Partner serwisu
10 maja 2016

Helix Polska otrzyma 12,5 mln zł na rozwój potencjalnego leku immunoonkologicznego

Kategoria: Z życia branży

Należąca do kanadyjskiej Helix BioPharma Corp, firma biofarmaceutyczna opracowująca innowacyjne leki onkologiczne, została zakwalifikowana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju do otrzymania dotacji z środków publicznych. Kwota 12,5 mln zł ma zostać przeznaczona na rozwój cząsteczki
V-DOS47 – kandydata na lek immunoonkologiczny we wskazaniu raka piersi.

Helix Polska otrzyma 12,5 mln zł na rozwój potencjalnego leku immunoonkologicznego

„Dotacja przyczyni się w sposób istotny do przyspieszenia prac badawczo-rozwojowych oraz efektywnego wykorzystania naszych zasobów w rozwoju nowego kandydata na lek dla pacjentek z nowotworami piersi, dla których nie ma obecnie skutecznych metod terapii” – stwierdził Dr Paweł Wiśniewski, prezes Helix Polska.

„Dofinansowanie umożliwi rozszerzenie portfolio produktów immunoonkologicznych Grupy Helix, oraz pozwoli na kontynuację owocnej pracy z badaczami i klinicystami z Polski” - dodał Dr Sven Rohmann, prezes Helix BioPharma i przewodniczący Rady Nadzorczej Helix Polska.

Informacje na temat V-DOS47

V-DOS47 stanowi koniugat przeciwciała i DOS47, skierowany na receptor dla czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGFR2). V-DOS47 jest drugim kandydatem na lek immunoonkologiczny opracowywanym z wykorzystaniem platformy technologicznej DOS47.

Informacje na temat Helix Polska Sp z o.o.

Helix Polska Sp. z o.o. – spółka zależna, należąca w całości do Helix BioPharma Corp. – jest firmą badawczą specjalizującą się w rozwoju terapii onkologicznych. Jej głównym celem jest rozwój V-DOS47, leku immunoonkologicznego, modyfikującego mikrośrodowisko nowotworu, do stosowania w leczeniu raka piersi.

Informacje na temat Helix BioPharma Corp.

Helix BioPharma Corp. jest firmą z branży biofarmaceutycznej specjalizującą się w dziedzinie terapii onkologicznych. Firma aktywnie rozwija innowacyjne produkty stosowane w profilaktyce i leczeniu chorób nowotworowych w oparciu o własne zastrzeżone technologie. Inicjatywy firmy Helix w zakresie opracowania leków dotyczą nowatorskiego potencjalnego leku L-DOS47. Akcje spółki Helix są obecnie notowane na giełdach papierów wartościowych w Toronto (TSX) i Frankfurcie (FSE) pod symbolem „HBP”.

Informacje na temat Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest instytucją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  Powołane zostało latem 2007 roku jako jednostka realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa.  W momencie powstania było pierwszą jednostką tego typu, stworzoną jako platforma skutecznego dialogu między środowiskiem nauki i biznesu.  Działalność Centrum finansowana jest ze środków skarbu państwa oraz funduszy Unii Europejskiej. (http://www.ncbir.pl).

Źródło: informacja prasowa InnerValue

Fot. freeimages.com

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ