Partner serwisu
23 lutego 2016

46 nowych produktów dodanych do obwieszczenia

Kategoria: Z życia branży

Od 1 marca 2016 r. w życie wejdzie nowy projekt zmian w wykazie leków refundowanych. Ogółem do obwieszczenia zostanie dodanych 46 nowych produktów, będących odpowiednikami leków dotychczas refundowanych.

46 nowych produktów dodanych do obwieszczenia

W porównaniu do XXV obwieszczenia, obowiązującego od 1 stycznia 2016 r., projekt XXVI obwieszczenia refundacyjnego zawiera następujące zmiany:

I. W ZAKRESIE LISTY APTECZNEJ

1) Ogółem do obwieszczenia zostanie dodanych 46 nowych produktów, będących odpowiednikami leków dotychczas refundowanych.

2) W związku z:

wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych,

upłynięciem z dniem 1 marca 2016 r. terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych,

– w XXVI obwieszczeniu nie znajdzie się 47 produktów obecnych w poprzednim obwieszczeniu.

3) Dla 191 produktów zawierających 61 substancji czynnych lub rodzajów środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, lub rodzajów wyrobów medycznych wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu:

– od 1350 zł do 1 gr.

4)    Zgodnie z projektem XXVI obwieszczenia, w porównaniu do XXV obwieszczenia:

dla 440 produktów (402 pozycji obwieszczenia) spadnie dopłata pacjenta – od 1289,93 zł do 1 gr;

dla 475 produktów (445 pozycji obwieszczenia) wzrośnie dopłata pacjenta – od 1 gr do 359,95 zł;

dla 783 produktów (699 pozycji obwieszczenia) spadną ceny detaliczne brutto – od 1419,10 zł do 1 gr;

dla 65 produktów (65 pozycji obwieszczenia) wzrosną ceny detaliczne brutto – od 3 gr do 97 gr.

II. W ZAKRESIE LEKÓW STOSOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW LEKOWYCH I CHEMIOTERAPII

1) Po dwumiesięcznej przerwie refundacją zostanie ponownie objęty lek zawierający substancję czynną galsulfasum (1 kod EAN) w ramach programu lekowego Leczenie mukopolisacharydozy typu VI (Zespół Maroteaux – Lamy) (ICD-10 E 76.2). W programie będą mogli być leczeni pacjenci z rozpoznaniem mukopolisacharydozy typu VI zdiagnozowanej na podstawie udokumentowanego deficytu aktywności enzymu 4-sulfatazy N-acetylogalaktozaminy w leukocytach lub fibroblastach skóry, potwierdzonego badaniem molekularnym.

2) Refundacją zostaną objęte leki zawierające nową substancję czynną: simoktokog alfa (4 kody EAN) w ramach dotychczasowego programu lekowego Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (ICD-10 D 66, D 67). Decyzja o objęciu refundacją nowych leków od 1 marca 2016 r. poszerzy zakres opcji terapeutycznych i umożliwi dobór optymalnej terapii dla pacjentów z hemofilią typu A.

3) Refundacją zostaną objęte kolejne leki zawierające substancje czynne: bendamustyna (2 kody EAN), bortezomib (2 kody EAN), pemetreksed (4 kody EAN), worykonazol (1 kod EAN).

4) Dla 20 leków zawierających 8 substancji czynnych stosowanych w chemioterapii i programach lekowych wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu:

– od 720,36 zł do 10 gr.

5) W związku z:

wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych,

upłynięciem z dniem 1 marca 2016 r. terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych,

odmową refundacji na kolejny okres,

– w XXVI obwieszczeniu nie znajdzie się 19 produktów obecnych w poprzednim obwieszczeniu.

Źródło MZ

PROJEKT OBWIESZCZENIA MZ

Fot. www.freeimages.com

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ