii ma charakter niezależny od nawiązanej w lipcu 2014 roku przez Pfizer współpracy z Cellectis, która nie obejmowała UCART19.

Terapię UCART19 opracowano w oparciu o stworzone przez Cellectis podejście do rozwoju terapii allogenicznymi komórkami CAR-T, w którym modyfikuje się limfocyty T pobrane od zdrowego dawcy, a następnie wykorzystuje je w leczeniu wielu pacjentów – w przeciwieństwie do podejścia autologicznego, w którym modyfikacji poddaje się własne limfocyty T danego pacjenta.

– Skorzystanie przez Servier z tej opcji na wczesnym etapie świadczy o dużej potencjalnej wartości UCART19 dla pacjentów – stwierdził dr André Choulika, prezes Cellectis. – To pierwsza terapia allogenicznymi komórkami CAR-T, która wchodzi w etap badań klinicznych, stworzona przy użyciu opracowanej przez Cellectis techniki edycji genów TALEN®. Celem naszej firmy jest zapewnienie chorym onkologicznym na całym świecie dostępu do niezwykle innowacyjnych i najlepszych w swojej klasie terapii komórkami allogenicznymi CAR-T. Cieszymy się z wypracowania umowy licencyjnej z Servier i Pfizer, co pozwoli przyspieszyć proces rozwoju.

– Nawiązanie partnerskiej współpracy pomiędzy Pfizer a Servier to milowy krok w rozwoju terapii UCART19. Zgodnie z nakreślonymi przez prezesa Oliviera Laureau celami, Servier chce dostarczać pacjentom innowacyjne leki onkologiczne – podkreślił dr Emmanuel Canet, wiceprezes ds. badań i rozwoju w firmie Servier.

– Nawiązanie współpracy w rozwoju UCART19 wynika z silnej pozycji Pfizer w zakresie badań nad komórkami CAR-T oraz stale rosnącej liczby badanych przez nas terapii z obszaru immuno-onkologii, które są dla nas obecnie kluczowym priorytetem w dziedzinie leczenia nowotworów – zaznaczył dr Mikael Dolsten, prezes ds. globalnych badań i rozwoju w firmie Pfizer. – U podstaw podjętych razem z Servier i Cellectis działań leży wspólne dążenie naszych firm do rozwijania nowych terapii przeciwnowotworowych, z których będą mogli skorzystać chorzy na całym świecie.

Informacje o firmie Cellectis

Cellectis to firma biofarmaceutyczna prowadząca badania przedkliniczne nad rozwojem immunoterapii wykorzystujących komórki CAR-T (UCART), uzyskane za pomocą edycji genów. Misją firmy jest rozwijanie terapii przeciwnowotworowych nowej generacji w oparciu o zmodyfikowane genetycznie limfocyty typu T. W pracach nad immunoterapiami nowej generacji Cellectis wykorzystuje piętnastoletnie doświadczenie w inżynierii genomu, obejmujące nukleazy TALEN® (flagowe produkty firmy) i meganukleazy, a także pionierską technikę elektroporacji PulseAgile. Metoda CAR polega na celowaniu w antygeny, które ulegają ekspresji na powierzchni komórek. Cellectis wykorzystuje pionierskie metody inżynierii genomu, przyczyniające się do rozwoju nauk biologicznych, do tworzenia innowacyjnych produktów w wielu obszarach, z przeznaczeniem dla różnych rynków. Akcje Cellectis są notowane na giełdzie NASDAQ (oznaczenie: CLLS) oraz na rynku Alternext giełdy nowojorskiej (oznaczenie: ALCLS). Dodatkowe informacje o firmie Cellectis znajdują się na stronie internetowej www.cellectis.com.

Informacje o firmie Servier

Servier to niezależna francuska firma farmaceutyczna prowadzącą własne badania naukowe. Firma Servier jest szeroko obecna na arenie międzynarodowej, zatrudniając łącznie ponad 21 tys. osób w 145 krajach świata. Rozwój firmy opiera się na stałym dążeniu do innowacji w takich obszarach terapeutycznych, jak choroby nowotworowe, układu krążenia, metaboliczne, neurologiczne, psychiczne i reumatyczne. W 2014 roku, przychody firmy wyniosły 4 mld euro, z czego 28% zostało zainwestowane w badania naukowe.

Źródlo: Servier

Fot. www.freeimages.com

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ