Partner serwisu
20 stycznia 2016

Sanofi i Warp Drive: porozumienie o współpracy w zakresie opracowania nowatorskich terapii onkologicznych i antybiotyków

Kategoria: Z życia branży

Firma Sanofi i Warp Drive Bio, prywatne przedsiębiorstwo biotechnologiczne specjalizujące się w odkrywaniu i rozwoju nowych przełomowych leków z wykorzystaniem cząsteczek i mechanizmów pochodzenia naturalnego, poinformowały o rozszerzeniu zakresu istniejącej współpracy ukierunkowanej na opracowanie nowych terapii onkologicznych oraz antybiotyków z wykorzystaniem autorskich platform Warp Drive: SMART™ (Small Molecule Assisted Receptor Targeting) oraz Genome Mining.  

Sanofi i Warp Drive: porozumienie o współpracy w zakresie opracowania nowatorskich terapii onkologicznych i antybiotyków

Sanofi jest głównym inwestorem i strategicznym partnerem firmy Warp Drive od momentu jej powstania w 2012 r. Obydwie firmy zawarły porozumienie w sprawie współpracy badawczej i wyłącznej licencji, której celem jest opracowanie leków skierowanych przeciwko istotnym ludzkim onkogenom, w tym RAS, charakteryzującego się jednym z najwyższych wskaźników mutacji prowadzących do rozwoju nowotworów. Dodatkowo, współpraca zakłada również opracowanie nowych antybiotyków przeciw bakteriom Gram-ujemnym. W ramach porozumienia firma Warp Drive Bio zachowa prawa do wykorzystywania swoich platform na potrzeby dowolnych innych projektów badawczych, realizowanych zarówno samodzielnie, jak i wspólnie z innymi firmami. 

Współpraca jest naturalną konsekwencją zapoczątkowanej przez Sanofi inicjatywy Sunrise, modelu partnerstwa strategicznego ukierunkowanego na inwestycje w obiecujące projekty na wczesnym etapie realizacji, których charakter wpisuje się w potencjał Sanofi w zakresie rozwoju i komercjalizacji leków.  

Nasze partnerstwo z firmą Warp Drive świetnie obrazuje naszą otwartość na innowacje, która umożliwia Sanofi współpracę z innowacyjnymi firmami nad projektami łączącymi unikalne obszary wiedzy specjalistycznej i pozwalającymi przyspieszyć rozwój istotnych leków - powiedział dr Elias Zerhouni, prezes Globalnego działu badań i rozwoju w firmie Sanofi. - To dla nas niezwykle obiecujący projekt współpracy, który dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych platform technologicznych może umożliwić opracowanie nowych leków onkologicznych i antybiotyków ratujących życie pacjentów.  

Zmiana dotychczasowego modelu współpracy otwiera przed Warp Drive możliwość zarówno samodzielnego, jak i wspólnego prowadzenia prac rozwojowych nad nowymi produktami. To również początek kolejnego ważnego etapu w rozwoju naszej firmy, ukierunkowanego na budowanie portfolio potencjalnych leków w oparciu o nasze autorskie platformy - powiedział dr Laurence Reid, dyrektor generalny Warp Drive Bio. - Od samego początku Sanofi znacząco wspiera nasz rozwój, dlatego cieszy nas możliwość zmiany dotychczasowego kształtu strategicznej współpracy i skupienia się na nowych obszarach terapeutycznych, w ramach których istnieją ogromne niezaspokojone potrzeby.  

Na mocy porozumienia firma Warp Drive będzie kierować programem współpracy badawczej przez okres pięciu lat, natomiast Sanofi otrzyma ogólnoświatowe wyłączne licencje na rozwój i komercjalizację potencjalnych leków odkrytych w okresie prowadzenia prac badawczych.

W ramach finansowania czterech programów współpracy firma Warp Drive uprawniona jest do otrzymania od Sanofi łącznej kwoty ponad 750 mln USD. Na powyższą kwotę składają się inwestycje kapitałowe Sanofi, płatności z tytułu realizacji celów badawczych, klinicznych i rejestracyjnych oraz usług badawczo-rozwojowych.   
Na początku obydwie spółki skoncentrują się na trzech określonych programach onkologicznych dotyczących zróżnicowanych mutacji i stadiów onkogennych białek RAS. Firma Warp Drive pokieruje rozwojem potencjalnych leków, od etapów następujących po złożeniu wniosku IND aż do badań klinicznych fazy II, natomiast Sanofi odpowiadać będzie za proces rejestracji nowych leków, a także  za kierowanie globalnymi działaniami związanymi z wprowadzaniem do obrotu i sprzedażą produktów opracowanych w wyniku współpracy, zaś spółka Warp Drive zachowa możliwość udziału w procesie komercjalizacji leków onkologicznych w Stanach Zjednoczonych. Sanofi będzie również zarządzać działalnością handlową poza terytorium USA, przy czym firma Warp Drive  będzie otrzymywać płatności z tytułu realizacji celów sprzedażowych i etapowe opłaty licencyjne od przychodów ze sprzedaży. 

Zasadniczym celem współpracy w segmencie antybiotyków jest odkrycie i opracowanie nowych leków przeciw bakteriom Gram-ujemnym, przy czym Sanofi kierować będzie wszystkimi pracami rozwojowymi w tym obszarze. Sanofi odpowiadać będzie za globalną komercjalizację antybiotyków oraz wypłaci firmie Warp Drive płatności z tytułu realizacji celów badawczych, klinicznych i  rejestracyjnych, a także etapowe opłaty licencyjne i należności z tytułu realizacji celów sprzedażowych w zależności od przychodów ze sprzedaży w ujęciu globalnym. 

Prezentacja przeglądowa poświęcona platformie SMART firmy Warp Drive oraz jej zastosowaniu w kontekście onkogennych białek RAS i innych istotnych czynników chorobotwórczych była przedmiotem dyskusji w trakcie sesji plenarnej podczas ostatniej Międzynarodowej Konferencji AACR-NCI-EORTC „Cele molekularne i terapia nowotworowa”. Firma Warp Drive stoi na stanowisku, że nowatorskie terapie skierowane przeciwko RAS stanowić będą istotny postęp w pracach nad nowymi lekami onkologicznymi. Opracowanie dzięki zastosowaniu platformy SMART nowych rozwiązań ukierunkowanych na cele niepoddające się dotychczas leczeniu farmakologicznemu mogłoby otworzyć wiele nowych możliwości terapeutycznych tak w onkologii, jak i w innych obszarach terapeutycznych. 

Informacje o firmie Sanofi

Firma Sanofi, działający na skalę globalną lider sektora farmaceutycznego, zajmuje się odkrywaniem, opracowywaniem i upowszechnianiem rozwiązań terapeutycznych, które zaspokajają potrzeby pacjentów. Sanofi rozwija pozycję lidera w siedmiu głównych obszarach terapeutycznych: rozwiązania dla cukrzyków, szczepionki dla ludzi, innowacyjne leki, środki ochrony zdrowia, rynki wschodzące, zdrowie zwierząt oraz nowa spółka Genzyme.  Firma Sanofi jest notowana na giełdach w Paryżu (EURONEXT: SAN) i Nowym Jorku (NYSE: SNY). Do Grupy Sanofi w Polsce należą: Sanofi-Aventis Sp. z o.o. – producent leków innowacyjnych i OTC (bez recepty), Sanofi Pasteur, największy na świecie producent szczepionek, Zentiva – lider produkcji leków generycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, Nepentes Pharma, uznana spółka działająca w branży dermokosmetycznej, Genzyme, producent leków stosowanych w chorobach rzadkich oraz Merial, światowy lider w branży weterynaryjnej. Jedna z 112 fabryk Grupy Sanofi na świecie, jest zlokalizowana w Rzeszowie. Grupa Sanofi w Polsce zatrudnia ponad 1000 pracowników. Według danych IMS Health Polska, Grupa zajmuje jedno z wiodących miejsc w krajowym rankingu największych firm farmaceutycznych. Więcej informacji na: www.sanofi.pl

Informacje o firmie Warp Drive Bio

Firma Warp Drive Bio bada możliwości wykorzystania cząsteczek i mechanizmów pochodzenia naturalnego do opracowania nowych, przełomowych leków. Działalność firmy opiera się na przekonaniu, że przyroda jest najpotężniejszym wynalazcą nowych leków, ponieważ nie podlega ograniczeniom mechanistycznym i syntetycznym typowym dla tradycyjnej chemii medycznej. Warp Drive Bio wykorzystuje swoje autorskie platformy badawcze Genomic Mining oraz SMARTTM (Small Molecule Assisted Receptor Targeting) w procesie poszukiwania nowych leków, które mogłyby znacząco wpłynąć na przeżycie pacjentów. Firma powstała w 2012 r. w wyniku strategicznego partnerstwa z Sanofi oraz w oparciu o środki finansowe udostępnione przez Third Rock Ventures i Greylock Partners. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.warpdrivebio.com

Źródo: Sanofi

Fot. www.freeimages.com

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ